Projekty Innowacje

Projekty Innowacje (2)

środa, 08 kwiecień 2020 23:22 Napisała

DOBRA PRAKTYKA REALIZOWANA W PRZEDSZKOLU NR 22 „CHATKA PUCHATKA” DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ W WARUNKACH COVID-19.

W obecnej sytuacji pandemii, kiedy placówki edukacyjne są zamknięte a nauczanie odbywa się online, tak naprawdę brak jest sprawdzonych rozwiązań, a wszyscy uczymy się metodą prób i błędów. Każda placówka poszukuje własnych rozwiązań, aby mieć stały kontakt z rodzicami wychowanków, ale również z samymi dziećmi. Rodzice bieżące i najważniejsze informacje mogą znaleźć na stronie internetowej naszego Przedszkola. Poza tym informacje dla rodziców oraz dzieci znajdują się w zakładkach grupowych – które są na bieżąco aktualizowane przez nauczycielki poszczególnych grup. W zakładkach grupowych znajdują się informacje dotyczące tygodniowej tematyki oraz zaplanowane do zrealizowania cele, znajdują się w nich również propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych, linki w celu kontynuacji projektu CPCZD, jak również kącik katechetyczny. W indywidualnych zakładkach grup rodzice są informowani o organizowanych aktualnie konkursach, projektach oraz przedsięwzięciach. Poza tym bardzo aktywnie i prężnie działa Facebook przedszkolny. Prezentowane są na nim zdjęcia nadsyłane przez rodziców, pomysły dziecięcej aktywności, ogłaszane są konkursy. Należy podkreślić również ogromną rolę platformy do komunikacji z rodzicami, za pomocą której nauczycielki grup przesyłają codziennie rodzicom scenariusze i karty edukacyjne do pracy z dziećmi. Korzystając z platformy, rodzice komunikują się również z nauczycielkami w razie pytań lub wątpliwości. Grupa najstarsza utworzyła prywatną grupę na facebooku, jako dodatkowe źródło komunikacji. Online prowadzone są też zajęcia szachowe. Nauczycielki porozumiewają się z rodzicami wykorzystując kontakt telefoniczny i mailowy, co jest szczególnie ważne, aby wspólnie móc uzgodnić oraz zweryfikować na bieżąco indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne poszczególnych wychowanków.

Wszyscy nauczyciele opracowują w formie planu pracy tygodniowy zakres treści nauczania. Do każdego dnia aktywności tworzą scenariusze, karty pracy korzystając ze źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których mogą korzystać dzieci i opiekunowie .

Rodzice zamieszczają na facebooku zdjęcia wypełnionych kart pracy, prac plastycznych, założonych hodowli oraz eksperymentów, co stanowi jednocześnie informację zwrotną dla nauczycielek. Praca zdalna jest dokumentowana w postaci tygodniowych planów pracy oraz zadań, jak również miesięcznego dokumentu pracy zdalnej. Wypracowane formy i metody pracy podlegają nadzorowi dyrektora, w zmienionej formule dostosowanej do aktualnych realiów.

Ostatnio zmieniany czwartek, 09 kwiecień 2020 10:53
piątek, 03 luty 2017 08:20 Napisał

REALIZUJEMY POJEKTY EDUKACYJNE I INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 1. Smog nas zje? O NIE!

  Projekt autorski realizowany w roku ubiegłym wspólnie z przedszkolami Dębca i Świerczewa.

  Pragniemy, by wszyscy a przynajmniej większość naszej przedszkolnej społeczności zdała sobie sprawę z tego, że każdy z nas, w większym, czy mniejszym stopniu, ma swój udział w pogarszaniu się jakości powietrza, którym oddychamy. Chcemy, by każdy mieszkaniec miał szansę zdać sobie sprawę, że może mieć swój indywidualny udział w naprawie tego stanu rzeczy.

  Stąd nasza inicjatywa, by zacząć od siebie i robić tyle, ile możemy i na ile nas stać. W naszej opinii przedszkole jest idealnym miejscem, by upowszechniać wiedzę na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i życia człowieka. Jest również miejscem, w którym można propagować pozytywne postawy, w tym również te, które są związane z jego ochroną.

  Mamy świadomość, że za każdym dzieckiem w przedszkolu stoją dziesiątki ludzi dorosłych - rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, znajomi. Stąd wiemy, że ucząc i wychowując, przekazując określoną wiedzę i kształtując pożądane nawyki, trafiamy także do starszych mieszkańców naszego miasta.

  Może ktoś powie, że to mało, ale my wiemy, że często właśnie z rzeczy małych powstają te największe i najpiękniejsze.

  Przedszkolaki dla klimatu

  Projekt realizowany w ramach działań Poznańskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej

  Organizacji Wychowania przedszkolnego OMEP

  Mamo, Tato Wolę Wodę

   

  To jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

  Najwyższy poziom merytoryczny udostępnianych treści gwarantują partnerzy programu Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka, którzy wspierają program od początku jego istnienia.

  W ramach programu tworzone są przez ekspertów materiały edukacyjne służące do prowadzenia zajęć w przedszkolach, min. scenariusze lekcji. W ciągu dotychczasowych dziewięciu edycji programu, ponad milion przedszkolaków mogło zapoznać się z ich treścią i zdobyć cenną wiedzę o wodzie. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

  Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

   Kubusiowi Przyjaciele Natury

  To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.

  Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

  Cała Polska czyta dzieciom

   

  Kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

  Metoda projektów

  Podążanie za zainteresowaniami dzieci - temat projektu powstaje z inicjatywy dzieci lub oscyluje wokół ich zainteresowań.

  Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka

  Projekt jest efektem współpracy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

  Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie w przedszkolach z terenu miasta Poznania pogadanek policjantów z dziećmi przy wykorzystaniu krótkich filmów w formie bajek oraz pokazów mulimedialnych.

  Celem spotkań dzieci z policjantami jest propagowanie bezpiecznego zachowania się dzieci w drodze „do” i „z” przedszkola, bezpiecznej zabawy w przedszkolu, na podwórku oraz przekazaniu wiedzy o innych zagrożeniach mogących ich spotkać np. jak należy zachować się wobec napotkanych osób obcych. Wspólna edukacja na linii nauczyciel – dziecko – rodzic – policjant może wpłynąć na właściwy proces wychowania małego człowieka oraz przyczyni się do lepszego postrzegania świata.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

 

Małgorzata Skibińska

Alicja Nowaczyk

 

„Przyjaciele kolorowego stworka” - program rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzieci miewają trudności w wyrażaniu emocji i uczuć oraz rozładowaniu napięć emocjonalnych w akceptowany społecznie sposób. Kłopoty te niejednokrotnie mogą prowadzić do sytuacji konfliktowych, niekiedy zachowań agresywnych. Wiele problemu może przysparzać - zwłaszcza nowo przybyłym dzieciom, respektowanie ustalonych reguł zachowania, czy trudności z dobrym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Celem naszego programu będzie zintegrowanie grupy rówieśniczej i doprowadzenie do tego, aby wszystkie dzieci czuły się w niej dobrze i potrafiły zgodnie współdziałać ze sobą. Rozumiejąc, jak ważną rolę odgrywa środowisko wychowawcze dziecka, a więc i nauczyciel, który wspiera dziecko w nowych sytuacjach, chcemy jak najlepiej nauczyć dzieci rozpoznawania i nazywania uczuć, oraz radzenia sobie z emocjami. Będziemy dążyć do tego, aby w optymalnym klimacie wychowawczym dziecko mogło zbudować pozytywny obraz samego siebie, zdobyć umiejętności empatyczne i umiejętności społeczne cechujące inteligencję emocjonalną. Dążąc do pełnego rozwoju dzieci we wszystkich sferach rozwoju, obserwując i rozumiejąc ich potrzeby chcemy opracować program pt: „Przyjaciele małego stworka”, który będzie zawierał cykl zajęć wspomagający rozwój społeczno-emocjonalny, w trakcie, których dzieci:

-         będą miały możliwość rozpoznawania i nazywania uczuć innych osób, oraz możliwość rozpoznawania, przeżywania i wyrażania własnych uczuć;

-         nauczą się wyrażania własnych potrzeb, uczuć w sposób akceptowany w społeczności przedszkolnej;

-         poznają sposoby wyciszenia lub odreagowania trudnych emocji;

-         będą uczyły się kierować swoimi emocjami i reakcjami w taki sposób, aby były one stosowne do sytuacji, które je wywołały;

-         będą mogły rozpoznawać swoje mocne strony , rozwijać wiarę we własne siły, umiejętności, możliwości;

-         będą miały możliwość współdziałania w czasie zabaw w celu wykonana powierzonego zadania;

-         podejmą próby nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących kontaktów w grupie rówieśniczej.

 

Katarzyna Brylewska

Anna Hoppe

Od Przedszkolaka do Einsteina”

Głównym założeniem innowacji jest zachęcanie dzieci do aktywnego poznawania świata, a jej celem:

-         rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata;

-         nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych;

-         zainteresowanie otaczającym światem;

-         poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata;

-         stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;

-         rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do stawiania pytań;

-         poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;

-         sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania;

-         pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;

-         kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;

-         rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności;

-         odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego;

-         kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki.

Małgorzata Skibińska

Agnieszka Kasprowicz

 

„W świat wartości - z książką i teatrem”

Założenia i cele:

-         utrwalanie właściwych postaw i zachowań w relacjach społecznych

-         budowanie w dzieciach pozytywnego obrazu świata i siebie samego

-         utwierdzanie dzieci w poczuciu sprawstwa(np. mogę, potrafię i chcę pomagać)

-         rozwijanie empatii i wrażliwości, respektowanie praw i potrzeb innych

-         rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny

-         zacieśnianie wspólnego kierunku działań wychowawczych rodzic-przedszkole

Ewa Borkowska

 

„Komputer uczy bawi”

Cele:

-         tworzenie pozytywnego stosunku do komputera, jako źródła wiedzy oraz narzędzia do nauki i zabawy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uświadomienie dziecku zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z komputera;

-         stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka;

-         umożliwienie dzieciom poznanie podstaw technologii informatycznej;

-         poznanie podstawowych części zestawu komputerowego: myszka, klawiatura, monitor, stacja dysków, drukarka;zapoznanie z zastosowaniem i sposobem działania poszczególnych urządzeń;

-         wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera, Internetu;

-         poznanie niektórych programów edukacyjnych i sposobów ich wykorzystania;

-         wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie;

-         wspomaganie zdobywania umiejętności, tj. czytanie, pisanie, liczenie i rysowanie;

-         rozbudzanie zainteresowań informatycznych dzieci;

-         doskonalenie umiejętności rozwijania wyobraźni twórczej dziecka;

-         zdobywanie i rozwijanie umiejętności manualnych w pracy z komputerem;

-         przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Ostatnio zmieniany niedziela, 23 sierpień 2020 14:16