Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA: EWA BANDURSKA

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: ANNA HOPPE

SKARBNIK: NATALIA KUBIAK-RĄCZY

SEKRETARZ: MAŁGORZATA CIEŚLAK

KOMISJA REWIZYJNA: DOROTA SZCZYGIEŁ oraz ANNA KLIMASEK

Członkowie rad oddziałowych wchodzący w skład Rady Rodziców rok szkolny 2023/2024

GRUPA „ZAJĄCZKI”:

JAKUB KALINA (Przewodniczący)
MAŁGORZATA CIEŚLAK
ANNA KLIMASEK (Skarbnik)

GRUPA „WIEWIÓRKI”:

MAGDALENA KULECKA (Przewodnicząca)
MAŁGORZATA KAPUŚCIŃSKA-PAWŁOSZEK
ANNA HOPPE (Skarbnik)

EWA BANDURSKA
DOROTA SZCZYGIEŁ

GRUPA „BIEDRONKI”:

EWA ROGALSKA (Przewodnicząca)
NATALIA SOBKOWIAK
JANUSZ STEFANIAK (Skarbnik)

GRUPA „TYGRYSKI”:

NATALIA KUBIAK-RĄCZY (Przewodnicząca)
EWA KOSMOWSKA
DOROTA SZCZYGIEŁ (Skarbnik)

EWA BANDURSKA
ANNA HOPPE

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość składki na fundusz Rady Rodziców wynosi 90 zł / semestr. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 70 zł / semestr (przykładowo, gdy do przedszkola uczęszcza 2 dzieci – łączna opłata wynosi 140 zł za 1 semestr za 2 dzieci).

Istnieje, także możliwość regulowania składek co miesiąc (opłata za 1 dziecko – 17 zł, za 2 dzieci – 24 zł).

Opłatę za 1. semestr prosimy dokonać do dnia 15-go października 2023 r. przelewem na konto:

Natalia Kubiak-Rączy*
mBank, Poznań – 36 1140 2004 0000 3102 8177 5354
Tytuł przelewu: Fundusz RR – 1 semestr – grupa – imię i nazwisko dziecka


Przykład: Fundusz RR – 1 semestr – Wiewiórki – Jan Nowak

*Natalia Kubiak-Rączy – pełni funkcję skarbnika RR

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU RADY RODZICÓW KORZYSTAJĄ WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI, GDYŻ SKŁADKI SĄ DOBROWOLNE. Pamiętajcie jednak, że im większą kwotę pieniędzy zgromadzimy, tym więcej będziemy mogli zaoferować atrakcji naszym Maluchom. ZACHĘCAMY DO WPŁAT 🙂 Zebrane środki będą przeznaczone m.in. na: upominki dla dzieci w związku z pasowaniem na przedszkolaka, spotkaniem wigilijnym i śniadaniem wielkanocnym, atrakcje na dzień dziecka, dekorację i poczęstunek w trakcie balu karnawałowego itp. organizację warsztatów (jeśli nie będzie przeciwwskazań epidemiologicznych).

Wszystkie wydatki będą opublikowane w preliminarzu wydatków dostępnym na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.przedszkole22.pl. Zachęcamy Was do kontaktu – jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, pomysły czy uwagi.

Liczymy na Wasze zaangażowanie i dobrą współpracę.