Zmiana stawki żywieniowej od 1 listopada 2022

13 października 2022

Od 1 listopada 2022 r. zmianie ulega wysokość stawki żywieniowej z 10,00 zł na 13,00 zł

(śniadanie 30% kwoty tj. 3,90 zł, dwudaniowy obiad 50% kwoty tj. 6,50 zł, podwieczorek 20 % kwoty, tj. 2,60 zł)

(w uzgodnieniu z Radą Rodziców, przy akceptacji Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania)

Zmiana podyktowana jest rosnącymi cenami żywności.