Biedronki

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

DRODZY RODZICE!

Z wielką radością witamy w nowym roku szkolnym. Rozpoczęliśmy kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. Będziemy odkrywcami, badaczami, podróżnikami, artystami i twórcami, a wszystko po to, by dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności, doskonalić te już posiadane.

Drodzy rodzice zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej grupowej zakładki, będziemy umieszczać tu zdjęcia dzieci z różnych zajęć, zabaw i prac, tak abyście mieli możliwość widzieć czym Wasze dzieci zajmują się w przedszkolu i jak spędzają czas. Ponadto znajdziecie tutaj bieżące wydarzenia i informacje, tematy zajęć realizowane w danym miesiącu, założenia dydaktyczne, jak i również teksty piosenek i wierszy, które dzieci poznają.

Życzymy wielu radości, dobrego humoru i niezapomnianych przeżyć. Rodzicom zaś owocnej współpracy i zadowolenia. Mamy nadzieję, że ten rok będzie udany i niezapomniany 😉

Platforma służąca komunikacji rodziców z nauczycielkami: biedronki@przedszkole22.pl

RADA RODZICÓW PUBLIKUJE DLA PAŃSTWA BIEŻĄCE INFORMACJE O SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADCE „DLA RODZICÓW”-„RADA RODZICÓW”.

NAUCZYCIELKI PRACUJĄCE W GRUPIE:

Katarzyna Brylewska:
Poniedziałek 11.00 – 16.30
Wtorek 06.00 – 11.00
Środa 12.00 – 17.00
Czwartek 06.00 – 11.30
Piątek 12.30 – 17.00

Magdalena Schoenradt:
Poniedziałek 07.00 – 11.00
Wtorek 11.00 – 17.00
Środa 07.00 – 12.00
Czwartek 11.30 – 16.30
Piątek 07.30 – 12.30

Agnieszka Przybecka (asystentka):
09.00 – 17.00

Paulina Wawrzyniak (angielski):
poniedziałek i czwartek
14.30 – 15.00


INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „BIEDRONEK” W MAJU

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. JESTEŚMY POLAKAMI
 2. KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL
 3. OCHRONA PRZYRODY – OCHRONĄ CZŁOWIEKA
 4. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA
 5. JA I MOI BLISCY

NABYWANIE WIEDZY:

– poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu

– poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce

– poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn)

– poznanie wartości „mądrość”

– poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa

i różnice w ich wyglądzie

– poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki

– nabywanie wiadomości dotyczących książek

– poznanie różnych książek z nutami

– poznanie roli i wartości rodziny

– poznanie roli poszczególnych członków rodziny

– poznanie nazw wybranych kwiatów – poznanie wybranych utworów muzyki poważnej

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania

wypowiedzi

– rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych; nauka

formułowania pytań

– rozwijanie orientacji w przestrzeni

– rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu

– doskonalenie sprawności fizycznej

– wdrażanie do uważnego słuchania poleceń nauczyciela

– rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk

– kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac

– integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

– rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach

– rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

– rozwijanie wrażliwości muzycznej

– kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą

ruchu

– rozwijanie sprawności fizycznej

– rozwijanie motoryki małej

– rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

– prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń

– rozwijanie sprawności manualnych

– doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej

– zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej

– rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu

– nabywanie umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków z

poczynionych obserwacji

– rozwijanie umiejętności odpowiedniej reakcji na ustalony sygnał

– wzbogacenie słownictwa

– rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników

porządkowych

– rozwijanie poczucie rytmu

BUDOWANIE POSTAW:

– rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny

– budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy

– rozwijanie ciekawości poznawczej; budzenie zainteresowania książkami

poprzez różne zabawy

– zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki

– kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego

– kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody

– ukazanie znaczenia bycia w rodzinie

– wzmacnianie więzi rodzinnych

– uwrażliwienie na potrzeby innych

– uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej

– poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami – wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery

WAŻNE DATY:

6.05 – „Bardzo dziki zachód” – koncert muzyczny dla dzieci

18.05 – wycieczka do Bramy Poznania ICHOT- „Tajemnica pewnego miecza”

24.05 – warsztaty kreatywne „Do dzieła”

27.05 – wycieczka tramwajowa- „Jadę tramwajem i Poznań poznaję”

1.06 – od 14.30 – 18.00 DZIEŃ DZIECKA; tego dnia spotykamy się w ogrodzie naszego przedszkola, gdzie czeka na dzieci wiele fajnych niespodzianek Serdecznie zapraszamy !!!

3.06 – wycieczka na Stadion Piłkarski Lecha


Wycieczka do Bramy Poznania


Kto wygra mecz?

TYGRYSKI !

tak kibicujemy naszym kolegom


Urodzinowa piniata Kondzia


Sport to zdrowie (jasna sprawa) wiec z radością go uprawiam


Siejemy łąkę kwietną


Wielkanocne Zajączki 🙂


Tworzymy wielkanocny łańcuch do naszej sali – ćwiczymy umiejętność układania rytmów oraz przewlekania


Tworzymy kolorowe doniczki, w których później zasiejemy rzeżuchę


Warsztaty stomatologiczne


Dbamy o roślinki w naszym ogrodzie


TWORZYMY EKO INSTRUMENTY! – GITARY

Najpierw malujemy gryfy, które stworzyliśmy z niepotrzebnych kartonów….

Następnie naciągamy gumki recepturki na zużyte pudełka po chusteczkach – to są nasze struny

I nasze EKO GITARY gotowe! 🙂


Stworzyliśmy nasze ufoludki


NASZE KOBIETKI 🙂

Koncert muzyki irlandzkiej pod hasłem „Zielono mi”


Uczestniczymy w warsztatach przyrodniczych „Pszczoły – nasi mali przyjaciele”


Uczestniczymy w lekcji muzealnej „Jak żyli ludzie 1000 lat temu?”


Oglądamy spektakl w wykonaniu Teatru Cieni „Latarenka”

Poznajemy historię naszego miasta

TWORZYMY POZNAŃSKIE KAMIENICZKI


Zabawy matematyczno-sprawnościowe 🙂


ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ KOTA!

BALIK KARNAWAŁOWY!

Zrobiliśmy wiatraczki!


Cudownie bawimy się na zajęciach rytmiki
INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „BIEDRONEK” W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. „JESIENNE PRZYGODY ZE ZWIERZĘTAMI”
 2. „KOSZYK PANI JESIENI”
 3. „SKARBY JESIENI”
 4. „DO CZEGO POTRZEBNY JEST LAS?”

NABYWANIE WIEDZY:

 • poznawanie wybranych gatunków zwierząt, warunków i środowiska ich życia
 • zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • poznanie znaczenia wyrazu plon
 • poznanie roślinności uprawianej na polu
 • poznanie różnych gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu itp.
 • poznanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności
 • poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich
 • poznanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt
 • poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych
 • poznanie utworów muzyki klasycznej
 • poznanie sposobów na przetwarzanie owoców i warzyw

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

 • doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • inspirowanie zabaw z elementami dramy
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie umiejętności porównywania zbiorów
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności słuchania utworów muzycznych
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych obserwacji w formie plastycznej
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie wyrazów
 • doskonalenie umiejętności doliczania i odejmowania
 • doskonalenie motoryki małej i dużej
 • kształtowanie umiejętności korzystania z udostępnionych materiałów i przyborów do prezentowania własnych doświadczeń w pracach plastycznych
 • doskonalenie umiejętności słuchania i wyrażania muzyki ruchem
 • ćwiczenie pamięci i uwagi
 • rozwijanie wyobraźni

BUDOWANIE POSTAW:

 • budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody
 • budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, w tym potrzeb zwierząt w związku z nadchodzeniem zimy
 • rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka
 • poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt
 • promowanie zdrowego stylu odżywiania się
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy i gry
 • nabywanie przekonania o osobistej odpowiedzialności wobec środowiska
 • budzenie wrażliwości na krzywdę wyrządzaną przyrodzie

JĘZYK ANGIELSKI:

Zabawy: It’s raining, it’s windy, How’s the weather?, A bear is coming!, Windy day, Walk around the forest, Show me…, Listen and move, What’s this?, Walk or run, Guess the picture, Do you like?

Słownictwo: leaf – liść, chestnut – kasztan, rain – deszcz, tree – drzewo, grass – trawa, forrest animals – zwierzęta leśne

Zakres tematyczny: Fruits – owoce, Vegetables – warzywa, Colors – kolory

Struktury i kluczowe słownictwo bierne:

 • Stand up/Sit down!
 • What is it?
 • Look! Smell!
 • Yummy!
 • Yucky!
 • Healthy meal!
 • Eat and chew!
 • Let’s have a healthy meal!
 • Would you like some…?
 • Yes, please!
 • Can I have…?
 • Open/close your eyes!
 • Fruit juice!
 • Tasty and fresh and sweet!
 • 10…on my head!
 • What colour is…?

Piosenki:

Słówka:

apple(s) – jabłko/a
pear(s) – gruszka/ki
peach(es) – brzoskwinia/nie
banana(s) – banan/y
orange(s) – pomarańcza/e
strawberry – truskawka
grapes – winogrono
plum – śliwka
kiwi – kiwi
cherry(ies) – wiśnie
pineapple(s) – ananas
lemon(s) – cytryna/y
potato(es) – ziamniak/ki
tomato(es) – pomidor/ry
broccoli – brokuły
carrot(s) – marchewka
corn – kukurydza
lettuce – sałata
mushroom(s) -grzyb/y
onion(s) – cebula/e
pepper(s) – papryka
bean(s) – fasola
cucamber(s) – ogórek
celery – seler
pea(s) – groszekINFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „BIEDRONEK” W MIESIĄCU WRZEŚNIU

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. „W PRZEDSZKOLU”
 2. „JESTEM BEZPIECZNY”
 3. „ZIELEŃ W MIEŚCIE”
 4. „PRZEDSZKOLAK W KRAINIE WIELKICH EMOCJI”
 5. „IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT”

NABYWANIE WIEDZY:

 • poznanie sposobów spędzania wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy
 • rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy
 • poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie
 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
 • poznanie pracy policjanta
 • poznanie wyglądu i znaczenie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych
 • poznawanie właściwości płynów podczas wykonywania eksperymentów
 • kształtowanie świadomości ekologicznej
 • uświadomienie dzieciom efektów niewłaściwego zachowania się wobec przyrody
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami i ich przeżywaniem podczas sytuacji kryzysowych (np. pandemia)
 • poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego
 • poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów
 • utrwalenie zasad dotyczących dbałości o przyrodę w miejscach publicznych (w ogrodzie, parku, lesie)
 • określanie miejsca położenia obiektów wobec siebie i innych
 • stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm
 • rozwijanie spostrzegawczości wzorkowej poprzez globalne czytanie wyrazów oraz słuchowej w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie kompetencji językowych w trakcie zabaw i wypowiedzi dzieci
 • doskonalenie umiejętności wyodrębniania samogłoski o w nagłosie
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się pędzlem i farbami
 • rozwijanie umiejętności współpracy- konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych
 • poznanie układów figur geometrycznych
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • kształtowanie pamięci wzrokowej i słuchowej
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i mówienia o nich
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i empatii
 • rozwijanie umiejętności wyrażania i rozładowywania emocji w sposób akceptowany społecznie
 • kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
 • poznanie słów i melodii piosenki, śpiewanie jej
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • ćwiczenie pamięci i uwagi
 • rozwijanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku w trakcie wykonywania pracy i stosowania się do poleceń nauczyciela

BUDOWANIE POSTAW:

 • rozumienie konieczności poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych (zebra)
 • budzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy i gry
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności i dbania o środowisko
 • budzenie postaw zainteresowania drugą osobą
 • nabywanie przekonania o osobistej odpowiedzialności wobec środowiska
 • budzenie wrażliwości na krzywdę wyrządzaną przyrodzie
 • dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem
 • budowanie systemu wartości dzieci
 • rozwijanie umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych interakcji z innymi dziećmi
 • kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości
 • wdrażanie do współdziałania w zespole
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku

JĘZYK ANGIELSKI:

Piosenki: „Twinkle Twinkle Traffic Light”
Słownictwo: sad – smutek, happy – radość, angry – złość, fear – strach, shame – wstyd
Zabawy: Memory, Spider is coming!, Clean up!, Colors, What’s missing?

Zakres tematyczny:
Greetings – witamy się i żegnamy
Colors – kolory
Couning and shapes – liczby i kształty

Struktury i kluczowe słownictwo bierne:
powitanie (hello) i pożegnanie (Good bye/bye).
Wprowadzenie nazw kolorów (red -czerwony, yellow – żółty, blue -niebieski, green – zielony, pink – różowy, purple – fioletowy, brown – brązowy)
One – 1, Two – 2, Tree – 3, Four – 4, Five – 5, Six – 6, Seven – 7, Eight – 8, Nine – 9, Ten – 10.
square – kwadrat, rectangle – prostokąt, circle – koło, triangle – trójkąt, heart – serce, star – gwiazda

Piosenki: