Podziękowania

16 marca 2022

Dziękujemy bardzo tym Rodzicom i Pracownikom Przedszkola, którzy włączyli się w naszą zbiórkę.

Uczymy w ten sposób dzieci wrażliwości, dostrzegania drugiego człowieka i dzielenia się z potrzebującymi.

Dary zostały przekazane do parafii Błogosławionej Poznańskiej Piątki.