Ramowy rozkład dnia

GRUPY MŁODSZEGRUPY STARSZE
Godz. 6.00 – 8.30Godz. 6.00 – 8.30
Dzieci przychodzą do przedszkola, zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych o charakterze swobodnym, organizowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Ćwiczenia poranne, czynności porządkowe.
Dzieci przychodzą do przedszkola, zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych o charakterze swobodnym, organizowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Ćwiczenia poranne, czynności porządkowe.
Godz. 8.30 – 8.45Godz. 8.30 – 8.45
Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.
Śniadanie.
Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.
Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.
Śniadanie.
Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.
Godz. 8.45 – 9.00Godz. 8.45 – 9.00
Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.Czynności samoobsługowe w łazience, doskonalenie etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.
Godz. 9.00 – 10.00Godz. 9.00 – 10.00
Zabawy i zajęcia z dziećmi wynikające z Postawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.Zabawy i zajęcia z dziećmi wynikające z Postawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Godz. 10.00 – 10.15Godz. 10.00 – 10.15
Czynności samoobsługowe w szatani, nauka ubierania się.Czynności samoobsługowe w szatni, doskonalenie czynności ubierania się.
Godz. 10.15 – 11.30Godz. 10.15 – 11.15
Zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu organizowane przez nauczyciela, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody, prace porządkowo-przyrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku niesprzyjającej aury gry i zabawy w salach).
Zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu organizowane przez nauczyciela, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody, prace porządkowo-przyrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku niesprzyjającej aury gry i zabawy w salach).
Godz. 11.30 – 12.00Godz. 11.15 – 11.45
Powrót do Przedszkola.
Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu
Obiad – I danie – zupa oraz deser.
Powrót do Przedszkola.
Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu.
Obiad – I danie – zupa oraz deser.
Godz. 12.00 – 12.15Godz. 11.45 – 12.00
Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.Czynności samoobsługowe w łazience, doskonalenie etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.
Godz. 12.15 – 13.00Godz. 12.00 – 12.30
Odpoczynek poobiedni – słuchanie baśni, legend i opowiadań, muzyka relaksacyjna, sen dla najmłodszych.Odpoczynek poobiedni – słuchanie baśni, legend i opowiadań, muzyka relaksacyjna.
Godz. 13.00 – 13.30Godz. 12.30 – 13.30
Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.Zabawy dowolne, praca indywidualna lub w małych zespołach.
Godz. 13.30 – 14.00Godz. 13.30 – 14.00
Czynności organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do 2 części obiadu – II danie.Czynności organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do 2 części obiadu – II danie.
Godz. 14.00 – 14.15Godz. 14.00 – 14.15
Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.
Godz. 14.15 -15.30Godz. 14.15 -15.30
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali i ogrodzie. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela, oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali i ogrodzie. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela, oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.
Godz. 15.30 – 17.00Godz. 15.30 – 17.00
Zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych, również w ogrodzie Przedszkola.Zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych, również w ogrodzie Przedszkola.