Projekty innowacyjne

REALIZUJEMY PROJEKTY EDUKACYJNE I INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Innowacje pedagogiczne:

„Zwierzakowo – jesteśmy przyjaciółmi wszystkich żywych stworzeń”

Małgorzata Skibińska, Alicja Nowaczyk

Cele:

 • rozwijanie zainteresowania światem zwierząt I otaczającej nas przyrody
 • dostrzeganie problemów zwierząt zarówno domowych jak I wolnożyjących I rozumienie ich potrzeb
 • uświadomienie dzieciom, że zwierzęta to istoty żywe, nauczenie odpowiedzialności za zwierzę
 • pogłębianie wiedzy na temat potrzeb zwierząt
 • uwrażliwianie na niebezpieczeństwa związane z nieostrożnym zachowaniem się wobec zwierząt
 • kształtowanie określonych postaw I umiejętności w kontaktach z ludźmi I w obcowaniu z przyrodą
 • zdobywanie nowej wiedzy podczas wycieczek, angażowanie w różne prace oraz dokonywanie obserwacji za pomocą zmysłów.

„Od Przedszkolaka do Einsteina” cd.

Katarzyna Brylewska, Anna Hoppe

Głównym założeniem innowacji jest zachęcanie dzieci do aktywnego poznawania świata, a jej celem:

 • rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata;
 • nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych;
 • zainteresowanie otaczającym światem;
 • poznawanie wielorakości, złożoności I bogactwa świata;
 • stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie I ekspresji;
 • rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do stawiania pytań;
 • poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;
 • sprawianie radości z możliwości eksperymentowania I działania;
 • pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
 • kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;
 • rozwijanie spostrzegawczości, twórczości I kreatywności;
 • odkrywanie piękna I złożoności środowiska przyrodniczego;
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki.

„Sensoryka dla smyka”

Ewa Borkowska

Cele:

 • rozwijanie naturalnej ekspresji twórczej
 • wspieranie samodzielności
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
 • budowanie twórczych i samodzielnych osobowości
 • wspieranie rozwoju poznawczego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

“Mam sześć lat, poznaję świat- aktywne poznawanie historii miasta i region” – innowacja w grupie dzieci sześcioletnich

Małgorzata Malczewska

Cele:

 • kształtowanie zainteresowania historią swojej „małej ojczyzny”, rozwijanie postawy ciekawości otaczającą rzeczywistością, chęci przyswajania wiedzy
 • rozbudzanie zainteresowań przeszłością, rozumienie jej znaczenia dla teraźniejszości; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i sięgania do różnorakich źródeł
 • kształtowanie postawy odbiorcy kultury; wdrażanie dziecka do twórczego obcowania z kulturą miasta i regionu
 • wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku lokalnym, rodzinnym
 • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej.

Projekty edukacyjne:

EkoEksperymentatorium

Małgorzata Skibińska
Alicja Nowaczyk
Anna Hoppe
Katarzyna Brylewska
Ewa Borkowska

Koordynator:
Katarzyna Brylewska/Sandra Miecznik

Projekt objęty honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska, uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać, czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, odzwierciedlającej codzienne czynności.

Tematyka ochrony środowiska czy ograniczenia konsumpcjonizmu podane są w sposób atrakcyjnej gry dla najmłodszych, ponieważ twórcy sięgają po proste komunikaty i działania, które mają przełożenie na codzienność każdego z nas. Nagrodą w grze jest przede wszystkim świadomość wprowadzanie drobnych zmian, które zmieniają świat na lepszy. Natomiast nauczyciele i grupy uczniowskie mogą otrzymać certyfikat udziału w programie.

Gra opracowana z myślą o dzieciach w wieku od 5 do 11 lat, ich rodzicach i nauczycielach. Można w nią grać samodzielnie, całą rodziną lub w czasie lekcji, zarówno w klasie, jak i zdalnie. EkoEksperymentarium w wersji online pozwala przeprowadzić jedną lub wiele lekcji w ciągu roku szkolnego. Co więcej, edukatorzy mogą liczyć na wsparcie w postaci materiałów dodatkowych, scenariuszy lekcji i wsparcia autorów gry. Dla rodziców również zostały przygotowane materiały do pracy z dzieckiem.

Ekogra to rozwinięcie realizowanego od kilku lat projektu. Na EkoEksperymentarium składają się różnorodne działania poświęcone edukacji ekologicznej i postawom proklimatycznym w codziennym życiu, zaproponowane dzieciom najpierw w formie wystaw edukacyjnych, teraz w postaci gry online

Gra online to w rzeczywistości cykl ekozajęć, które można zrealizować w domu lub w ramach edukacji zdalnej. W wirtualnym domu odwiedzić można już łazienkę i kuchnię, gdzie ukryte są zagadki pomagające zrozumieć, na czym polega oszczędzanie energii i wody czy prawidłowe segregowanie śmieci. Każde pomieszczenie to pół godziny zabaw i łamigłówek. Już wkrótce w wirtualnym domu dostępne będą kolejne pokoje zagadek ekologicznych.

Program Sportowa Akademia Veolia Junior

Małgorzata Skibińska
Alicja Nowaczyk
Anna Hoppe
Katarzyna Brylewska
Ewa Borkowska
Małgorzata Malczewska

Koordynator:
Anna Hoppe

Miasto Poznań we współpracy z Fundacją Veolia Polska oraz Veolią Energia Poznań S.A., uruchomiło zajęcia ruchowe on-line dla przedszkolaków.

Ruchowe Przedszkole SAV Junior to cykliczne bezpłatne zajęcia on-line, prowadzone przez aktywnego liska – SAVusia i jego leśnych przyjaciół – postaci, w które wcielają się doświadczeni w pracy z dziećmi instruktorzy, odbywają się systematycznie o godz. 11: 00 i dostępne są w wydarzeniu Ruchowego Przedszkola na Facebooku.

Wśród rozwiązań proponowanych w ramach projektu, znajdują się również inne ciekawe inspiracje, które przy niskich nakładach pracy odciążą rodziców, choć na chwilę w codziennych obowiązkach, a dzieci pobudzą do ruchu i rozwijania wyobraźni.

Trener Przedszkolaka

Małgorzata Skibińska
Alicja Nowaczyk
Anna Hoppe
Katarzyna Brylewska
Ewa Borkowska
Małgorzata Malczewska

Koordynator:
Ewa Wojcieszak

Placówka zgłoszona została do udziału w Programie „Trener Przedszkolaka”, który jest komponentem programu „Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka”, zwycięzcy Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019, 2020 i 2021 roku.

Organizatorzy w związku z sytuacją COVID-ową rozważają przeniesienie bezpłatnych zajęć komponentu Trener Przedszkolaka w 2021 roku w całości do Internetu. Założenie komponentu, było i jest bardzo proste – korekta wad postawy/ edukacja poprzez zabawę zarówno dzieci jak dla ich przedszkolnych opiekunów.

Zajęcia kontynuowane byłyby do początku grudnia. Warunkiem jest dostęp do tablic multimedialnych, który spełniamy – zamontowane są w każdej sali.

Doświadczeni fizjoterapeuci i trenerzy prowadzić będą dla każdej grupy, raz w tygodniu, 30-minutowe zajęcia łączące w sobie elementy korekcji wad postawy, profilaktyki z bardzo dobrą zabawą i odrobiną rywalizacji, którą dzieci uwielbiają. W zajęcia muszą angażować się nauczyciele prowadzący grupę, tak, aby później wykorzystywać poznane ćwiczenia czy gry i zabawy w codziennej pracy wychowawczej.

W ramach zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności koordynacyjne, doskonalą umiejętność precyzyjnego wykonywania czynności, poznają ćwiczenia kształtujące, wzmacniają mięśnie całego ciała oraz doskonalą sposoby lokomocji. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia korekcyjne, które pozwalają korygować wady postawy, wzmacniać mięśnie posturalne oraz wykształcać nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Uczestnicy poznają również zasady rywalizacji sportowej oraz współpracy w grupie. Treści zajęć dostosowane są do wieku, tak, aby każdy był w stanie wykonać postawione przed nim zadanie. Uwzględniana jest też zasada indywidualizacji, szczególnie w przypadku dzieci posiadających dysfunkcje lub ograniczenia ruchowe. Podczas zajęć stosowane są różne metody i formy pracy (m.in. naśladowcza, ekspresji ruchowej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne), głównie jednak bazuje się na formie zabawowej ze względu na jej atrakcyjność i trafność wśród najmłodszych. Struktura zajęć składa się z podstawowych elementów budowy zajęć ruchowych, czyli części wstępnej – czynności porządkowe oraz rozgrzewka, części głównej – w której realizowane są cele zajęć oraz części końcowej – uspokojenie, wyciszenie organizmu.

Mamo, Tato Wolę Wodę

Małgorzata Skibińska
Alicja Nowaczyk
Anna Hoppe
Katarzyna Brylewska
Ewa Borkowska

Koordynator:
Ewa Borkowska

To jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

Najwyższy poziom merytoryczny udostępnianych treści gwarantują partnerzy programu Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka, którzy wspierają program od początku jego istnienia.

W ramach programu tworzone są przez ekspertów materiały edukacyjne służące do prowadzenia zajęć w przedszkolach, min. scenariusze lekcji. W ciągu dotychczasowych dziewięciu edycji programu, ponad milion przedszkolaków mogło zapoznać się z ich treścią i zdobyć cenną wiedzę o wodzie. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Małgorzata Skibińska
Alicja Nowaczyk
Anna Hoppe
Katarzyna Brylewska
Ewa Borkowska
Małgorzata Malczewska

Koordynator:
Alicja Nowaczyk

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.

Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Cała Polska czyta dzieciom

Małgorzata Skibińska
Alicja Nowaczyk
Anna Hoppe
Katarzyna Brylewska
Ewa Borkowska
Małgorzata Malczewska

Koordynator:
Małgorzata Malczewska

Kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą, jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom, jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Mamo, Tato, – co wy na to?

Koordynator:
Małgorzata Malczewska

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.

Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka

Małgorzata Skibińska
Alicja Nowaczyk
Anna Hoppe
Katarzyna Brylewska
Ewa Borkowska
Małgorzata Malczewska

Koordynator:
Katarzyna Brylewska

Projekt jest efektem współpracy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie w przedszkolach z terenu miasta Poznania pogadanek policjantów z dziećmi przy wykorzystaniu krótkich filmów w formie bajek oraz pokazów multimedialnych.

Celem spotkań dzieci z policjantami jest propagowanie bezpiecznego zachowania się dzieci w drodze „do” i „z” przedszkola, bezpiecznej zabawy w przedszkolu, na podwórku oraz przekazaniu wiedzy o innych zagrożeniach mogących ich spotkać np. jak należy zachować się wobec napotkanych osób obcych. Wspólna edukacja na linii nauczyciel – dziecko – rodzic – policjant może wpłynąć na właściwy proces wychowania małego człowieka oraz przyczyni się do lepszego postrzegania świata.

Czytaj z Puchatkiem

Małgorzata Skibińska
Alicja Nowaczyk
Anna Hoppe
Katarzyna Brylewska
Ewa Borkowska
Małgorzata Malczewska

Koordynator:
Małgorzata Malczewska

Czytaj z Puchatkiem, to projekt zainicjowany w 2014/2015 roku.

Jego nieustającym celem jest: zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania swoim pociechom, zaangażowanie wszystkich dzieci i rodziców w realizację projektu, zwiększenie zainteresowania tekstem czytanym, budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym i dzieckiem, zacieśnianie współpracy między domem rodzinnym, a przedszkolem.

Harmonogram realizacji projektu przewiduje: wypożyczenie kolejnym dzieciom z grup placków z książkami, wspólne czytanie w domu rodziców z dziećmi, odzwierciedlenie w formie plastycznej ulubionego bohatera lub bajki, upamiętnienie wspólnych chwil z książką w formie ciekawego zdjęcia (organizacja konkursu), przekazanie plecaczka kolejnemu dziecku z grupy.