Nabór

Szanowni Rodzice,

na stronie miejskiej NABÓR:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty
systematycznie zamieszczane zostają dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025 oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.


Dlaczego my?

 • miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, kameralne, pełne ciepła i serdeczności
 • dogodne dla rodziców godziny pracy placówki 6.00 – 17.00
 • doświadczona, wykwalifikowana, cierpliwa i zawsze uśmiechnięta kadra pedagogiczna i zespół pracowników
 • dostępny psycholog, pedagog specjalny i logopedzi
 • wspomagamy indywidualny rozwój dziecka poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci, nowatorstwo pedagogiczne i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • nauczycielki dostosowują działania do potrzeb rozwojowych dzieci, a inicjowane zabawy rozwijają inwencję twórczą dzieci, uczą współdziałania z rówieśnikami, budują więzi społeczne
 • naszym atutem jest własna kuchnia, w której panie przygotowują dla dzieci świeże i smaczne potrawy 
 • dla dzieci w przedszkolu działa zespół taneczny „Cumbia”, drużyna piłkarska „Puchatki” oraz zespół wokalny.

Nieco o nas

NASZE PRZEDSZKOLE MIEŚCI SIĘ W PARTEROWYM BUDYNKU OTOCZONYM ZIELONYM OGRODEM O POWIERZCHNI PONAD 4000 M2 Z PLACEM ZABAW DLA DZIECI.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00-17.00

W budynku Przedszkola mieszczą się 4 sale do zajęć i zabaw z dziećmi, kuchnia wydająca posiłki dla 100 dzieci wraz z zapleczem, sekretariat, pokój do zajęć logopedycznych pełniący również funkcję pokoju nauczycielskiego, w którym można swobodnie porozmawiać z rodzicami.

Dużym atutem naszego Przedszkola jest ogród pełen zieleni i boisko piłkarskie. Zielone otoczenie przedszkola oraz duży plac zabaw ze sprzętem ogrodowym sprawiają, że przedszkolaki wiele czasu spędzają na świeżym powietrzu.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy. Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Wszystkie osoby zatrudnione w Przedszkolu są w pełni zaangażowane w opiekę nad dziećmi.

Nasi wychowankowie uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa.

Chatka Puchatka” – to Przedszkole:

 • przyjazne dzieciom, rodzicom, bezpieczne
 • w którym zabawa przeplata się z nauką
 • w którym dzieci są wrażliwe na drugiego człowieka, na sztukę, przyrodę
 • Przedszkole, które jako pierwsza placówka w Poznaniu w 2023 roku otrzymało Krajowi Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie na podstawie rekomendacji Centralnej Kapituły działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Na ten sukces złożyła się wspólna praca całej społeczności przedszkolnej. Otrzymany Certyfikat jest zwieńczeniem długofalowego działania i jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie
 • Przedszkole, w którym dla dzieci prowadzimy urozmaicone zajęcia według ciekawych programów dostosowanych do wieku dzieci:
 • Język angielski
 • Spotkania z książką dla dzieci i rodziców
 • Piłka nożna
 • Zumba
 • Zajęcia językowe z elementami logopedii
 • Religia dla dzieci organizowana na życzenie rodziców
 • Zabawy literkowe i matematyczne
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami logorytmiki
 • Środowisko z ekologią
 • Warsztaty kreatywne z elementami plastyki i techniki oraz nauki o sztuce
 • Zajęcia kulinarne
 • Bajkoterapia i muzykoterapia
 • Klub małego ogrodnika
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Koncerty muzyczne
 • Warsztaty chemiczne

Przedszkole uczące dzieci radzenia sobie we współczesnym świecie, uczące mądrości, samodzielności i odwagi. Pozytywnie postrzegane przez rodziców, mówią o nas – „przedszkole otwarte dla rodziców”. Bardzo aktywnie działająca w placówce Rada Rodziców wspiera działania podejmowane przez Przedszkole. Współpracujemy z osobami, placówkami, instytucjami, którym na sercu leży dobro dzieci. Pracujemy w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju każdego dziecka. Przedszkole, którego wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole.