Pismo Ministra Zdrowia skierowane do rdziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym

05 czerwca 2024

Szanowni Rodzice

Przekazuję pismo Ministra Zdrowia skierowane do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2024 r.

Wicekurator Oświaty
Wojciech Szulc

Załączniki