O Nas

O Przedszkolu Nauka

NASZE PRZEDSZKOLE MIEŚCI SIĘ W PARTEROWYM BUDYNKU OTOCZONYM ZIELONYM OGRODEM O POWIERZCHNI PONAD 4000 M2 Z PLACEM ZABAW DLA DZIECI.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00-17.00

W budynku Przedszkola mieszczą się 4 sale do zajęć i zabaw z dziećmi, kuchnia wydająca posiłki dla 100 dzieci wraz z zapleczem, sekretariat, pokój do zajęć logopedycznych pełniący również funkcję pokoju nauczycielskiego, w którym można swobodnie porozmawiać z rodzicami. Dużym atutem naszego Przedszkola jest ogród pełen zieleni. Zielone otoczenie przedszkola oraz duży plac zabaw ze sprzętem ogrodowym sprawiają, że przedszkolaki wiele czasu spędzają na świeżym powietrzu.

Dlaczego my?

 • miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom
 • nasi podopieczni są laureatami wielu konkursów
 • piękny, duży, naturalnie wyposażony ogród, w którym odbywają się codzienne zabawy oraz pikniki i imprezy integracyjne naszych wychowanków i ich rodzin
 • cierpliwa i zawsze uśmiechnięta kadra pedagogiczna i zespół pracowników
 • dogodne dla rodziców godziny pracy
 • wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej
 • innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem interaktywnych tablic multimedialnych
 • kameralne, pełne ciepła i serdeczności miejsce.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy. Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Wszystkie osoby zatrudnione w Przedszkolu są w pełni zaangażowane w opiekę nad dziećmi. Nasi wychowankowie uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa.

Chatka Puchatka” – to Przedszkole:

 • przyjazne dzieciom, rodzicom, bezpieczne
 • w którym zabawa przeplata się z nauką
 • w którym dzieci są wrażliwe na drugiego człowieka, na sztukę, przyrodę

Przedszkole, w którym dla dzieci prowadzimy urozmaicone zajęcia według ciekawych programów dostosowanych do wieku:

 • Piłka nożna
 • Judo
 • Szachy
 • Taniec klasyczny (balet)
 • Zombaila dla dzieci
 • Zajęcia językowe z elementami logopedii
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Religia dla dzieci starszych
 • Zabawy literkowe i matematyczne
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami logorytmiki
 • Środowisko z ekologią
 • Warsztaty kreatywne z elementami plastyki i techniki oraz nauki o sztuce
 • Zajęcia kulinarne
 • Bajkoterapia i muzykoterapia
 • Klub małego ogrodnika
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Koncerty muzyczne
 • Warsztaty chemiczne

Przedszkole uczące dzieci radzenia sobie we współczesnym świecie, uczące mądrości, samodzielności i odwagi. Pozytywnie postrzegane przez rodziców, mówią o nas – „przedszkole otwarte dla rodziców”. Bardzo aktywnie działająca w placówce Rada Rodziców wspiera działania podejmowane przez Przedszkole. Współpracujemy z osobami, placówkami, instytucjami, którym na sercu leży dobro dzieci. Nasze przedszkolaki są laureatami wielu konkursów na forum miasta i kraju. Pracujemy w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju każdego dziecka. Przedszkole, którego wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole.

Ważne odnośniki: