Płatności

Podstawowe informacje o kwocie do zapłaty za dany miesiąc obecności dziecka/dzieci dostępne są na portalu iPrzedszkole: https://iprzedszkole.progman.pl/

IPrzedszkole
IPrzedszkole

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za przedszkole reguluje: Uchwała Nr LXXXVII/1622//VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań.

(treść uchwały do pobrania w załączniku)

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 13,00 zł

(śniadanie 30% kwoty tj. 3,90 zł, dwudaniowy obiad 50% kwoty tj. 6,50 zł, podwieczorek 20 % kwoty, tj. 2,60 zł)

(w uzgodnieniu z Radą Rodziców, przy akceptacji Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania).