Napisał

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian- zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.

(Załącznik nr 1)

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

(Załącznik nr 2)

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wkrótce na stronie miejskiej NABÓR oraz w naszej zakładce zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.

Aktualizacja listy placówek M.Poznań biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem 17 lutego 2021 r.

Zamieszczamy także:

- obowiązującą Uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

(Załącznik nr 3)

- Procedurę Bezpieczeństwa Organizacji i Funkcjonowania Przedszkola nr 22 w trakcie pandemii Covid-19 od 1 wrzesnia 2020 r. w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS

(Załacznik nr 4)

- Prezentację na temat organizacji pracy naszego Przedszkola

(Załacznik nr 5)

- Wydanie specjalne gazetki przedszkolnej  "Puchatkowe Nowiny"

(Załacznik nr 6)

 

W RAMACH "DRZWI OTWARTYCH" ZAPRASZAMY PAŃSTWA WRAZ Z DZIEĆMI

NA WIRTUALNY SPACER PO NASZYM PRZEDSZKOLU

 
 

Nieco o nas

Nasze Przedszkole mieści się w parterowym budynku otoczonym zielonym ogrodem o pow. ponad 4000 m2 z placem zabaw dla dzieci.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00-17.00

W budynku Przedszkola mieszczą się 4 sale do zajęć i zabaw z dziećmi, kuchnia wydająca posiłki dla 100 dzieci wraz z zapleczem, sekretariat, pokój do zajęć logopedycznych pełniący również funkcję pokoju nauczycielskiego, w którym można swobodnie porozmawiać z rodzicami. Dużym atutem naszego Przedszkola jest ogród pełen zieleni. Zielone otoczenie przedszkola oraz duży plac zabaw ze sprzętem ogrodowym sprawiają, że przedszkolaki wiele czasu spędzają na świeżym powietrzu. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy. Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Wszystkie osoby zatrudnione w Przedszkolu są w pełni zaangażowane w opiekę nad dziećmi. Nasi wychowankowie uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa. "Chatka Puchatka" - to Przedszkole:

 • przyjazne dzieciom, rodzicom, bezpieczne
 • w którym zabawa przeplata się z nauką
 • w którym dzieci są wrażliwe na drugiego człowieka, na sztukę, przyrodę

Przedszkole, w którym dla dzieci prowadzimy urozmaicone zajęcia według ciekawych programów dostosowanych do wieku:

 • Piłka nożna
 • Judo
 • Szachy
 • Taniec klasyczny (balet)
 • Zombaila dla dzieci
 • Zajęcia językowe z elementami logopedii
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Religia dla dzieci starszych
 • Zabawy literkowe i matematyczne
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami logorytmiki
 • Środowisko z ekologią
 • Warsztaty kreatywne z elementami plastyki i techniki oraz nauki o sztuce
 • Zajęcia kulinarne
 • Bajkoterapia i muzykoterapia
 • Klub małego ogrodnika
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Koncerty muzyczne
 • Warsztaty chemiczne

Przedszkole uczące dzieci radzenia sobie we współczesnym świecie, uczące mądrości, samodzielności i odwagi. Pozytywnie postrzegane przez rodziców, mówią o nas - "przedszkole otwarte dla rodziców". Bardzo aktywnie działająca w placówce Rada Rodziców wspiera działania podejmowane przez Przedszkole. Współpracujemy z osobami, placówkami, instytucjami, którym na sercu leży dobro dzieci. Nasze przedszkolaki są laureatami wielu konkursów na forum miasta i kraju. Pracujemy w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju każdego dziecka. Przedszkole, którego wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole.

Dlaczego my?

 • miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom
 • nasi podopieczni są laureatami wielu konkursów
 • piękny, duży, naturalnie wyposażony ogród, w którym odbywają się codzienne zabawy oraz pikniki i imprezy integracyjne naszych wychowanków i ich rodzin
 • cierpliwa i zawsze uśmiechnięta kadra pedagogiczna i zespół pracowników
 • dogodne dla rodziców godziny pracy
 • wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej
 • innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem interaktywnych tablic multimedialnych
 • kameralne, pełne ciepła i serdeczności miejsce
Czytany 483 razy