czwartek, 02 luty 2017 11:37 Napisał

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 22 W POZNANIU

 

Grupy młodsze

Grupy starsze

Godz. 6.00 - 8.30

Dzieci przychodzą do przedszkola, zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych o charakterze swobodnym, organizowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Ćwiczenia poranne, czynności porządkowe.

Godz. 8.30 – 8.45

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

Śniadanie.

Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

Śniadanie.

Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

Godz. 8.45 – 9.00

Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.

Czynności samoobsługowe w łazience, doskonalenie etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.

Godz. 9.00 - 10.00

Zabawy i zajęcia z dziećmi wynikające z Postawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Zabawy i zajęcia z dziećmi wynikające z Postawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Godz. 10.00 - 10.15

Czynności samoobsługowe w szatani, nauka ubierania się.

Czynności samoobsługowe w szatni, doskonalenie czynności ubierania się.

Godz. 10.15 – 11.30
Godz. 10.15 – 11.15

Zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu organizowane przez nauczyciela, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody, prace porządkowo-przyrodnicze, spacery i wycieczki.

(w przypadku niesprzyjającej aury gry i zabawy w salach).

Zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu organizowane przez nauczyciela, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody, prace porządkowo-przyrodnicze, spacery i wycieczki.

(w przypadku niesprzyjającej aury gry i zabawy w salach).

Godz. 11.30 – 12.00
Godz. 11.15 – 11.45

Powrót do Przedszkola.

Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu

Obiad – I danie – zupa oraz deser.

Powrót do Przedszkola.

Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu.

Obiad - I danie – zupa oraz deser.

Godz. 12.00 - 12.15
Godz. 11.45 – 12.00
Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności. Czynności samoobsługowe w łazience, doskonalenie etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.
Godz. 12.15 – 13.00 
Godz. 12.00 – 12.30

Odpoczynek poobiedni – słuchanie baśni, legend i opowiadań, muzyka relaksacyjna, sen dla najmłodszych.

Odpoczynek poobiedni – słuchanie baśni, legend i opowiadań, muzyka relaksacyjna.

Godz. 13.00 – 13.30
Godz. 12.30 – 13.30

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy dowolne, praca indywidualna lub w małych zespołach.

Godz. 13.30 – 14.00

Czynności organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do 2 części obiadu – II danie.

Godz. 14.00 - 14.15 

Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk i zębów, ćwiczenia samodzielności.

Godz. 14.15 -15.30

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali i ogrodzie. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela, oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

Godz. 15.30 - 17.00

Zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych, również w ogrodzie Przedszkola.