Rekrutacja uzupełniająca

20 kwietnia 2024

OD 17 MAJA DO 7 CZERWCA 2024

Sporządzanie przez Prezydenta Miasta Poznania skierowań na wolne miejsca do przedszkoli.

OD 11 CZERWCA DO 14 CZERWCA 2024

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola– przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów ustawowych i kryteriów określonych przez organ prowadzący.