Dokumenty

Dokumenty (14)

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

niedziela, 29 wrzesień 2019 19:59

Procedura udostępniania informacji publicznej

Napisał

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

piątek, 30 sierpień 2019 09:55

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Napisał

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:49

Procedury bezpieczeństwa

Napisał

W Przedszkolu obowiązuje Procedura Bezpieczeństwa "Bezpieczne Przedszkole - Bezpieczny Przedszkolak"

(wejdź w dokument , aby pobrać załaczniki)

w skład której wchodzą:

  • obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu;
  • przyprowadzanie dziecka do przedszkola ii odbieranie go z przedszkola;
  • zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola;
  • postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore;
  • postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie placówki zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka;
  • organizacja pierwszej pomocy;
  • zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  • postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.