Tygryski

Wszystkie Dzieci rodzą się artystami. Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do końca życia.

Pablo Picasso

DRODZY RODZICE!

Witamy w zakładce zerówki 🙂
Przedstawiamy w niej bieżące wydarzenia oraz informacje – dostępne również tradycyjnie w holu przedszkola. Ponadto, znajdą tu Państwo piosenki, które poznają dzieci w danym miesiącu.

Platforma służąca komunikacji rodziców z nauczycielkami: tygryski@przedszkole22.pl

RADA RODZICÓW PUBLIKUJE DLA PAŃSTWA BIEŻĄCE INFORMACJE O SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADCE „DLA RODZICÓW”-„RADA RODZICÓW”.

NAUCZYCIELKI PRACUJĄCE W GRUPIE:

Małgorzata Malczewska:
Poniedziałek 08.00 – 15.00
Wtorek 08.00 – 11.30
Środa 08.00 – 11.30
Czwartek 08.00 – 15.00
Piątek 08.00 – 16.00

Ewa Wojcieszak:
Wtorek 11.30 – 15.30
Środa 11.30 – 15.30

Karolina Cendalska (asystentka):
08.30 – 16.30

Paulina Wawrzyniak (angielski):
poniedziałek i czwartek
15.00 – 15.30

Anna Rossian-Żok (logopedia):
poniedziałek 11.30 – 14.00
czwartek 10.00 – 13.30

Magdalena Mędza (gimnastyka):
wtorek 11.30 – 12.00
czwartek 13.30 – 14.00

Natalia Bolewska-Sobkowiak (rytmika):
poniedziałek 10.00 – 10.30

NASZYM KOCHANYM TYGRYSOM-JUŻ ABSOLWENTOM, ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH ZASŁUŻONYCH WAKACJI ! PEŁNYCH PRZYGÓD, RADOSNEGO ODKRYWANIA I PRZYJEMNOŚCI 🙂

KAŻDY KONIEC, JEST POCZĄTKIEM CZEGOŚ NOWEGO…:-)
NADCHODZI LATO…!!! :-)- CZAS PRZYJEMNOŚCI, PODZIĘKOWAŃ, POŻEGNAŃ…

KALENDARIUM NA CZERWIEC:

–  01.06. środa- od 14.30 – 18.00 DZIEŃ DZIECKA w ogrodzie przedszkolnym, zapraszamy

   całymi Rodzinami

–  03.06. piątek- godz. 8.50- wycieczka na stadion piłkarski Lecha Poznań

–  09.06. czwartek- spektakl „Król Lew” Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego

   Kurczewskiego

–  23.06. czwartek godz. 10.00- uroczyste zakończenie przedszkola Tygrysów

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W CZERWCU W GRUPIE TYGRYSÓW

Tematy kompleksowe:

LATO-CZAS ZABAWY

KOLOROWE LATO

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

BEZPIECZNE WAKACJE

            Termin: 06.06.- 30.06. 2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY  – Dziecko zna i nazywa zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla danej pory roku
– Dziecko zna sposoby  odpoczynku i odnajdywania korzyści płynących z przebywania na świeżym powietrzu
– Dziecko zna środowisko i krajobraz związany z: jeziorami, górami, morzem i rzekami , uwrażliwienie na piękno polskich rejonów
– Dziecko zna zasady właściwego zachowania się w miejscach publicznych
– Dziecko zna zasady bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego
          KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – rozwijanie twórczego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego -wzbogacania doświadczeń plastycznych, kreatywności, umiejętności samodzielnego i starannego  planowania pracy plastycznej
– rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych, poczucia rytmu
– doskonalenie umiejętności precyzyjnego wyrażania swoich myśli
– rozwijanie umiejętności czytania
– rozwijanie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej
– doskonalenie umiejętności przeliczania, różnicowania, klasyfikowania, kodowania, dekodowania
– zaprezentowania swoich możliwości podczas występu, pokonywanie tremy
  BUDOWANIE      POSTAW– otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi
– pozytywnego stosunku do otaczającej rzeczywistości i świata przyrody, dbania o środowisko naturalne, dostrzeganie elementów przyrodniczych jako źródła doznań estetycznych
– rozwijanie zainteresowania otaczającym światem
– rozwijanie empatii i wrażliwości
– umiejętności szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych
– radości z możliwości odpoczynku podczas wakacji
– poczucia własnej wartości
– chęci współpracy i współdziałania
JĘZYK ANGIELSKISłownictwo: vacation is coming!, sea and oceans, aquarium,  starfish , clam,  lobster, crab, octobus, fish, jellyfish,  seahorse,  sea, beach, sand, Sailor went to see…, Poin to!, Look!, Swim!, Swim up/down!, Turn around, Fast and slow!, A sailor went to sea Piosenki: Beach song, A sailor went to see, A sailor…, Baby shark, Under the sea, There’s a hole, Octopus song  

Brama Poznania ICHOT „Tajemnica pewnego miecza”, miecz odnaleziony…
„Bo Święto Mamy jest raz w roku…tylko raz, jeden raz…” 🙂
I upragniony puchar
Siedem wspaniałych dni, które na długo zostaną w pamięci naszych Tygrysów:-)
DZIĘKUJEMY wszystkim naszym miłym Gościom i Zawodnikom za piękne, emocjonujące sportowe chwile… , oraz całej Społeczności Przedszkolnej
Chatki Puchatka za wkład w przygotowanie turnieju piłki nożnej
Nasza wspaniała drużyna
Ostatni dzień turnieju i dzielni zawodnicy z Wesołej Stacyjki
Początek meczu pełnego emocji, na wysokim poziomie z Sówkami
Niezawodny doping
Wspaniała drużyna
Podziękowania
Pełen doping…
Gotowi do kolejnej rozgrywki z drużyną Wiewiórek
Narada trenerska dnia trzeciego
Brawo Uczestnicy
Doping wzmocniony przez Biedronki w roli Chirliderek, wspaniałe Babcie i piękne Mamy..
Turnieju dzień drugi, pojedynek z Huraganami
Kapitanie prowadź… 🙂 🙂 🙂
Nasz szałowy turniej piłkarski rozpoczęty!!!
Harcerze i zuchy…, kolejna lekcja historii i patriotyzmu za nami, dziękujemy Dziewczynkom i Mamie Wojtka
Majowe atrakcje… 🙂

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W MAJU W GRUPIE TYGRYSÓW

Tematy kompleksowe:

POLSKA-BIAŁO- CZERWONI

W ŚWIECIE KULTURY I SZTUKI

MAJOWE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

JA I MOI BLISCY

 Termin: 02.05.- 03.06.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY– na temat harcerstwa w Polsce
– znajomość zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych
– zauważanie i określanie zmian zachodzących w przyrodzie
– znajomość struktury swojej rodziny i systemu pokrewieństwa w oparciu o 
drzewo genealogiczne
– poznawanie nowych zawodów
      KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w   poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi
– wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny
– konstruowania poprawnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi na temat
wysłuchanego tekstu literackiego
– dokonywania analizy i syntezy słuchowej  wyrazów
– rozbudzanie wrażliwości poprzez odbiór sztuki , próby jej tworzenia
– aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i 
naśladowczych
– rozwijanie umiejętności zagospodarowywania przestrzeni na kartce
– rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia
– stosowania zwrotów grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
  BUDOWANIE      POSTAW– budowanie systemu wartości , w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej
– szacunku do rodziców, czerpania radości z obdarowywania najbliższych
prezentami
– przywiązania do tradycji
– panowania nad tremą w czasie wystąpień dla rodziców
– aktywnego odbiorcy kultury i sztuki
JĘZYK ANGIELSKI– słówka i zwroty: May at the Meadow – Garden animals!, butterfly, ladybug, ant, spider, snail, bee, caterpillar,firefly, fly, cricket, garden, meadow, flower, warm, hot, cold, Digging holes, Planting seeds, Watering seeds, Picking flowers, There is so much to do!, Fly jak…, Grow!, Deep!, Storytime!, Buzz!, Flatter!, March!, Crawl!, Wiggle
– piosenki: I love bugs, Snail, Butterfly song, 3 ladybugs, Hey ladybug, 7xyXB8_BetQWhat do you see?, The firefly…, The bees go buzzing, The ants go matching, Bugg and roll

                  

       

       

Sadzimy, wąchamy, podlewamy, pielęgnujemy… oby wszystkie warzywa i kwiaty się przyjęły 🙂
Sportowy Fyrtel…nie ma jak profesjonalny trener 🙂 i zajęcia na powietrzu

                

Olimpiada Sportowa w Przedszkolu Skrzata Borodzieja i moc atrakcji- gra w bule- boccia, zabawa była naprawdę przednia
WIOSENNE INSPIRACJE…KWITNĄCE MAGNOLIE:-)
ZABAWY W OGRODZIE NA KAŻDĄ POGODĘ
WIELKANOCNE TRADYCJE W WIELKOPOLSCE…U GŁADYSIAKÓW ZAWSZE KREATYWNIE
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJNOCY
SZKÓŁKA ZĘBOWA-WARSZTATY
PIANKOWE SZALEŃSTWO…
W MIĘDZYCZASIE…PRZESADZAMY 🙂
WIELKANOC TUŻ TUŻ… 🙂
kurczaki, zające, owce…tydzień plastyczny

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W KWIETNIU W GRUPIE TYGRYSY

Tematy kompleksowe:

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY

WIELKANOC

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?

Termin: 04.04.- 30.04. 2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY    –  rozwijanie wiedzy o lokalnych i regionalnych tradycjach i zwyczajach wielkanocnych
– rozumienie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie
– rozszerzanie wiedzy o sposobach szanowania i ratowania środowiska naturalnego
– rozwijanie wiadomości o pochodzeniu produktów ekologicznych
          KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – rozbudzanie zainteresowania nauką czytania i pisania
– umacnianie w dzieciach poczucia  wartości i wiary we własne możliwości
– wnioskowania o zaistniałych zmianach podczas przeprowadzanych doświadczeń
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższej , logicznej wypowiedzi na określony temat
– tworzenia dzieł własnych (płaskich i przestrzennych) na tematy dowolne lub określone przez nauczyciela
– rozwijanie umiejętności grania prostych akompaniamentów oraz improwizacji na instrumentach perkusyjnych do piosenek dziecięcych i muzyki poważnej
– rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek
– kształtowanie umiejętności współdziałania w trakcie zabaw organizowanych oraz zabaw swobodnych
– doprowadzania do końca rozpoczętych prac plastycznych i zabaw ruchowych
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej – samodzielnego podejmowania aktywności, zgodnej z zainteresowaniami.
  BUDOWANIE      POSTAW– umacnianie poczucia przynależności do rodziny, grupy,  społeczności przedszkolnej
– kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej
– czerpania radości ze wspólnego spotkania przy świątecznym stole
– rozwijanie postawy opiekuńczej wobec środowiska naturalnego i czerpanie satysfakcji z możliwości obcowania z naturą
-rozwijanie postawy odpowiedzialności i życzliwości
JĘZYK ANGIELSKISłownictwo i zwroty: Happy Easter!, Easter eggs, Easter basket,  april,farm animals, bunny, duck, pig, cat, dog, horse, rooster, sheep, goat, cow, farm, donkey, farmer, Point to…, Where is…?, Hop hop!, Please find…, Pass the eggs…, Who’s got the Easter Egg?, Listen?, How (…) go?, 5 little ducks!, Piosenki: Silly Bunny, Let’s go to the Farm, Bunny hops, Animals on the Farm, Old McDonald…, Dancing like an animals, 5 little ducks
O ZAWODZIE MOTORNICZEGO I O SWOJEJ PASJI…POCIĄGACH, DZIĘKUJEMY TACIE TOMKA ZA WSPANIAŁE ZAJĘCIA
NASZE NOWE AKCESORIA PIŁKARSKIE:-)
PSZCZOŁY I TRZMIELE…NASI PRZYJACIELE, PRZYGOTOWUJEMY SIĘ KONKURSU
MINISTERSTWO MOTYLI…PATYCZAKI, MODLISZKI, ŚLIMAKI…MOTYLE W PODRÓŻY
ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
DZIEŃ MOTYLA…DZIEŃ WRAŻLIWOŚCI
SPEKTAKL „JARZĘBINKA” TEATRU LATARENKA
warsztaty pszczelarskie
PRZEDWIOŚNIE… 🙂
Drużyna trenuje

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE TYGRYSY

 W MARCU

           Tematy kompleksowe:

           TAJEMNICE ŚWIATA

           NADCHODZI WIOSNA

           WIOSNA TUŻ TUŻ

           CZYM ODDYCHAMY?

           Termin: 07.03 – 01.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY  – rozwijanie wiedzy o najważniejszych wynalazkach i ich znaczeniu w  dziejach ludzkości
– rozpoznawanie, nazywanie i wyjaśnianie zjawisk atmosferycznych
– rozszerzanie wiedzy o roślinach; rodzajach, sadzeniu, pielęgnacji
– rozwijanie wiedzy o pracy rolnika i jego rytmie dnia
– rozszerzanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza i smogu
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych
– rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania i jego argumentowania oraz umiejętności zadawania pytań
– łączenia przyczyny ze skutkiem w oparciu o używanie przedmiotów   codziennego użytku
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– kształtowanie sprawności ruchowej, w tym poprzez gry i zabawy ruchowe, tańce oraz aktywny ruch na świeżym powietrzu
-rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek
– kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
– kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji 
  BUDOWANIE      POSTAW– dociekliwości, odkrywczości, zaciekawienia otaczającym światem
– kształtowanie postawy proekologicznej; wrażliwości na przyrodę
– kulturalnego odbiorcy sztuki; udział w koncercie muzycznym
– umiejętności słuchania siebie nawzajem; szanowanie prawa do wypowiedzi
– kształtowanie postaw i nawyków nakierowanych na utrzymanie porządku wokół siebie i w najbliższym otoczeniu  
JĘZYK ANGIELSKI
-słownictwo: wild animals, animals body parts, zebra, tiger, lion, parrot, monkey, hangaroo, elephant, snake, mouse, rabbit, giraffe,  crocodile, frog, bear,  eyes, teeth, wings, arms, feet, tail, ears , big, small, medium, short, long,  Fly like a parrot!, Roar like a lion!, Scratch your head like a monkey!, Hop like a kangaroo, Where is…?, Where are?, How many?
piosenki: To the Zoo, The Animal Song, Elephant dance,  What do you see?, Walking in the jungle, We’re going on a bear hunt!, Jungle boogie, Animal Freeze

KALENDARIUM

–  03.03. czwartek- warsztaty przyrodnicze  „Pszczoły- nasi mali przyjaciele”

–  08.03. środa Teatr Latarenka „Jarzębinka”

–  11.03. piątek- Koncert muzyczny „Zielono mi”

–  25.03. piątek- Ministerstwo Motyli- warsztaty przyrodnicze

–  30.03. środa – zdjęcia Tygrysków do tablo

–  31.03. czwartek- odwiedziny Taty Tomka i prezentacja kolekcji kolejek oraz w ramach

   preorientacji zawodowej przedstawienie swojego zawodu

artystyczne inspiracje…
życie 1000 lat temu…
tańce…
gofry…się robią
bale w karnawale
warsztaty z gotowości szkolnej dla Rodziców 🙂
w lutym…sadzonki

KALENDARIUM

– 24.02. czwartek BALIK TYGRYSKÓW

– 25.02. piątek „Jak żyli ludzie 1000 lat temu”- warsztaty Muzeum Początków Państwa Polskiego

– 03.03. czwartek warsztaty przyrodnicze  „Pszczoły- nasi mali przyjaciele”

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU W GRUPIE TYGRYSY W LUTYM

Tematy kompleksowe

JĘZYK ŻYRAFY- POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

SZANUJEMY PRZYRODĘ

NASZE PODRÓŻE

MALI ODKRYWCY

Termin: 01.02-26.02.2020

NABYWANIE WIEDZY

– o sposobach komunikowania własnych potrzeb i uwzględnianiu potrzeb innych

– rozumienie pojęć: szacunek do przyrody, otwartość; odkrywanie

– rozszerzanie znajomości sposobów dbania o klimat i środowisko

– rozszerzanie znajomości zwyczajów związanych z okresem karnawału w Polsce i na świecie

– rozumienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka oraz prowadzenia zdrowego trybu życia

-„czytania” mapy, poznawanie wybranych miejsc na ziemi

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

– poruszania się w przestrzeni podczas zajęć i zabaw ruchowych

– rozwijanie mowy czynnej w zabawach słowotwórczych

– budowania zdań poprawnych gramatycznie;

– słuchania i stosowania słów, zwrotów i piosenek w j. angielskim

– rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

– doskonalenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

– myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

BUDOWANIE POSTAW

– empatii ale też asertywności

– odpowiedzialności za własne czyny i działania

– rozwijanie postawy proekologicznej oraz zainteresowań światem przyrodniczym

– bycia odpowiedzialnym za swoje zdrowie i bezpieczeństwo

– właściwych nawyków zdrowotnych; dbanie o higienę osobistą, aktywności ruchowej na świeżym powietrzu

– chęci zdobywania nowych doświadczeń, podróżowania

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo i zwroty: red, yellow, green, black, pink, blue, scared, calm, angry, happy, sad, in love, sleepy, pizza, sandwich, cheese, broccoli, ham, cereal, jam, biscuits, toast, meat, salad, chicken, spaghetti, rice, bread, fish, chips, pastries, juice, cake, soup , milk , chocolate, donuts, pudding, on , under, Do you like?, I am hungry, Where is, Where are?, I’d like some…, please?, Here you are!, Thank you!,What do you want? Piosenki: In you happy, This is happy face, I am Happy, Do you like…?, What do you want?, Are you hungry?, What do you want do eat?, I love sweets, This is the way
INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „TYGRYSY” W MIESIĄCU STYCZNIU

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. „PŁYNIE CZAS”
 2. „MŁODSI I STARSI”
 3. SPORT TO ZDROWIE
 4. DBAM O ZDROWIE

NABYWANIE WIEDZY:

 • dostrzeganie rytmu, stałego następstwa pór roku, miesięcy, dni tygodnia, nocy i dnia, kształtowanie kompetencji matematycznych
 • określanie zasad zdrowego trybu życia; codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, ruch, odpoczynek, właściwa dieta
 • rozumienie konieczności dbania o higienę osobistą
 • nauka piosenek, wierszy i tańców na Dzień Babci i Dziadka
 • rozszerzanie wiedzy dotyczącej zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

 • koncentrowania się na wypowiedziach innych i jej rozumienia
 • stosowania dłuższych form wypowiedzi podczas rozmów o ważnych sprawach
 • łączenia przyczyny ze skutkiem
 • autoprezentacji podczas wystąpień publicznych
 • przedstawienia struktury rodziny i systemu pokrewieństwa w oparciu o drzewo genealogiczne
 • rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek
 • doprowadzania do końca rozpoczętych prac plastycznych i zabaw ruchowych
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i wyrażania ruchem elementów muzyki

BUDOWANIE POSTAW:

 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny, grupy i społeczności przedszkolnej
 • szacunku do osób starszych
 • czerpania radości z obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami
 • pokonywanie tremy przed występem, wdrażanie do roli aktora
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw w przedszkolnym ogrodzie

JĘZYK ANGIELSKI:

Słówka: It’s New Year – January! , mom/mummy , dad/daddy, grandma, grandpa, brother, sister, baby, family, photo, house living room, kitchen, bathroom, bedroom, attic dining room, Tv , bed, desk, shelf, lamp, table, chair, armchair, wardrobe, rug , drawers , bowl , Goldilocks, the Three Bears, pigs, wolf, Family photo!, Say cheese!, Where is daddy/…?, This is family, Point to…, Show me…?, Storytime!, Let’s listen!, Where is…?, What’s that?, Roll over!, Jumping on the bed!

Piosenki:

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „TYGRYSY” W MIESIĄCU GRUDNIU

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. CZEKAMY NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
 2. CORAZ ZIMNIEJ
 3. ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
 4. WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
 5. ZIMA WOKÓŁ NAS

NABYWANIE WIEDZY:

 • rozwijanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach świątecznych w Polsce i na świecie; nauka kolęd i pastorałek, sposobów wykonywania ozdób świątecznych
 • rozwijanie wiedzy o gatunkach ptaków pozostających na zimę w Polsce
 • rozwijanie wiadomości o różnych zawodach
 • rozumienie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

 • rozbudzanie zainteresowania nauką czytania i pisania
 • umacnianie w dzieciach poczucia wartości i wiary we własne możliwości
 • wnioskowania o zaistniałych zmianach podczas przeprowadzanych doświadczeń
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższej , logicznej wypowiedzi na określony temat
 • tworzenia dzieł własnych (płaskich i przestrzennych) na tematy dowolne lub określone przez nauczyciela.
 • rozwijanie umiejętności grania prostych akompaniamentów oraz improwizacji na instrumentach perkusyjnych do piosenek dziecięcych i muzyki poważnej
 • rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w trakcie zabaw organizowanych oraz zabaw swobodnych
 • doprowadzania do końca rozpoczętych prac plastycznych i zabaw ruchowych
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • samodzielnego podejmowania aktywności, zgodnej z zainteresowaniami.

BUDOWANIE POSTAW:

 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny, grupy, społeczności przedszkolnej
 • kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej
 • czerpania radości z obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami
 • kształtowanie postawy kulturalnego widza
 • opanowywania tremy przed występem, wdrażanie się do roli aktora
 • rozwijanie postawy opiekuńczej wobec środowiska naturalnego; dbanie o dokarmianie ptaków zimą
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności i życzliwości

JĘZYK ANGIELSKI:

Słówka: Stocking Decorations,Milk and biscuits/cookies, Christmas tree, Santa Claus (Santa)/Father Christmas, Merry Christmas and Happy New Year!, Reindeer(s), Snowflake, Elves, Pudding, Angel, Bells, Snowman Snowball,Christmas balls, Christmas light, Stars,Presents, Toys Hot chocolate, Candy cane,The Gingerbread Man , What’s on the bag?, Is the milk/Christmas tree ready?,Under the Christmas tree, Santa Claus is coming!, Pick up (the decorations), Cut out your Christmas tree!, Guess who lives at The North Pole? What do you want for Christmas?, Storytime!

Piosenki:

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU W GRUPIE „TYGRYSY” W MIESIĄCU LISTOPADZIE

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. MOJA OJCZYZNA-POLSKA
 2. MOJE MIASTO, MÓJ REGION
 3. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

NABYWANIE WIEDZY:

 • Dziecko zna symbole narodowe oraz ważne miejsca związane z dziejami Polski
 • Dziecko poznaje zabytki, ważne instytucje, legendy związane z historią miasta i regionu
 • Dziecko nabywa szerszy zasób słownictwa, umożliwiający tworzenie dłuższych wypowiedzi
 • Dziecko poznaje znaczenie wybranych symboli graficznych, stosowanych w najbliższym otoczeniu
 • Dziecko wie, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

 • rozwijanie zainteresowań przeszłością; historią swojego miasta, regionu, kraju
 • konstruowania poprawnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu literackiego
 • dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu
 • rozbudzanie wrażliwości poprzez odbiór sztuki , próby jej tworzenia
 • aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych, swobodnej interpretacji ruchem muzyki klasycznej
 • tworzenia form konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnego tworzywa i wybranych technik plastycznych
 • rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • słuchania i zainteresowania tym, o czym mówi adwersarz
 • wyciszania się w określonych sytuacjach, koncentracji i opanowywania tremy podczas nagrań występu

BUDOWANIE POSTAW:

 • kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej
 • szacunku do siebie nawzajem, empatii
 • właściwego zachowania się w instytucjach kultury, podczas imprez kulturalnych, w trakcie uroczystości przedszkolnych, lokalnych, państwowych
 • rozwijanie postaw otwartych i tolerancyjnych

JĘZYK ANGIELSKI:

Słownictwo: It’s sunny/rainy/, clowdy/windy/ snowy/stormy , umbrella , sunglasses, scarf , hat, jumper, coat , shoes , pants , socks , gloves, it’s cold/hot , washing machine, eyes, mouth, nose, ears, head, hands, tummy , toes , hair, washing machine

Stand up/Sit down!, What is it?, What colour is…?, put it on, take it off, put your hand/ foot on…,What’s missing?, Close/open your eyes, Where is….?, Can I have…?, Turn around, Clap your hands,

Touch your…, Put your finger on…, Jump up high

Piosenki:


Drodzy Rodzice

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w akcję, której pomysłodawcą jest Tata Oskara z grupy Biedronek, Pan Michał. Mając na celu, dbałość o szeroko rozumiane zdrowie i poszerzanie świadomości postaw prozdrowotnych, prosimy Państwa, o dzielenie się wiedzą czerpaną z wartościowych pozycji książkowych. Podawane przez Państwa tytuły, bądź dostarczane wydruki zdjęcia oładek polecanych książek, posłużą do stworzenia”okna zdrowia” w przedszkolu, gdzie będą Państwo mogli zapoznawać się z publikacjami godnymi uwagi i wymieniać wiedzą z zakresu zdrowia, profilaktyki, odporności , żywienia, zdrowego stylu życia… Zapraszamy do udziału

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „TYGRYSY” W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. JESIENNA PRZYRODA
 2. KOSZYK PANI JESIENI
 3. SKARBY JESIENI
 4. DBAMY O ZDROWIE

NABYWANIE WIEDZY:

 • rozwijanie znajomości zjawisk przyrodniczych; dokonywanie obserwacji przyrodniczych
 • rozszerzanie znajomości nazw warzyw i owoców oraz przetworów
 • rozszerzanie znajomości nazw zwierząt leśnych
 • rozróżnianie gatunków ptaków
 • rozszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian, zachodzących w świecie roślin i zwierząt pod wpływem zmieniających się pór roku
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.
 • rozwijanie mowy czynnej dziecka w zabawach słowotwórczych
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne)
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej, podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

BUDOWANIE POSTAW:

 • poszanowania świata roślin i zwierząt
 • przejawianie pracowitości
 • wrażliwości; zauważania i docenianie piękna przyrody

JĘZYK ANGIELSKI:

Zabawy: It’s raining, it’s windy, How’s the weather?, A bear is coming!, Windy day, Walk around the forest, Show me…, Listen and move, What’s this?, Walk or run, Guess the picture, Do you like?

Słownictwo: leaf – liść, chestnut – kasztan, rain – deszcz, tree – drzewo, grass – trawa, forrest animals – zwierzęta leśne

Zakres tematyczny: Fruits – owoce, Vegetables – warzywa, Colors – kolory

Struktury i kluczowe słownictwo bierne:

 • Stand up/Sit down!
 • What is it?
 • Look! Smell!
 • Yummy!
 • Yucky!
 • Healthy meal!
 • Eat and chew!
 • Let’s have a healthy meal!
 • Would you like some…?
 • Yes, please!
 • Can I have…?
 • Open/close your eyes!
 • Fruit juice!
 • Tasty and fresh and sweet!
 • 10…on my head!
 • What colour is…?

Piosenki:

Słówka:

apple(s) – jabłko/a
pear(s) – gruszka/ki
peach(es) – brzoskwinia/nie
banana(s) – banan/y
orange(s) – pomarańcza/e
strawberry – truskawka
grapes – winogrono
plum – śliwka
kiwi – kiwi
cherry(ies) – wiśnie
pineapple(s) – ananas
lemon(s) – cytryna/y
potato(es) – ziamniak/ki
tomato(es) – pomidor/ry
broccoli – brokuły
carrot(s) – marchewka
corn – kukurydza
lettuce – sałata
mushroom(s) -grzyb/y
onion(s) – cebula/e
pepper(s) – papryka
bean(s) – fasola
cucamber(s) – ogórek
celery – seler
pea(s) – groszek

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „TYGRYSY” W MIESIĄCU WRZEŚNIU

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. JUŻ JESTEŚMY TYGRYSAMI
 2. DOBRE MANIERY
 3. JESTEM BEZPIECZNY
 4. MAŁY PRZEDSZKOLAK W KRAINIE WIELKICH EMOCJI
 5. ZIELEŃ W MIEŚCIE

NABYWANIE WIEDZY:

 • Dziecko rozumie pojęcie: dobre maniery, savoir- vivre
 • Dziecko nabiera przeświadczenia o konieczności odpowiedniego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie
 • Rozwijanie wiedzy, jak radzić sobie z przeżywaniem trudnych emocji
 • Rozwijanie wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym znajomości numerów alarmowych
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej gatunków drzew, roślin, owadów

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

 • rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; dobrych manier,
 • rozpoznawania i radzenia sobie z przeżywaniem emocji
 • konstruowania poprawnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu literackiego
 • dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu
 • rozbudzanie wrażliwości poprzez odbiór sztuki , próby jej tworzenia
 • aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności zagospodarowywania przestrzeni na kartce
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia
 • rozwijanie koncentracji i stosowania się do poleceń nauczyciela, podczas pracy z podręcznikiem

BUDOWANIE POSTAW:

 • budowanie systemu wartości , w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej
 • szacunku do siebie nawzajem
 • dostrzegania piękna przyrody

JĘZYK ANGIELSKI:

Piosenki: Make a circle song, Hello song, Bye Bye Goodbye song, Colors Colors song, Dance with Shapes

Struktury i kluczowe słownictwo bierne: Let’s make a circle/ sing a song, Sit down/Stand up, Point to…, Look! Listen! Point! Turn right/left/

One two, tree – count with me!, Tidy up! March!Open up!Story time!,

Knock! Knock! Who is it?Clap your hands!Stamp your feet! Are you ready?Let’s play!Yes/No Can you see…? Yes, I can No, I can’t