środa, 21 grudzień 2016 21:45

Styczeń u Biedronek

Napisał

 


             

                     Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca- to my BIEDRONKI

 

KODEKS BIEDRONEK kopia

 Oddział czynny w godzinach 06:30 - 16:30

 

NAUCZYCIELKI PRACUJĄCE W GRUPIE:
Małgorzata Malczewska:                                Agnieszka Kasprowicz:                                                    
Poniedziałek 11.30 - 16.30                              Poniedziałek 06.30 - 11.30
Wtorek 6.00 - 11.30                                      Wtorek 11.30 - 16.30
Środa 06.30 -10.30                                        Środa 11.00 - 16.30
Czwartek 10.30 - 16.30                                  Czwartek 06.00 - 10.00
Piątek 06.30 - 11.00                                      Piątek 11.00 - 16.30
Asystentka nauczyciela Karolina Cendalska 08.30 - 16.30

Logopedia Małgorzata Malczewska

Piątek: 11.00- 13.00

           Drodzy Rodzice informujemy, że w dniach 26 i 27 stycznia oddział Biedronrk czynny w godzinach 8.00-16.00

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W MIESIĄCU STYCZNIU W GRUPIE BIEDRONEK

Tematy kompleksowe:

MIJA CZAS…

DLA BABCI I DZIADKA

ZIMOWE ZABAWY

WODA DAJE ŻYCIE

Termin: 04.01 – 29.01.2021

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- dostrzeganie rytmu, stałego następstwa pór roku, miesięcy, dni tygodnia, nocy i dnia, kształtowanie kompetencji matematycznych

- określanie zasad zdrowego trybu życia, np. codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, ruch

- nauka piosenek, wierszy i tańców na Dzień Babci i Dziadka

- rozszerzanie wiedzy dotyczącej zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie

- rozumienie że woda jest nam konieczna do życia

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- koncentrowania się na wypowiedziach innych i jej rozumienia

- stosowania dłuższych form wypowiedzi podczas rozmów o ważnych sprawach

- łączenia przyczyny ze skutkiem

- autoprezentacji podczas wystąpień publicznych

- poznawania struktury rodziny i systemu pokrewieństwa w oparciu o drzewo genealogiczne

- doskonalenie samodzielności w czasie czynności higienicznych

- rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek

- kształtowanie umiejętności współdziałania w trakcie zabaw   organizowanych oraz zabaw swobodnych

- doprowadzania do końca rozpoczętych prac

   plastycznych i zabaw ruchowych

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i wyrażania ruchem elementów muzyki

BUDOWANIE      POSTAW

- umacnianie poczucia przynależności do rodziny ,grupy i społeczności przedszkolnej

- szacunku do osób starszych

- czerpania radości z obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami

- próby pokonywania tremy przed występem, wdrażanie do roli aktora

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw w przedszkolnym ogrodzie

- oszczędzanie wody

JĘZYK ANGIELSKI

- słówka: clouds, wind, sun, winter, spring, summer, autumn, grandmother, grandfather, skis, make a snowman, go sledging, time, calendar, clock, four seasons

- piosenki: Seven days, Months of the Year Song, Winter Clothing Song for Kids, „Jump!Stop!Song For Kids, Hello! How are you? – Dream English. Seasons song”- Dream English,

 

 

                                                                                                  kartka świąteczna

 

                                       Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

                                      życzymy Wam i Waszym Bliskim

                                błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,

                               przepełnionych pokojem, radością i miłością

 

 

                                       Świąteczny czas w przedszkolu:

 

      ubiory            ula choina             staś choina 

ubieranie choinki    świateczna grupa   mikołaj

       prezenty        zosia i staś       choinkowe budowle

                          kami         teatrzyk

                          prace         Dyrekcja  

 

 

 

                                                              W minionym czasie:

 

                      cukiernicy           cukiernicy 1

 

                                       Świąteczni Cukiernicy...

 

                cukiernicy2                                     cukiernicy3

    cukiernicy4 cukiernicy5 cukiernicy6

                              cukiernicy7                             cukiernicy8

 

                                zofija                                                        ulina  

                                                             Doczekaliśmy się...ŚNIEG!!!

 

                lila 1                jagodziana

 

                                      maksim                                   olaf 

                                                                                banda

 

 

 

 INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUDNIU W GRUPIE BIEDRONEK

Tematy kompleksowe:

NADCHODZI ZIMA

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

NIM ZABŁYŚNIE PIERWSZA GWIAZDKA

WESOŁYCH ŚWIĄT

PŁYNIE CZAS

Termin: 30.11 – 31.12.2020

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznawanie sposób pomocy zwierzętom zimą

- poznawanie tradycji świątecznych, nauka kolęd i pastorałek, sposobów wykonywania ozdób świątecznych

- poznawanie różnych zawodów

- rozwijanie znajomości pojęć związanymi ze zjawiskami atmosferycznymi zachodzącymi w przyrodzie

- w jaki sposób można mierzyć czas

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- nabywanie umiejętności wypowiadania się na tematy bliskie dzieciom

- tworzenia dzieł własnych(płaskich i przestrzennych) na tematy dowolne lub określone przez nauczyciela.

- rozwijanie umiejętności grania prostych akompaniamentów oraz improwizacji na instrumentach perkusyjnych do piosenek dziecięcych i muzyki poważnej

- doskonalenie samodzielności w czasie czynności higienicznych

- rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek

- kształtowanie umiejętności współdziałania w trakcie zabaw   organizowanych oraz zabaw swobodnych

- doprowadzania do końca rozpoczętych prac

   plastycznych i zabaw ruchowych

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej

BUDOWANIE      POSTAW

- rozwijanie umiejętności bycia troskliwym oraz chętnym do współpracy

- wzmacnianie w dzieciach respektu i szacunku wobec starszych

- umacnianie poczucia przynależności do rodziny ,grupy i społeczności przedszkolnej

- kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej

- czerpania radości z obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami

- kształtowanie postawy kulturalnego widza

- próby pokonywania tremy przed występem, wdrażanie do roli aktora

- rozwijanie umiejętności bycia troskliwym oraz chętnym do współpracy

JĘZYK ANGIELSKI

- słówka: snow, snowman, Christmas tree, star, bells Santa Claus, angels, Christmas tree chains, Christmas baubles, Santa Claus’ hat, reindee, star, longer,   shorter, green, red, blue,

- piosenki: Jingle bells, We wish You a Merry Christmas, Snowflake, Little star

 

 

 

 

 

UWAGA, UWAGA !!!

                          Ogłaszamy wyniki konkursu recytatorskiego zorganizowanego razem z dziećmi z grupy Tygryski:

I miejsce Fabian z grupy Tygrysków

II miejsce Hania z grypy Tygrysków

  III miejsce Gracjan z grupy Biedronek

                                                 Przyznane zostało również siedem wyróżnień.

                                                                        Każdy z Uczestników otrzymał dyplom i upominek.

                                Jeszcze raz wszystkim Uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY!!!

 

 

 

Szanowni Rodzice

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”

we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie hymnu w domu ze swoim dzieckiem. Prosimy o przesłanie zdjęcia potwierdzającego udział w akcji (zdjęcie bez widocznej twarzy).

 

 

TYDZIEŃ

09..11. - 13.11.

MÓJ DOM- POLSKA

Cele szczegółowe:

- rozpoznawanie symboli narodowych, w tym godła, hymnu i flagi oraz ważnych miejsc związanych z dziejami Polski; kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozpoznawania zabytków i dzieł sztuki w środowisku lokalnym, we własnej miejscowości i w regionie( zachęta do wirtualnego spaceru m.in. po Biskupinie)

- umacnianie poczucia przynależność do rodziny, narodu oraz postawy patriotycznej

- rozszerzanie kanonu poznanych legend dotyczących regionu i kraju

- rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki tekstów, piosenek

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej

- rozwijanie odporności emocjonalnej; radzenia sobie z tremą podczas występu

SPACERY WIRTUALNE:

https://www.youtube.com/watch?v=a1oqga-LWck-

http://www.madwands.com/biskupin/-

PIOSENKI:

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM- piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem”

https://www.youtube.com/watch?v=TbFm9euILT4- Płynie Wisła

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo- Piosenka młodego patrioty

https://www.youtube.com/watch?v=ywBfobPepzI- Przybyli Ułani pod okienko

https://www.youtube.com/watch?v=_Pw__K0Ymiw- Szara piechota

BAJKOWISKO- SŁUCHOWISKA:

https://www.youtube.com/watch?v=AtS1_Q5kprQ- „Bazyliszek”

https://www.youtube.com/watch?v=balErY5dz6g- „Legenda o smoku wawelskim”

https://www.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVVvE- „Złota Kaczka”

https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw- „Syrena”

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0- „O Lechu, Czechu i Rusie”

KART PRACY:

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/

https://lecibocian.pl/symbole-narodowe-nasza-ojczyzna-karty-pracy-od-druku/

PRACE PLASTYCZNE:

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-praca-plastyczna-dla-dzieci.html

https://ekodziecko.com/polska-flaga-dla-dzieci

http://kusiatka.blogspot.com/2017/11/flaga-polska-symbole-narodowe.html#

 

 

 

TYDZIEŃ

02.11- 06.11. 2020

NASZA MAŁA OJCZYZNA-POZNAŃ

Cele szczegółowe:

- stwarzanie sytuacji umożliwiających poznawanie własnej miejscowości, w tym jej nazwy, 

  zabytków, ważnych instytucji, legend związanych z nią oraz symboli

- poznawanie znaczenia wybranych symboli graficznych stosowanych w najbliższym

  otoczeniu

- rozwijanie umiejętności koncentrowania się na wypowiedziach innych i jej rozumieniu

- rozwijanie umiejętności grupowania obiektów; przedmiotów zgodnie ze wskazanymi

  klasyfikacjami i wzorami

- stwarzanie warunków do tworzenia prostych kompozycji i form konstrukcyjnych z

  wykorzystaniem różnorodnego tworzywa i wybranych technik plastycznych

- rozwijanie sprawności rąk w zakresie małej motoryki

 

Propozycje działań:

AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA:

- Poznański Szlak Legend https://www.szlaklegend.pl/

- https://www.youtube.com/watch?v=aNBIfsfTfyQ- atrakcje Poznania

KSIĄŻKI:

- Małgorzata Swędrowska - "Koziołki, Rury i Czarcie Ogony"

- Eliza Piotrowska: „Maltanka”, „Jadę tramwajem i Poznań poznaję”, „Legenda o

  poznańskich koziołkach”, „Nowe Zoo”, „Legenda o rogalach świętomarcińskich” !!!Polecam gorąco

AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA:

- https://www.youtube.com/watch?v=ZDfjavjG5vI – piosenka „Sen o Poznaniu”

- https://www.youtube.com/watch?v=-ojAHT7UtV0 - tańce ludowe

- https://www.youtube.com/watch?v=JDHJ86ifFNs- Łejery - Ballada o bębnie poznańskim

- https://www.youtube.com/watch?v=1AjDUCsmLWg- W starym GRODZIE PRZEMYSŁAWA - Stary Poznań - Piosenka o Poznaniu

 

WIERSZ DO NAUKI:

Poznańskie koziołki:
Gdy na wieży ratuszowej
odsłaniano zegar śmiele,
tłumy mieszczan tam przybyły
z wojewodą swym na czele.

Lecz powstało zamieszanie,
bowiem trykać się zaczęły
tam na wieży dwa koziołki,
które z kuchni się wymknęły.

 

                                                                W minionym czasie:

 

 

zosia olek dominik                       zośka             

                                                       Jesienne szaleństwa

 

maks      domino

                                                 jagoda   marcel

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do oglądania i zamawiania zdjęć z sesji "Miarka", która odbyła się w przedszkolu. W tych trudnych czasach zmieniamy sposób prezentacji i sprzedaży zdjęć, aby zminimalizować ryzyko wynikające z zamawianiem zdjęć, ich wydawaniem i zbieraniem pieniędzy.
Po wejściu w galerię, wybrane zdjęcie dodajemy do koszyka, wybieramy czy życzymy sobie komplet odbitek ( 2 szt 15x21 i 2 szt 10x15 ) czy też plik cyfrowy. Po przejściu do koszyka zostaniecie przekierowani na stronę płatności, gdzie należy uiścić należność.
Wszystkie opłacone zamówienia zostaną zrealizowane razem po wygaśnięciu sesji. Sesja będzie aktywna do dnia 10-11-2020.

Link do galerii: https://tiny.pl/7ntkq

plakat MIARKA 2020 P22 1

 

 

 

 

Platforma służąca komunikacji rodziców z nauczycielkami: biedronkiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Czytany 10933 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 styczeń 2021 21:25