Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada 2021 zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

W związku ze zmianą numeru telefonu zaufania prosimy o przekazanie tej informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Ważne jest, aby ze wszystkich tablic informacyjnych w szkołach i placówkach oraz z plakatów i materiałów upowszechniających pomoc w kryzysie psychicznym został usunięty dotychczasowy numer, a w jego miejsce pojawił się aktualny.

Zachęcamy do szerokiego upowszechnienia aktualnego numeru telefonu, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, że telefon działa i można z niego korzystać. Zależy nam na zachowaniu ciągłości wsparcia dzieci i młodzieży przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne.

Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/.

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6

Szanowni Państwo,
Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 działa stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W poradni odbywają się stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne, prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje, pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych, oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami, nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

Kontakt do nas:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 296/298 (mniejszy budynek przy pętli tramwajowej)
tel. 061 670 40 38 – sekretariat
Mail: sekretariat.p6@zppp2.pl

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP6

Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

W PPP6 stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka. Pracujemy w reżimie sanitarnym w trosce o Państwa rodzinę i naszych pracowników.

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Orzekającego

Szanowni Państwo,

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego – p. Magdalena Rudzińska dyżuruje dla Was w każdy wtorek w godz. 15.00-17.30

Podczas dyżuru można:

 • skorzystać z konsultacji,
 • wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,
 • złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Psycholodzy/Pedagodzy szkolni, Nauczyciele,

Wszyscy nasi specjaliści udzielają na bieżąco wsparcia w problemach dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:

 • Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne)
 • Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów/logopedów szkół i przedszkoli (na terenie poradni, online).
 • Inne spotkania (według potrzeb).

Zajęcia terapeutyczne

Terapia i wsparcie psychologiczne – (w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych):
mgr Agnieszka Koperska-Figaj
mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak (indywidualna terapia behawioralno-poznawcza dla dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i emocji, ADHD)
mgr Izabela Szeszuła
mgr Weronika Peplińska

Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:
mgr Dorota Madalińska
mgr Zuzanna Szczepańska
mgr Magdalena Rudzińska

Terapia logopedyczna:
mgr Marta Cholewa
mgr Magdalena Tomaszewska (możliwość zorganizowania warsztatowych zajęć grupowych)
mgr Dorota Madalińska (możliwość zorganizowania warsztatowych zajęć grupowych)

Terapia Biofeedback:
mgr Sabina Dobrzykowska

Spotkania indywidualne dla rodziców:

Mediacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców – w zakresie postaw rodzicielskich i systemu wychowawczego, wsparcie rodziców w sytuacji rozstania, sytuacji kryzysowych.
mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak

Mediacje pomiędzy rodzicami a dorastającym dzieckiem – pomoc w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych, wsparcie w komunikacji pomiędzy rodzicem a nastolatkiem.
mgr Sabina Dobrzykowska

„Szkoła dla Rodziców” – zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze i komunikacyjne rodziców.
mgr Anna Grzegorek

W sytuacji potrzeby uczestnictwa w w/w spotkaniach i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z prowadzącymi.

Zajęcia warsztatowe:

Zajęcia dla uczniów wspomagające w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej
mgr Agnieszka Koperska-Figaj
mgr Magdalena Rudzińska

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas VIII, dotyczą rozpoznania własnych zasobów, predyspozycji osobowościowych, zainteresowań w obliczu podjęcia decyzji związanej z wyborem szkoły ponad podstawowej.

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj lub p. Magdaleną Rudzińską – prowadzącymi.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów – w zakresie wyrażania swoich emocji (na terenie szkół)
mgr Izabela Szeszuła

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Izabelą Szeszułą, prowadzącą.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów – w zakresie technik radzenia sobie ze stresem (na terenie szkół)
mgr Izabela Szeszuła

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Izabelą Szeszułą, prowadzącą.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV/V – w zakresie profilaktyki uzależnień oraz cyberprzemocy (na terenie szkół)
mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Szkoły/ psychologa/pedagoga z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

Zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)
mgr Agnieszka Koperska-Figaj
mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

Zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli przedszkoli i rodziców w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)
mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z prowadzącą.

Doradztwo zawodowe:

Indywidualne zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego (diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych; poradnictwo)
mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Zajęcia informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII (na terenie szkoły/online – wspomagające w procesie rekrutacji)
mgr Agnieszka Koperska-Figaj
mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

Coaching dla rodziców:

Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego,
mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesjach prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

Wspomaganie szkół/przedszkoli:

Sieć współpracy Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli

Szanowni Państwo,

co roku w miesiącu wrześniu/październiku organizujemy w naszej poradni spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy pomiędzy naszą poradnią, a Państwa placówkami. Dzielimy się z Wami nowymi informacjami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym, zmian w dokumentacji czy w procedurach postępowania. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk zawodowych czy też dają możliwość dyskusji o trudnościach i problemach, z którymi borykamy się wspólnie na gruncie zawodowym. Jeśli istnieje taka potrzeba, spotykamy się z Państwem częściej, w dużych czy mniejszych grupach specjalistów.

Pandemia, w której żyjemy nie pozwoliła nam w tym roku spotkać się osobiście, czego niezmiernie żałujemy!

Nasi pracownicy na bieżąco kontaktują się z Państwem indywidualnie; zachęcamy gorąco Wszystkich Państwa do częstych indywidualnych kontaktów telefonicznych, osobistych w poradni lub Państwa placówkach. Jesteśmy dla Państwa nadal dostępni indywidualnie i w małych grupkach.

W celu jeszcze lepszego kontaktu i możliwości komunikacji oraz wymiany doświadczeń funkcjonuje – Grupa współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w aplikacji WhatsApp. Zapraszamy Państwa do zgłoszenia się do w/w grupy. Koordynatorem grupy jest p. Magdalena Rudzińska.

Zainteresowanych Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli zapraszam do kontaktu z p. Rudzińską. Należy podać telefonicznie imię i nazwisko, nazwę placówki oraz nr telefonu. Niezbędna jest możliwość korzystania na telefonie z aplikacji WhatsApp.

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli – podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikowania się z rodzicami uczniów (na terenie szkół/przedszkoli)
mgr Sabina Dobrzykowska,
mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak
W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o pismo Dyrektora placówki do Dyrekcji ZPPP2. W dalszej kolejności, w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pedagoga/psychologa lub wychowawcy z prowadzącymi.

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli – „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?” Metoda konstruktywnej konfrontacji. (na terenie szkół)
mgr Sabina Dobrzykowska,
mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak
W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o pismo Dyrektora placówki do Dyrekcji ZPPP2. W dalszej kolejności, w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pedagoga/psychologa lub wychowawcy z prowadzącymi.

Szkolenie Rady Pedagogicznej (lub grupy nauczycieli) – w zakresie realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach ppp. (na terenie szkół)
mgr Izabela Szeszuła,
mgr Zuzanna Szczepańska
W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o pismo Dyrektora placówki do Dyrekcji ZPPP2. W dalszej kolejności, w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pedagoga/psychologa lub wychowawcy z prowadzącymi.

Kampania informacyjna „Porozmawiajcie” – broszura

Szanowni Państwo, prosimy zapoznać się z załączoną broszurą. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na wpływ pandemii koronawirusa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz wskazanie rodzicom, gdzie mogą szukać pomocy, gdy zauważą niepokojące symptomy u swoich pociech. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie www.poznan.pl/porozmawiajcie

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała zaktualizowane, III wydanie broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” (wydanie II zostało przesłane do Państwa w maju 2021 r.) oraz nową broszurę pt.: „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które kieruje do rodziców dzieci i młodzieży.

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 lat – KRĄG BEZPIECZEŃSTWA.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, stanowią one element programu „NIE JESTEŚ SAM – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi z województwa wielkopolskiego. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® Parenting™) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.

W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami, licencjonowany program. W trakcie 8 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców oraz zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami wychowywania i bycia wychowywanymi.

Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:

 • Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
 • Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
 • Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.

PROWADZENIE: Adama Stepnowski-Said (psycholog) i Beata Granops (psycholog)

TERMINY: wtorki, 27 marca, 5, 12, 19, 26 kwietnia, 10, 17, 24 maja, w godzinach: 19:15-21:15 (Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach)

MIEJSCE: Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań

ZGŁOSZENIA: https://forms.gle/yqD82fiDvZAzFNLu9

O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

Serdecznie pozdrawiam, 

Beata Granops


ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
ul. Prusa 14/7
61-819 Poznań

tel. 501034850 
e-mail: b.granops@fundacja05.pl