Warsztaty dla rodziców dzieci 5-6

15 stycznia 2022

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI DZIECI 5-6 LETNICH W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Jak wspomagać dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej? Zaplanowane są na 15 lutego tj. wtorek na godz. 15.30, w formie stacjonarnej w naszym Przedszkolu nr 22.

Warsztaty poprowadzi Pani Magdalena Rudzińska- pedagog społeczny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, coach, specjalista profilaktyki uzależnień z  Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu. Warsztaty z aktywnym udziałem Rodziców mają potrwać ok. 1,5 godz. Potem czas na indywidualne konsultacje. Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy zadeklarowali chęć udziału. Warunkiem uczestnictwa jest zachowanie wszelkich obostrzeń sanitarnych; maseczki, dezynfekcja rąk, brak objawów chorobowych.