Napisał

OGŁOSZENIE WYNKÓW REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 22

Załączniki do pobrania na dole strony): 

- lista dzieci przyjetych

- lista dzieci nieprzyjętych

- lista placówek dysponujaca wolnymi miejscami

 

WYNIKI POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA NR 22

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkolana rok szkolny 2021/2022 znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu wraz z elektroniczną instrukcją złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego.


Rodzice, którzy mają dostęp do konta dziecka w systemie Nabór mogą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie zgodnie z załączoną instrukcją.


Rodzice, którzy nie mają dostępu do konta w systemie Nabór przesyłają e-mailem skan podpisanego potwierdzenia zapisu dziecka do Przedszkola, który stanowi podstawę zatwierdzenia przez Przedszkole.

Potwierdzenia zapisu dziecka należy dokonać w terminie 16 kwietnia - 21 kwietnia 2021 r.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją, z dalszego procesu rekrutacji.


Załączniki (do pobrania na dole strony):

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych.
 2. Lista dzieci niezakwalifikowanych.
 3. Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola.
 4. Instrukcja potwierdzająca wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie Nabór

 

UWAGA RODZICE:

16 KWIETNIA - W PIĄTEK - O GODZ. 12.00

ogłoszona zostanie lista dzieci zakwalifikowanych do naszego Przedszkola na nowy rok szkolny 2021-2022.

Lista nie będzie jednoznaczna z przyjęciem dzicka do Przedszkola - trzeba będzie pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka w Przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane do 23 kwietnia (piątek).
Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

26 kwietnia br. ogłoszone zostaną listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych.

Szanowni Rodzice,

 na stronie miejskiej NABÓR: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

zamieszczone są dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.

Zamieszczamy także:

- Procedurę Bezpieczeństwa Organizacji i Funkcjonowania Przedszkola nr 22 w trakcie pandemii Covid-19 od 1 wrzesnia 2020 r. w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS  (Załacznik nr 4)

- Prezentację na temat organizacji pracy naszego Przedszkola   (Załacznik nr 5)

- Wydanie specjalne gazetki przedszkolnej  "Puchatkowe Nowiny"  (Załacznik nr 6)

- Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji (Załacznik nr 7)

 

W RAMACH "DRZWI OTWARTYCH" ZAPRASZAMY PAŃSTWA WRAZ Z DZIEĆMI

NA WIRTUALNY SPACER PO NASZYM PRZEDSZKOLU

 
 

Nieco o nas

Nasze Przedszkole mieści się w parterowym budynku otoczonym zielonym ogrodem o pow. ponad 4000 m2 z placem zabaw dla dzieci.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00-17.00

W budynku Przedszkola mieszczą się 4 sale do zajęć i zabaw z dziećmi, kuchnia wydająca posiłki dla 100 dzieci wraz z zapleczem, sekretariat, pokój do zajęć logopedycznych pełniący również funkcję pokoju nauczycielskiego, w którym można swobodnie porozmawiać z rodzicami. Dużym atutem naszego Przedszkola jest ogród pełen zieleni. Zielone otoczenie przedszkola oraz duży plac zabaw ze sprzętem ogrodowym sprawiają, że przedszkolaki wiele czasu spędzają na świeżym powietrzu. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy. Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Wszystkie osoby zatrudnione w Przedszkolu są w pełni zaangażowane w opiekę nad dziećmi. Nasi wychowankowie uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa. "Chatka Puchatka" - to Przedszkole:

 • przyjazne dzieciom, rodzicom, bezpieczne
 • w którym zabawa przeplata się z nauką
 • w którym dzieci są wrażliwe na drugiego człowieka, na sztukę, przyrodę

Przedszkole, w którym dla dzieci prowadzimy urozmaicone zajęcia według ciekawych programów dostosowanych do wieku:

 • Piłka nożna
 • Judo
 • Szachy
 • Taniec klasyczny (balet)
 • Zombaila dla dzieci
 • Zajęcia językowe z elementami logopedii
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Religia dla dzieci starszych
 • Zabawy literkowe i matematyczne
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami logorytmiki
 • Środowisko z ekologią
 • Warsztaty kreatywne z elementami plastyki i techniki oraz nauki o sztuce
 • Zajęcia kulinarne
 • Bajkoterapia i muzykoterapia
 • Klub małego ogrodnika
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Koncerty muzyczne
 • Warsztaty chemiczne

Przedszkole uczące dzieci radzenia sobie we współczesnym świecie, uczące mądrości, samodzielności i odwagi. Pozytywnie postrzegane przez rodziców, mówią o nas - "przedszkole otwarte dla rodziców". Bardzo aktywnie działająca w placówce Rada Rodziców wspiera działania podejmowane przez Przedszkole. Współpracujemy z osobami, placówkami, instytucjami, którym na sercu leży dobro dzieci. Nasze przedszkolaki są laureatami wielu konkursów na forum miasta i kraju. Pracujemy w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju każdego dziecka. Przedszkole, którego wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole.

Dlaczego my?

 • miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom
 • nasi podopieczni są laureatami wielu konkursów
 • piękny, duży, naturalnie wyposażony ogród, w którym odbywają się codzienne zabawy oraz pikniki i imprezy integracyjne naszych wychowanków i ich rodzin
 • cierpliwa i zawsze uśmiechnięta kadra pedagogiczna i zespół pracowników
 • dogodne dla rodziców godziny pracy
 • wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej
 • innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem interaktywnych tablic multimedialnych
 • kameralne, pełne ciepła i serdeczności miejsce
Czytany 1276 razy