Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 15 luty 2021 12:19

Pytania do dyr.

Napisał

SZANOWNI RODZICE,

INFORMUJĘ CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ NASZEGO PRZEDSZKOLA

O MOICH ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA OTRZYMANE OD RADY RODZICÓW W DNIU 13 LUTEGO 2021 r.                                                                       

                                                                                        Poznań, dn. 13.02.2021r.

                                                                Rada Rodziców

                                                                Przedszkole nr 22

                                                                w Poznaniu

                            Dyrektor Przedszkola nr 22 w Poznaniu

PYTANIA

dot. funkcjonowania placówki przedszkolnej w sytuacji epidemiologicznej

Pytanie

Czy dzieci mają obecnie organizowane zajęcia z języka angielskiego?

Uzasadnienie

Dzieci informują rodziców, że nie mają zajęć z j. angielskiego. Pierwotnie
(z zasłyszanych informacji) miała je prowadzić P. Ania Hoppe, ale dzieci twierdzą, że zajęcia z tą nauczycielką się nie odbywają.

Propozycja zmiany

Jeśli w placówce nie ma obecnie nauczyciela, który posiadałby kompetencje do organizacji zajęć z j. angielskiego, może warto byłoby poinformować o tym rodziców (np. na stronie internetowej) oraz poprosić ich o czynne zaangażowanie się w ten problem. Być może któryś z nich będzie znał kogoś, kto szuka pracy w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ

P. DYREKTOR

Obecnie nie.

Pani Agata zrezygnowała z pracy, z końcem roku, a chętnych nauczycieli do prowadzenia zajęć nie ma - brak odpowiedzi na zamieszczane ogłoszenia m.in. na stronie oświatowej Miasta Poznania i Kuratorium Oświaty.

Pani Ania Hoppe zajęć prowadzić nie może, ponieważ nie ma odpowiednich kwalifikacji do ich prowadzenia.

Zajęcia językowe muszą być prowadzone przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu (§ 4 oraz § 12 § 30 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r.).

Bardzo chętnie zapraszam rodziców do współpracy w tym temacie.

Pytanie

Czy dzieci mają obecnie organizowane zajęcia dodatkowe, o których informowano rodziców na początku roku szkolnego 2020/2021?

Uzasadnienie

Zgodnie z podawanymi rodzicom przez placówkę informacjami, ze względu na brak możliwości organizowania zajęć dodatkowych prowadzonych outsourcingowo, w określonych grupach miały je realizować wyznaczone nauczycielki. Dzieci informują rodziców, że żadne z tych zajęć się nie odbywają.   W innych przedszkolach zajęcia dodatkowe są organizowane.

Propozycja zmiany

Może istnieje możliwość organizacji zajęć dodatkowych (np. szachy, piłka nożna czy zumba), w których uczestniczyłyby grupy łączone. Dzieci i tak mieszają się w oczekiwaniu na odbiór przez rodziców, – jeśli są odbierane później niż zakłada harmonogram zajęć grupy. Uczestnicząc w zajęciach logopedycznych również mają styczność z innym nauczycielem niż tylko ten, który, na co dzień z nimi przebywa. Rodzice mają świadomość, że całkowita izolacja poszczególnych grup nie jest możliwa, dlatego zapewne wyraziliby zgodę na organizację zajęć dodatkowych w wybranej przez przedszkole formie. Dzieciom bardzo brakuje takich zajęć.

ODPOWIEDŹ

P. DYREKTOR

Osobiście prowadzę zajęcia w grupie „Tygrysków” z Zumbailli i warsztaty kreatywne, od II półrocza doszły zajęcia z kodowania i programowania z wykorzystaniem ozobotów i innych pomocy dydaktycznych, które prowadzimy razem z p. Ewą Borkowską. Tu pragnę podziękować p. Monice Łyp-Zaleskiej za otrzymany w grudniu mail z ciepłymi słowami pod naszym adresem właśnie, jeżeli chodzi o organizowanie dzieciom zajęć.

Zgodnie z podanym harmonogramem prowadzone są:

-      warsztaty chemiczne w grupie „Wiewiórek” – p. Kasia Brylewska

-      Zumbailla w grupie „Biedronek” - p. Agnieszka Kasprowicz (piątki)

-      Zumbailla w grupie „Zajączków” – p. Małgosia Skibińska (wtorki)

-      Zumbailla w grupie „Wiewiórek” – p. Ania Hoppe (poniedziałki)

-      Logopedia dla dzieci młodszych – p. Małgorzata Malczewska

-      Logopedia dla dzieci starszych – p. Anna Żok-Rossian (w zajęciach uczestniczą dzieci objęte terapią logopedyczną)

-      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – p. Anna Hoppe

Nie odbywają się z zaplanowanych zajęć: zajęcia szachowe w grupie „Tygrysków”, nie powstała również drużyna piłkarska „Puchatki” w grupie „Biedronek”.

Zajęcia logopedyczne, tak są zorganizowane, że p. Małgosia ma zajęcia z dziećmi ze swojej grupy objętymi opieką logopedyczną, a p. Ania wyłącznie z dziećmi z grupy „Tygrysków”.

Zaproponowana przez Radę Rodziców zmiana nie jest możliwa ze względu na funkcjonowanie placówki w czasie pandemii, w reżimie sanitarnym i koniczność przestrzegania „Procedur Bezpieczeństwa organizacji i funkcjonowania Przedszkola nr 22 w trakcie epidemii COVID-19”, obowiązującej od 1 września 2020 r.

Każdy z rodziców złożył stosowne oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu powyższych procedur.

Proszę nie oczekiwać ode mnie łamania prawa w tym względzie.

Decyzja przyprowadzenia i odbioru dzieci w zaproponowanych godzinach pracy oddziału pozostaje w Państwa odpowiedzialności.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe mieszanie się dzieci, ale podejmowane decyzje i działania minimalizują ten fakt.

Pytanie

Czy istnieje możliwość, aby dzieci w przedszkolu myły zęby?

Uzasadnienie

Dzieci powinny szczotkować zęby kilka razy dziennie. W szkołach podstawowych realizowana jest fluoryzacja.

ODPOWIEDŹ

P. DYREKTOR

Nie istnieje taka możliwość na ten czas.

Uzasadnienie mieści się w odpowiedzi na pytanie poprzednie, ponadto przypominam, że mamy jedną wspólną łazienkę dla wszystkich dzieci.

Być może ta oferta szczoteczek jednorazowych zda się przydatna, podaję adres strony:

www.czystezabki.pl

Pytanie

Czy istnieje możliwość, aby dzieci dostawały po południu chlebek – tak, jak było w poprzednich latach?

Uzasadnienie

Dzieciom brakuje tego posiłku – szczególnie tym, które zostają w przedszkolu do późnych godzin popołudniowych.

Propozycja zmiany

Jeżeli kuchnia zamykana jest wcześniej, może istniałaby możliwość uszykowania chlebka z wyprzedzeniem.

ODPOWIEDŹ

P. DYREKTOR

Dzieci kończą jeść obiad koło 14.00, a koło 15.00 wydawana jest im II porcja warzyw, bądź owoców w formie przekąsek.

Sądzę, że podanie dzieciom dodatkowej porcji warzyw, bądź owoców jest zdrowsze, niż podanie chleba.

Proszę, byście Państwo się nad tym zastanowili, czy rezygnujemy z II porcji warzyw i owoców na rzecz chleba, czy pozostajemy przy II porcji owoców i warzyw.

Przypominam o kwocie dziennej stawki żywieniowej w wysokości 8,00 zł, w której staramy się mieścić, nie narażając rodziców na ponoszenie wyższych kosztów za żywienie dzieci w przedszkolu.

 

Szanowni Rodzice,

proszę mi wierzyć, że wszelkie moje działania i decyzje podyktowane są troską o zdrowie i życie dzieci i pracowników naszego przedszkola. Nie chciałabym przeżywać tego, co pracownicy z sąsiedniej placówki, którzy pochwali zmarłą na Covid nauczycielkę.

Wszyscy tęsknimy za przedszkolem sprzed pandemii, wspólnymi spotkaniami i bezpośrednimi kontaktami. W najtrudniejszej sytuacji są rodzice z grupy „Zajączków”, ponieważ Oni nie wiedzą, jak przedszkole funkcjonowało wcześniej, jak było dawniej. Nie mieli nawet możliwości uczestniczyć, w jakiejkolwiek formie w „drzwiach otwartych”.

Przedszkole nasze ma ograniczone możliwości lokalowe: wspólna łazienka, brak dodatkowej sali na organizację zajęć dodatkowych, wspólny korytarz i szatnia. Żeby zorganizować jakkolwiek zajęcia dla grupy dzieci „pozbieranych” z różnych oddziałów gospodarze sali, w której odbywają się zajęcia dodatkowe musza ją opuścić. Odpowiedzmy sobie też szczerze na pytanie, czy to dzieciom, czy rodzicom brakuje zajęć dodatkowych?

Starajmy się poszukać też „dobrych stron” całej tej sytuacji: dzieci mają wreszcie czas na wspólną zabawę z rówieśnikami, rozwijanie relacji społecznych, nauczyciele na pracę indywidualną z dzieckiem, rozmowę i pochylenie się nad jego troskami. Z moich obserwacji wynika, że dzieci w przedszkolu są radosne i szczęśliwe, a o to nam zapewne wszystkim chodzi.

Wypracowaliśmy też inne formy współpracy z Państwem i przekazywania informacji o tym, co dzieje się w naszym przedszkolu, zdaje sobie sprawę, że nie zawsze satysfakcjonujące, bo przecież bezpośrednich kontaktów i rozmów nic nie zastąpi.

Pozostaję do Państwa dyspozycji, zawsze chętnie odpowiem na pytania, postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola nr 22

Czytany 115 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 luty 2021 12:30