Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola

15 marca 2023

Postępowanie rekrutacyjne:
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 dotyczy dzieci z roczników 2017-2020.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu lub dokumenty można przesłać z systemu Nabór, zgodnie z zamieszczoną instrukcją w tym zakresie. Szczegółowe informacje w zakresie przekazywania dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo w Informacji wniosek składanie na rok szkolny 2023/2024, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/