Nabór

Szanowni Rodzice,

na stronie miejskiej NABÓR:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty
systematycznie zamieszczane zostają dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.


Dlaczego my?

 • miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom
 • nasi podopieczni są laureatami wielu konkursów
 • piękny, duży, naturalnie wyposażony ogród, w którym odbywają się codzienne zabawy oraz pikniki i imprezy integracyjne naszych wychowanków i ich rodzin
 • cierpliwa i zawsze uśmiechnięta kadra pedagogiczna i zespół pracowników
 • dogodne dla rodziców godziny pracy
 • wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej
 • innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem interaktywnych tablic multimedialnych
 • kameralne, pełne ciepła i serdeczności miejsce.

Nieco o nas

NASZE PRZEDSZKOLE MIEŚCI SIĘ W PARTEROWYM BUDYNKU OTOCZONYM ZIELONYM OGRODEM O POWIERZCHNI PONAD 4000 M2 Z PLACEM ZABAW DLA DZIECI.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00-17.00

W budynku Przedszkola mieszczą się 4 sale do zajęć i zabaw z dziećmi, kuchnia wydająca posiłki dla 100 dzieci wraz z zapleczem, sekretariat, pokój do zajęć logopedycznych pełniący również funkcję pokoju nauczycielskiego, w którym można swobodnie porozmawiać z rodzicami. Dużym atutem naszego Przedszkola jest ogród pełen zieleni. Zielone otoczenie przedszkola oraz duży plac zabaw ze sprzętem ogrodowym sprawiają, że przedszkolaki wiele czasu spędzają na świeżym powietrzu. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy. Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Wszystkie osoby zatrudnione w Przedszkolu są w pełni zaangażowane w opiekę nad dziećmi. Nasi wychowankowie uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa.

Chatka Puchatka” – to Przedszkole:

 • przyjazne dzieciom, rodzicom, bezpieczne
 • w którym zabawa przeplata się z nauką
 • w którym dzieci są wrażliwe na drugiego człowieka, na sztukę, przyrodę
 • Przedszkole, które jako pierwsza placówka w Poznaniu w 2023 roku otrzymało Krajowi Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie na podstawie rekomendacji Centralnej Kapituły działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Na ten sukces złożyła się wspólna praca całej społeczności przedszkolnej. Otrzymany Certyfikat jest zwieńczeniem długofalowego działania i jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie (zdjęcie z uroczystej Gali wręczenia Certyfikatu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie przez Wiceminister Marzenę Machałek).

Przedszkole, w którym dla dzieci prowadzimy urozmaicone zajęcia według ciekawych programów dostosowanych do wieku:

 • Piłka nożna
 • Judo
 • Zumba
 • Zajęcia językowe z elementami logopedii
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Religia dla dzieci starszych
 • Zabawy literkowe i matematyczne
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami logorytmiki
 • Środowisko z ekologią
 • Warsztaty kreatywne z elementami plastyki i techniki oraz nauki o sztuce
 • Zajęcia kulinarne
 • Bajkoterapia i muzykoterapia
 • Klub małego ogrodnika
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Koncerty muzyczne
 • Warsztaty chemiczne

Przedszkole uczące dzieci radzenia sobie we współczesnym świecie, uczące mądrości, samodzielności i odwagi. Pozytywnie postrzegane przez rodziców, mówią o nas – „przedszkole otwarte dla rodziców”. Bardzo aktywnie działająca w placówce Rada Rodziców wspiera działania podejmowane przez Przedszkole. Współpracujemy z osobami, placówkami, instytucjami, którym na sercu leży dobro dzieci. Nasze przedszkolaki są laureatami wielu konkursów na forum miasta i kraju. Pracujemy w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju każdego dziecka. Przedszkole, którego wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole.