Rekrutacja uzupełniająca

10 czerwca 2024

OD 11 CZERWCA DO 14 CZERWCA 2024

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola– przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów ustawowych i kryteriów określonych przez organ prowadzący.