Tygryski

„Kreatywność, to inteligencja, która dobrze się bawi” 🙂

Albert Einstein

DRODZY RODZICE!

Witamy w zakładce zerówki 🙂
Przedstawiamy w niej bieżące wydarzenia, informacje, zdjęcia

Platforma służąca komunikacji rodziców z nauczycielkami: tygryski@przedszkole22.pl

RADA RODZICÓW PUBLIKUJE DLA PAŃSTWA BIEŻĄCE INFORMACJE O SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADCE „DLA RODZICÓW”-„RADA RODZICÓW”.

NAUCZYCIELKI PRACUJĄCE W GRUPIE:

Małgorzata Malczewska:
Poniedziałek 08.00 – 15.30
Wtorek 08.00 – 11.30
Środa 08.00 – 15.30
Czwartek 08.00 – 10.30
Piątek 08.00 – 15.30

godzina dostępności:

piątek 15.30-16.30

Ewa Borkowska:

Wtorek: 12.00-15.30

Ewa Wojcieszak:
Czwartek: 11.00 – 17.00

godzina dostępności:

czwartek 10.00-11.00

Agnieszka Przybecka, asystentka nauczyciela:
08.30 – 16.30

Dagmara Mowlik, język angielski:

wtorek: 11.30-12.00

czwartek: 10.30-11.00

Anna Rosian-Żok, logopedia

poniedziałek: 10.00-13.30

Natalia Sobkowiak, rytmika

środa: 10.00-10.30

Sportowy Fyrtel

czwartki: 12.00- 12.30

WAŻNE DATY:

06. 03. piątek, godz. 9.15- koncert muzyczny- Muzyka w stylu retro

10. 03 piątek, godz. 10.00- przedstawienie „Król Kruków” Teatru Cieni Latarenka

13.03. poniedziałek, godz. 15.30- udział Tygrysów w koncercie charytatywnym

„Marzenia jak z bajki”, w DK Dębczak

17.03. piątek, godz. – wycieczka do poznańskiej Palmiarni

21.03.wtorek- witamy wiosnę

24.03.piątek, ok. godz. 12.00- warsztaty edukacyjno-kulinarne- pierożki na wytrawnie

W drodze do Palmiarni…
…znajdujemy oznaki wiosny

pokarm dla rybek…musi być

jak to jest…że ciągle głodne
wszystko nas ciekawiło…
i smakować kakaowca
mogliśmy dotykać..węgiel
pani przewodnik ciekawie opowiadała
…kaktusy…
…i dostaliśmy pochwałę, że jesteśmy super Grupą i dużo wiemy 🙂
Bardzo udana wycieczka :-)!!!
Przedwiośnie…
…pierwsze kwiaty
…krokusy, pierwiosnki, przebiśniegi…

Dzień Kobiet w Tygryskach 🙂

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE TYGRYSY

 W MARCU

           Tematy kompleksowe:

           TAJEMNICE ŚWIATA

           PRZEDWIOŚNIE

           WIOSNA TUŻ TUŻ

           CZYM ODDYCHAMY?

          NADCHODZĄ ŚWIĘTA

           Termin: 27.02 – 03.04.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY  – rozwijanie wiedzy o najważniejszych wynalazkach i ich znaczeniu w  dziejach ludzkości
– rozpoznawanie, nazywanie i wyjaśnianie zjawisk atmosferycznych
– rozszerzanie wiedzy o roślinach; rodzajach, sadzeniu, pielęgnacji
– rozwijanie wiedzy o pracy rolnika i jego rytmie dnia
– rozszerzanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza i smogu
–  rozwijanie wiedzy o lokalnych i regionalnych tradycjach i zwyczajach wielkanocnych  
          KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych
– rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania i jego argumentowania oraz umiejętności zadawania pytań
– łączenia przyczyny ze skutkiem w oparciu o używanie przedmiotów   codziennego użytku
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– kształtowanie sprawności ruchowej, w tym poprzez gry i zabawy ruchowe, tańce oraz aktywny ruch na świeżym powietrzu
-rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek
– kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
– kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.  
  BUDOWANIE      POSTAW– dociekliwości, odkrywczości, zaciekawienia otaczającym światem,
– kształtowanie postawy proekologicznej; wrażliwości na przyrodę
– kulturalnego odbiorcy sztuki; udział w koncercie muzycznym
– umiejętności słuchania siebie nawzajem; szanowanie prawa do wypowiedzi
– kształtowanie postaw i nawyków nakierowanych na utrzymanie porządku wokół siebie i w najbliższym otoczeniu  
JĘZYK ANGIELSKIsłownictwo: Space, Solar System, Earth, Rocket, Sun, astronaut, stars, planets, moon, alien, „Dinosaurs” – vocabulary , grass, sun, bird, flowers, wind, umbrella, „Spring counting”, piosenki: „The Solar System Song”, „10 little dinosaurs”, „The Seasons Song | Kids Songs | Super Simple Songs”, „Easter special”, zabawy i zadania przy tablicy multimedialnej
Udane zajęcia ruchowo- sportowe
dyplomy, upominki
medale
skoki, podskoki, rzuty…

Bal u króla Ludwika
i nowe instrumenty
Kreatywny angielski z P. Dagmarą

Warsztaty o czekoladzie
Dolewamy… i mieszamy
powstaje czekolada…mniam
smacznie i zdrowo 🙂
Zadowolone Tygrysy w Teatrze Tańca

pomimo pogody…kultura i sztuka 😉

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

W GRUPIE TYGRYSY W LUTYM

Tematy kompleksowe

SZANUJEMY  PRZYRODĘ

A U NAS POWSTANIE!

NASZE PODRÓŻE

MALI ODKRYWCY

Termin: 01.02-26.02.2020

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY– rozumienie pojęć: szacunek do przyrody, otwartość; odkrywanie
– rozszerzanie znajomości sposobów dbania o klimat i środowisko
– o historii regionu i miasta; rozumienie pojęcia powstania, poznawanie nowych legend
– rozszerzanie znajomości zwyczajów związanych z okresem karnawału w Polsce i na świecie
– rozumienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka oraz prowadzenia zdrowego trybu życia
-„czytania” mapy, poznawanie wybranych miejsc na ziemi
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– poruszania się w przestrzeni podczas zajęć i zabaw ruchowych
– rozwijanie mowy czynnej w zabawach słowotwórczych
– budowania zdań poprawnych gramatycznie
– słuchania i stosowania słów, zwrotów i piosenek w j. angielskim
– rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek
– doskonalenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
– myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
BUDOWANIE POSTAW– rozwijanie postawy proekologicznej oraz zainteresowań światem   przyrodniczym
– ciekawości przeszłością; historią regionu i miasta
– właściwego zachowania się w instytucjach kultury, podczas imprez   kulturalnych
– odpowiedzialności za własne czyny i działania; za swoje zdrowie i bezpieczeństwo
– właściwych nawyków zdrowotnych; dbanie o higienę osobistą  
– aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
– chęci zdobywania nowych doświadczeń, podróżowania
– empatii ale też asertywności  

Święto…
naszych kochanych
Babć
i Dziadków
Bogate w eksperymenty zajęcia z Tatą Tosi o prądzie. Bardzo, bardzo dziękujemy i liczymy na jeszcze:-)
nawet prezentacja śledzona była z uwagą:-)

…trochę siły w płucach potrzeba 🙂

…i Dziadka
Dla Babci…
Nie zapominamy o urodzinach 🙂 …
…i drzewie genealogicznym
Poznajemy kolejne sylaby, metoda krakowska z Panią Pedagog

zabawy swobodne:-)

W temacie kalendarzy…

WIELOKULTUROWOŚĆ- ciekawe tematy za nami, GRATULUJEMY uczestnikom projektu „Co kraj, to zabawa”
…kuchnie świata…mniam
Wielokulturowość…czym jest?

…co to za taniec??? 🙂

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W STYCZNIU W GRUPIE TYGRYSÓW

Tematy kompleksowe:

WIELOKULTUROWOŚĆ

PŁYNIE CZAS

MŁODSI I STARSI

SPORT TO ZDROWIE

Termin: 02.01 – 27.01.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY  – dostrzeganie rytmu, stałego następstwa pór roku, miesięcy, dni tygodnia, nocy i dnia, kształtowanie kompetencji matematycznych
– określanie zasad zdrowego trybu życia; codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, ruch, odpoczynek, właściwa dieta
– rozumienie konieczności dbania o higienę osobistą
– nauka piosenek, wierszy i tańców na Dzień Babci i Dziadka
– rozszerzanie wiedzy dotyczącej zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – koncentrowania się na wypowiedziach innych i jej rozumienia
– stosowania dłuższych form wypowiedzi podczas rozmów o ważnych sprawach
– łączenia przyczyny ze skutkiem
– autoprezentacji podczas wystąpień publicznych
– przedstawienia struktury rodziny i systemu  pokrewieństwa w oparciu o drzewo genealogiczne
– rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek
– doprowadzania do końca rozpoczętych prac plastycznych i zabaw ruchowych
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej – rozwijanie umiejętności dostrzegania i wyrażania ruchem elementów muzyki
  BUDOWANIE      POSTAW– umacnianie poczucia przynależności do rodziny, grupy i społeczności przedszkolnej
– szacunku do osób starszych
– czerpania radości z obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami
– pokonywanie tremy przed występem, wdrażanie do roli aktora
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw w przedszkolnym ogrodzie
– rozwijanie postawy odpowiedzialności i życzliwości
– otwartości na poznawanie innych tradycji i zwyczajów
Pięknych Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych dobrocią; otwartością i łagodnością
oraz 
dużo optymizmu na zbliżający się Nowy Rok
życzymy Rodzinkom Naszych Tygrysków

…niektórzy by chcieli śnieg na Święta…
…kotek Mikołajek…

Piękne chwile przy wigilijnym stole z całą Społecznością Przedszkolną

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUDNIU W GRUPIE TYGRYSY

Tematy kompleksowe:

CZEKAMY NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

CORAZ ZIMNIEJ

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

WESOŁYCH ŚWIĄT

CO KRAJ, TO ZABAWA

Termin: 28.11. – 30.12.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY    –  rozwijanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach świątecznych w Polsce i na świecie; nauka kolęd i pastorałek, sposobów wykonywania ozdób świątecznych
– rozwijanie wiedzy o gatunkach ptaków pozostających na zimę w Polsce
– rozwijanie wiadomości o różnych zawodach
– rozumienie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie
          KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – rozbudzanie zainteresowania nauką czytania i pisania
– umacnianie w dzieciach poczucia  wartości i wiary we własne możliwości
– wnioskowania o zaistniałych zmianach podczas przeprowadzanych doświadczeń – rozwijanie umiejętności budowania dłuższej , logicznej wypowiedzi na określony temat
– tworzenia dzieł własnych (płaskich i przestrzennych) na tematy dowolne lub określone przez nauczyciela.
– rozwijanie umiejętności grania prostych akompaniamentów oraz improwizacji na instrumentach perkusyjnych do piosenek dziecięcych i muzyki poważnej
– rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek
– kształtowanie umiejętności współdziałania w trakcie zabaw organizowanych oraz zabaw swobodnych
– doprowadzania do końca rozpoczętych prac plastycznych i zabaw ruchowych
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej – samodzielnego podejmowania aktywności, zgodnej z zainteresowaniami.
  BUDOWANIE      POSTAW– umacnianie poczucia przynależności do rodziny, grupy, społeczności przedszkolnej
– kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej
– czerpania radości z obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami
– kształtowanie postawy kulturalnego widza
– opanowywania tremy przed występem, wdrażanie do roli aktora
– rozwijanie postawy opiekuńczej wobec środowiska naturalnego; dbanie o dokarmianie ptaków zimą
– rozwijanie postawy odpowiedzialności i życzliwości
– otwartości na poznawanie innych tradycji i zwyczajów

Pasje Tygrysów… judo

…i tramwaje…
Wśród zainteresowań Dzieci pojawiały się tematy o koniach…
…dinozaurach
…pingwinach
o skokach na spadochronie…BRAWO TYMEK, Tygrysy dziękują za super zajęcia!
rodzinna pasja…
Przywitanie…

Pierwszy śnieg…to i warsztaty świąteczne można już zaczynać:-) Tygrysy w akcji razem z Wolontariuszkami z SP 21

pierwsze ozdoby gotowe:-)

W Bramie Poznania…

najstarsza część Poznania…dawniej
…zawsze kreatywnie

…jak podróżowano dawniej

…skarby z plecaka z dawnych czasów

Konkurs muzyczny, świetnie się bawiliśmy, brawa dla wszystkich Uczestników

Bieg dla Niepodległej, medale zdobyte

Nasi wspaniali Opiekunowie z 6 klasy 🙂
Rozgrzewka…musi być
Zaczynamy obchody Święta Niepodległości Polski koncertowo 🙂

Składamy hołd Powstańcom Wielkopolskim; pamiętamy, zapalamy znicze

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W LISTOPADZIE W GRUPIE TYGRYSY

Tematy kompleksowe:

 MOJA OJCZYZNA-POLSKA

 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

 NASZE HOBBY;ULUBIONE ZAJĘCIA

              Termin: 02.11.- 25.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY  – Dziecko zna symbole narodowe oraz ważne miejsca związane z dziejami Polski
– Dziecko poznaje zabytki, ważne instytucje, legendy związane z historią miasta i 
regionu
– Dziecko nabywa szerszy zasób słownictwa, umożliwiający tworzenie dłuższych
wypowiedzi
– Dziecko poznaje znaczenie wybranych symboli graficznych, stosowanych w 
najbliższym otoczeniu
– Dziecko wie, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej
          KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – rozwijanie zainteresowań przeszłością; historią swojego miasta, regionu, kraju
– konstruowania poprawnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi na temat
wysłuchanego tekstu literackiego
– dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów
– rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu,
mimiki, ruchu
– rozbudzanie wrażliwości poprzez odbiór sztuki , próby jej tworzenia
– aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych,
swobodnej interpretacji ruchem muzyki klasycznej
– tworzenia form konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnego tworzywa i 
wybranych technik plastycznych
– rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej
– słuchania i zainteresowania tym, o czym mówi adwersarz
– wyciszania się w określonych sytuacjach, koncentracji
– zaprezentowania swoich zainteresowań i mocnych stron
  BUDOWANIE      POSTAW– kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej
– szacunku do siebie nawzajem, empatii
– właściwego zachowania się w instytucjach kultury, podczas imprez  
kulturalnych, w trakcie uroczystości przedszkolnych, lokalnych, państwowych
– rozwijanie postaw otwartych i tolerancyjnych
– rozwijanie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa; mogę i potrafię
JĘZYK ANGIELSKISłownictwo: It’s sunny/rainy/, clowdy/windy/ snowy/stormy , umbrella , sunglasses, scarf , hat, jumper, coat , shoes , pants , socks , gloves,  it’s cold/hot , washing machine, eyes,  mouth, nose, ears, head, hands,  tummy , toes , hair, washing machine Stand up/Sit down!, What is it?, What colour is…?, put it on, take it off, put your hand/ foot on…,What’s missing?, Close/open your eyes, Where is….?, Can I have…?, Turn around, Clap your hands, Touch your…, Put your finger on…, Jump up high Piosenki: Weather song, How’s the weather, Touch Your Head | Action Songs for Kids, Head shoulders, Body bop, I’ve got the rhythm, Touch your head, Open close, Shake shake, This is the way I put on, Today I wearing.
Swobodna twórczość…
Teatr Lalek z Niepełnosprawnościami –
Spotkanie z Ulą i Frankiem…
…jakie smaki lubisz…, czy masz koleżanki…, co lubisz robić…-
to pytania Tygrysów do Uli, Dziewczynki z zespołem downa
Warzywa i owoce-kosze Pani Jesieni

a to co za owoc???
Utrwalamy samogłoski
ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, wyścigi rzędów
stanowisko sędziowskie… 🙂
muzycznie…rytmicznie…instrumentalnie

W bibliotece tym razem o piratach
jesienne klimaty… 🙂
Pierwsze drzewo genealogiczne za nami…Brawo Mateusz:-)
W tym tygodniu zabawy z tablicą; metoda aktywnego słuchania i opowiadania flannelgraph; zapamiętywanie wierszy, przeliczanie, klasyfikowanie, próby czytania
Ubogacamy nasz kącik przyrodniczy…owady
„Kontynenty”- kreatywne zajęcia metodą M.Montessori, prowadzone przez Mamę Zosi, Dziękujemy 🙂
W tygodniu Światowego Dnia Zwierząt, idziemy do zoo, zoo, zoo… 🙂

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PAŹDZIERNIKU

W GRUPIE TYGRYSY

Temat kompleksowy

JESIENNA PRZYRODA

KOSZYK PANI JESIENI

SKARBY JESIENI

DBAMY O ZDROWIE

Termin: 03.10-28.10.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANANIE WIEDZY– rozwijanie znajomości  zjawisk przyrodniczych;  dokonywanie   obserwacji przyrodniczych
– rozszerzanie znajomości nazw warzyw i owoców oraz przetworów
– rozszerzanie znajomości nazw zwierząt  i rozróżniania gatunków
– rozszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian, zachodzących w świecie roślin i zwierząt pod wpływem zmieniających się pór roku
-kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
-rozwijanie mowy czynnej dziecka w zabawach słowotwórczych;
-rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
-rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
-rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek
-zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
-rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
-kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej, podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
-kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
BUDOWANIE POSTAW– poszanowania świata roślin i zwierząt
– przejawianie pracowitości
– wrażliwości; zauważania i docenianie piękna przyrody
JĘZYK ANGIELSKIautumn, trees ,apple pie, squirrel, pumpkin, leaves, acorn, pine, cone,  deer, owl, rabbit,  bear,  fox,  + colors + numbers 10-12+ Halloween specials, piosenki: Autumn leaves:https://www.youtube.com/watch?v=CyJIfdA71Lc It’s Autumn: https://www.youtube.com/watch?v=0gqRgd1ZFVc https://www.youtube.com/watch?v=8xXvVvAFEQQ The Forest Dance song https://www.youtube.com/watch?v=ZunmrjXOaAk Trick or Treat https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc Pumpkin song: https://www.youtube.com/watch?v=pIlKTHQR7so Who took the Candy? https://www.youtube.com/watch?v=nXdn4xJlFNo  
Dzień Chłopaka :-), były medale, upominki, zdrowe słodkości i zabawa w piratów na rytmice:-)
Dzielimy się swoimi sukcesami, osiągnięciami, pasjami z kolegami, rozwijamy wiarę we własne możliwości i poczucie sprawstwa

Wierni Fani… 🙂
Pełne inspirujących wrażeń czytelniczych warsztaty dla Dzieci z Rodzicami z Panią Małgosią Swędrowską

Chcemy mieć serca jak żyrafy… :-), za nami pierwsze szlify w temacie Porozumienia Bez Przemocy
Przygotowany przez Tygrysy prezent 🙂
Na debacie z Prezydentem Miasta Poznania Panem Mariuszem Wiśniewskim
Piątkowe popołudnie z książkami, przyniesionymi przez Tygrysy
Ostry trening zespołu CUMBIA 🙂 🙂 🙂
Pierwsze obchody urodzin za nami 🙂
uciecha z dodatkowego gniazda 🙂
Mieszkańcy biblioteki 🙂
Wyprawa…w bibliotece z lornetkami i plecakiem
Baardzo udana lekcja biblioteczna 🙂
Praca z naszymi ulubionymi podręcznikami też się odbywa:-)
Tygrysowa wyprawa terenowa na Dębinę…
piękne początki jesieni…

Piątek z grami planszowymi…i nie tylko 🙂
Dzień kropki…artystycznie kreatywny
Siejemy, pielęgnujemy, podlewamy…
Edukacyjny poranek 🙂
To my Tygrysy…:-)
…ustaliliśmy już nasze zasady…
…za nami pierwsze prace plastyczne…

…i zabawy muzyczne metodą aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
…i oczywiście swobodne zabawy tematyczne w przedszkolnym ogrodzie

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH WE WRZEŚNIU W GRUPIE TYGRYSY

Tematy kompleksowe:

JUŻ JESTEŚMY TYGRYSAMI

JĘZYK ŻYRAFY- POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

PRZEDSZKOLAKI W TERENIE- OMEP- MIEJSKA EDUKACJA OUTDOOROWA

JESTEM BEZPIECZNY

            Termin: 01.09.- 30.09.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY  – o sposobach komunikowania własnych potrzeb i uwzględnianiu  potrzeb innych
– Dziecko nabiera przeświadczenia o konieczności odpowiedniego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie
– rozwijanie wiedzy, jak radzić sobie z przeżywaniem trudnych emocji
– rozpoznawanie w najbliższym otoczeniu pomników przyrody, ciekawych budynków
– rozwijanie wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym   znajomości numerów alarmowych  
          KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  – rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w   poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; dobrych manier,  
– rozpoznawania i radzenia sobie z przeżywaniem emocji
– konstruowania poprawnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu literackiego
– dokonywania analizy i syntezy słuchowej  wyrazów
– rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu
– rozbudzanie wrażliwości poprzez odbiór sztuki , próby jej tworzenia
– aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych
– rozwijanie umiejętności zagospodarowywania przestrzeni na kartce
– rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia
– rozwijanie koncentracji i stosowania się do poleceń nauczyciela, podczas pracy z podręcznikiem
– orientacji w terenie; przestrzeni
  BUDOWANIE      POSTAW– budowanie systemu wartości , w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej
– szacunku do siebie nawzajem
– empatii ale też asertywności
– odpowiedzialności za własne czyny i działania
– rozwijanie postawy proekologicznej oraz zainteresowań światem   przyrodniczym
– bycia odpowiedzialnym za swoje zdrowie i bezpieczeństwo
– właściwych nawyków zdrowotnych; dbanie o higienę osobistą, aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
– dostrzegania piękna przyrody
JĘZYK ANGIELSKIPiosenki:  Make a circle song, Hello song, Bye Bye Goodbye song, Colors Colors song, Dance with Shapes Struktury i  kluczowe słownictwo bierne: Let’s make a circle/ sing a song, Sit down/Stand up, Point to…, Look! Listen! Point! Turn right/left/ One two, tree – count with me!, Tidy up! March!Open up!Story time! Knock! Knock! Who is it?Clap your hands!Stamp your feet! Are you ready?Let’s play!Yes/No Can you see…? Yes, I can No, I can’t,