Dokumenty

Dokumenty (12)

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

piątek, 30 sierpień 2019 09:55

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Napisał

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:49

Procedury bezpieczeństwa

Napisał

W Przedszkolu obowiązuje Procedura Bezpieczeństwa "Bezpieczne Przedszkole - Bezpieczny Przedszkolak"

(wejdź w dokument , aby pobrać załaczniki)

w skład której wchodzą:

 • obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu;
 • przyprowadzanie dziecka do przedszkola ii odbieranie go z przedszkola;
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola;
 • postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore;
 • postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie placówki zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka;
 • organizacja pierwszej pomocy;
 • zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.
poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:48

Podstawa programowa

Napisał
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizowana jest w godz. 8.00-13.00

(wejdź w dokument aby ją pobrać z załącznika)

poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:47

Zestaw programów

Napisał

Zestaw ProgramówWychowania Przedszkolnego dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Program Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa WSiP "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" autor: Jolanta Wasilewska w grupie dzieci 3-6 letnich.

           oraz własne Programy wspomagające:

 1. Program Wychowawczy „Radość Współdziałania”.
 2. Program Preorientacji zawodowej.
 3. Program Adaptacyjny.
 4. Program o treściach regionalnych, patriotycznych, i europejskich „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”.
 5. Program „Ekologia już w Przedszkolu”.
 6. Program „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”.
 7. Program logopedyczny „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka".
 8. Program "Taniec jest poezją, którą częścią jest świat".

Można pobrać program wchodząc w tytuł artukułu