Zdarzyło się u nas

Zdarzyło się u nas (110)

środa, 28 październik 2020 12:16 Napisał

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że w przypadku trudności w zapewnieniu dzieciom opieki mogą Państwo skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola (w załaczniku).

Przypominamy podstawowe zasady przyznawania prawa do zasiłku opiekuńczego:

 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania, tj. od pierwszego dnia, od którego podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu.
 • Zasiłek opiekuńczy można otrzymać pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Jeśli jednak sprawuje się opiekę nad dzieckiem chorym do 2 lat, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wtedy, gdy są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę.
 • Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę nie jest osoba, która jest:
  – całkowicie niezdolna do pracy,
  – osobą chorą,
  – osobą niesprawną fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,
  – osobą prowadzącą gospodarstwo rolne,
  – pracownikiem odpoczywającym po pracy na nocnej zmianie,
  – osobą prowadzącą działalność pozarolniczą,
  – osobą niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć do pracodawcy oświadczenie rodzica, że przedszkole, do którego uczęszcza dziecko zostało nieprzewidzianie zamknięte oraz wypełniony wniosek Z-15A.

Nie otrzymają Państwo zasiłku opiekuńczego za okres:
– w którym mają Państwo prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
– urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
– tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
– zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu konieczności sprawowania przez Państwa opieki, w czasie którego wykonywali Państwo pracę zarobkową lub które wykorzystali Państwo niezgodnie z celem; zasiłku opiekuńczego nie otrzymają Państwo, jeżeli te okoliczności zostaną stwierdzone w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywana zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonej przez płatnika zasiłku,
– w którym zaświadczenie lekarskie straciło ważność wskutek kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wstawiania zaświadczeń lekarskich.

Ostatnio zmieniany środa, 28 październik 2020 12:17
środa, 28 październik 2020 11:35 Napisał

 

Szanowni Rodzice

ze względu na braki kadrowe w uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania oddział grupy "Wiewiórek" zostaje zawieszony do czasu powrotu nauczycielek z usprawiedliwionej nieobecności, o czym będę Państwa informować.

W dalszym ciągu czekamy na wyniki testu pracownika Przedszkola i decyzję Sanepidu, co do dalszego funkcjonowania placówki.

Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola

Ostatnio zmieniany środa, 28 październik 2020 11:40
niedziela, 25 październik 2020 16:18 Napisał

INFORMUJEMY, ŻE JEDEN Z PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA ZAOBSERWOWAŁ U SIEBIE NIEPOKOJĄCE OBJAWY - BRAK WĘCHU I SMAKU.

BARDZO PROSZĘ CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLNĄ, BY WSZYSCY OBSERWOWALI SWOJE SAMOPOCZUCIE I BYLI ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH.

EWA WOJCIESZAK DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 22

sobota, 24 październik 2020 08:00 Napisał

PODSUMOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "MOJA RODZINA TAK MA, ŻE O KLIMAT PLANETY DBA"

Ostatnio zmieniany sobota, 24 październik 2020 08:03
sobota, 17 październik 2020 10:38 Napisał

Szanowni Rodzice

przekazuję Państu informacje otrzymaną z Sanepidu

dotyczącą postepowania i ubiegania się o świadczenia z ZUS-u

Treść pisma w załączniku.

Ewa Wojcieszak

dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany sobota, 17 październik 2020 10:41
piątek, 09 październik 2020 12:23 Napisał

KOMUNIKAT

Przypominamy, że do przedszkola można przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych, takich jak:

katar, kaszel, biegunka, ból gardła, itp.

 

Wymóg ten jest zgodny z podpisanym przez Państwa oświadczeniem (ptk7!)


Dlatego też, z powodu nasilającej się sytuacji epidemiologicznej oraz zbliżającym się okresem grypowym, dzieci z ww.objawami będą odsyłane do domu.

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany piątek, 09 październik 2020 12:24
czwartek, 08 październik 2020 10:50 Napisał

DRODZY RODZICE

Dbając o wspólne dobro Państwa pociech, a dokładniej ich brzuszków,

uprzejmie prosimy o podarowanie im czasu na spokojne zjedzenie obiadu (odbiór od godz. 14.00) :)

w imieniu dzieci dziękujemy :)

wtorek, 22 wrzesień 2020 18:27 Napisał

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZEKAZANA PRZEZ FUNDACJĘ ZERO5

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o warsztatach dla rodziców dzieci w wieku 1-7 lat – KRĄG BEZPIECZEŃSTWA. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, stanowią one element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Czasami wszyscy rodzice są zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® Parenting™) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami, licencjonowany program. W trakcie 8 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców, a następnie w trakcie dyskusji zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami wychowywania i bycia wychowywanymi.

Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:

 • Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
 • Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
 • Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.
 • Uhonorowanie intuicji i wewnętrznej mądrości rodziców oraz pragnienia, aby ich dziecko było w zdrowej bliskości emocjonalnej w relacji z nimi (tak zwane bezpieczne przywiązanie).

PROWADZENIE: Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.

TERMINY: Wtorki: 29 września, 6, 13, 27 października, 3, 10, 17, 24 listopada, 1, 8 grudnia, w godzinach: 19:00-21:00.

(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).

MIEJSCE: Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań.

(Spotkania będą odbywać się stacjonarnie. Ze względu na niestabilną sytuacje w związku epidemią COVID-19 możliwe, że część spotkań będzie odbywać się online na platformie ZOOM).

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 501 034 850. O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje krótka telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

Serdecznie pozdrawiam,

Beata Granops


ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
ul. Prusa 14/7
61-819 Poznańtel. 501034850 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 21 wrzesień 2020 13:44 Napisał

Przedszkole powitało dzieci wyremontowanym korytarzem i zmodernizowanym w części ogrodem.

Powstał labirynt ogrodowy i kuchnia błotna. Z urządzeń tych dzieci w pełni korzystają ciesząc się piękną pogodą.

Ponieważ nie wszyscy rodzice mogą wejść do Chatki Puchatka prezentujemy zdjęcie korytarza po remoncie.

Przypomnę, że labirynt i kuchnia błotna zostały wybrane w ramach konkursu ogłoszonego dla rodziców.

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 wrzesień 2020 13:58
piątek, 18 wrzesień 2020 11:09 Napisał

Zespół redakcyjny Pani Alicja Nowaczyk i Pani Małgosia Skibińska zaprasza do lektury naszej gazetki przedszkolnej "Puchatkowe Nowiny"

(gazetkę można pobrać z załącznika)

Ostatnio zmieniany piątek, 18 wrzesień 2020 11:11
wtorek, 15 wrzesień 2020 16:37 Napisał

Szanowni Rodzice, przekazuję treść informacji otrzymanej z Wydziału Oświaty Urzedu Miasta Poznania:

Link do ankiety dla rodziców - Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030 (PROŚBA)

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zwracamy się z prośbą o pomoc w rozesłaniu ankiety do rodziców dzieci uczęszczających do Państwa placówek. Badanie jest związane z trwającymi obecnie pracami w ramach projektu "Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030".

Poniżej udostępniony został link do ankiety online (formularz Google). Prosimy o wypełnienie ankiet do dnia 18 września 2020r.

Link do ankiety dla rodziców: https://forms.gle/9oTozJLHQaNnhyfk6

Przypominamy, że należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, a po ich uzupełnieniu kliknąć przycisk "prześlij", celem zakończenia procesu wypełniania ankiety.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu!

Z poważaniem

Dyrekcja Wydziału Oświaty

Przemysław Foligowski i Wiesław Banaś

czwartek, 27 sierpień 2020 20:24 Napisał

Szanowni Rodzice,

Przekazuję Państwu dokumenty (w załącznikach), z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola dnia 1 września 2020r. Przedszkole będzie pracowało w określonym reżimie sanitarnym w trakcie trwania pandemii COVID-19.

 1. Procedury bezpieczeństwa organizacji i funkcjonowania Przedszkola nr 22 w trakcie pandemii COVId-19 obowiązujace od 1 września 2020 r.
 2. Oświadczenie rodziców, z którym należy się zapoznać, wydrukować oraz podpisać i przesłać skanem na adres mailowy przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 31 sierpnia 2020.
 3. Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecku.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych loginy i hasła do platformy iPrzedszkole odbierają w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu.

Zapoznanie się z procedurami i przesłanie oświadczenia jest obowiązkowe!

Cieszymy się, że będziemy mogli się spotkać z dziećmi 1 września 2020. Wierzę, że wspólnie uda nam się zorganizować pracę i zabawę dzieci w sposób bezpieczny. Zdrowie i życie dzieci i pracowników jest najważniejszym priorytetem w zadaniach dyrektora przedszkola.

Czeka nas też z poczatkiem roku dużo zmian kadrowych: w Sekretariacie Panią Marzenkę zastąpi Pani Jolanta Gierlińska, a od października Panią Renatkę Stefańską Pani Joanna Zielińska. Panią Basię na stanowisku pomocy nauczyciela zastąpiła Pani Pani Agnieszka Przybecka. Mamy też nowego specjalistę ds.płac Panią Monikę Miszczak, a od sierpnia grupę "Biedronek" wraz z Panią Małgosią Malczewską objeła nowa nauczycielka Pani Agnieszka Kasprowicz.

Przypominam jeszcze o zebraniu 2 września godz. 17.00 w ogrodzie Przedszkola mówiąc po poznańsku "w pełnym rynsztunku":)

Życzmy sobie kochani zdrowia i do zobaczenia:)

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola Nr 2 „Chatka Puchatka” w Poznaniu

Ostatnio zmieniany czwartek, 27 sierpień 2020 21:06
środa, 26 sierpień 2020 13:07 Napisał

DRODZY RODZICE

Przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje dotyczące organizacji pracy naszego Przedszkola od 1 września w czasie pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021.  

Placówka pracuje na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego. Wszyscy rodzice i pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania „Procedury funkcjonowania Przedszkola Nr 22 w trakcie pandemii COVID-19”, która w całości niebawem zostanie Państwu przedstawiona, a teraz w pigułce:)

Zebranie z Rodzicami odbędzie się 2 września o godz.17.00 w ogrodzie przedszkola, w wyznaczonych strefach dla poszczególnych grup. Wszystkich uczestników spotkania obowiązują maseczki zakrywające nos i usta, dezynfekcja rąk przed wejściem do ogrodu, oraz zachowanie dystansu.

Dzieci odbieracie Państwo do godz. 16.30 następnie rozpoczyna się dezynfekcja sal i sprzętu w ogrodzie. Odebrać dziecko mogą wyłącznie rodzice oraz osoby upoważnione przez nich na piśmie. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku braku upoważnienia dziecko nie będzie mogło być wydane. Nie wydajemy dzieci na telefoniczne prośby rodziców, ani osobom, które nie są wskazane w upoważnieniu.

W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola Nr 22 zwraca się do rodziców z prośbą, by w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko. Wiemy, że nie każdy może dostosować się do tej prośby, jednakże tych z Państwa, którzy mają taką możliwość prosimy, by nie przychodzili wcześniej, niż otwiera się jego oddział i nie odbierali swoich pociech po zamknięciu oddziału. Pozwoli to zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach. Poszczególne oddziały czynne będą w następujących godzinach:

 • Grupa 1 „Zajączki:     6.30 - 16.30
 • Grupa 2 „Wiewiórki”   6.00 – 16.00
 • Grupa 3 „Biedronki”   6.30 – 16.30
 • Grupa „Tygryski”       7.30 – 15.30

Każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz prawidłowo założonej maseczki, zakrywającej usta i nos.

Rodzice pojedynczo wchodzą tylko i wyłącznie do holu przedszkola rejestrując pobyt dziecka w przedszkolu (obowiązuje zasada jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym/mi do przedszkola). Brak „odbicia” karty przy wejściu i wyjściu skutkuje naliczeniem opłat za cały dzień​. 

Odbiór dzieci odbywa się na tych samych zasadach, jak wyżej. W holu placówki dyżur pełni pracownik Przedszkola, który wykonuje niezbędne czynności.

W reżimie sanitarnym:

 • nie ma możliwości przynoszenia posiłków dla dzieci. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego (alergia pokarmowa) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają dyrektor, intendent, nauczyciel grupy i rodzic, w ramach możliwości organizacyjnych Przedszkola i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego;
 • dzieci nie leżakują i nie szczotkują zębów;
 • nie odbywają się zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola;
 • dzieci w ogrodzie poruszają się w wyznaczonych strefach (każdego dnia inna) z wyjątkiem grupy najmłodszej mającej stałą strefę;
 • dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek;
 • ogranicza się do minimum organizację wycieczek, spacerów, czy wyjść, np. do kina, teatru, a także organizowanie festynów i innych wydarzeń;
 • kontakty z nauczycielkami odbywać będą się za pomocą komunikatorów elektronicznych - zakładki grupowe na stronie przedszkolnej i poczty mailowej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Wojcieszak Dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany środa, 26 sierpień 2020 13:11
niedziela, 23 sierpień 2020 13:04 Napisał

Ze strony poznańskiego serwisu oświatowego:

Opieka w przedszkolach

Miasto Poznań podjęło decyzję o zapewnieniu opieki wszystkim dzieciom, które zostały przyjęte do przedszkola w tegorocznym procesie rekrutacyjnym. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują na możliwość przyjęcia 25 dzieci w grupie. Warunkiem jest jednak odpowiedni metraż (powierzchnia przypadająca na jedno dziecko). Wiele przedszkoli nie jest w stanie spełnić tego kryterium. Nie można jednak wykluczyć żadnego malucha (nie funkcjonują kryteria MEN ani GIS, które pozwoliłyby stwierdzić, komu należy się opieka, a który z wychowanków ma zostać jej pozbawiony). Może dojść do sytuacji, że inspektorzy Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą mieli wątpliwości co do zbyt dużego zagęszczenia dzieci w oddziale, a dyrektor nie będzie mógł spełnić pokontrolnych zaleceń. Wtedy może on wystąpić do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w całości.  

- Mam nadzieję, że służby sanitarne ze zrozumieniem podejdą do tych odstępstw, a także że Główny Inspektor Sanitarny wskaże nowe wytyczne dotyczące powierzchni lub w ogóle je zniesie. W przeciwnym razie liczę, że minister edukacji wskaże na jakiej podstawie i w jakim trybie mielibyśmy wykluczyć część dzieci z prawa do opieki przedszkolnej - mówi Przemysław Foligowski. 

- Dyrektorzy przedszkoli poznańskich są przygotowani do pracy w określonym reżimie sanitarnym. Okres wakacyjny był doskonałą próbą. Mamy stworzone określone procedury. Na dzień 1 września zostaną one uaktualniane i dostosowywane do aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej - mówi Marzenna Bolińska , dyrektorka Przedszkola nr 71.

Rekomendowane rozwiązania   

Niezależnie od tego, czy dyrekcja placówki podejmie decyzję o hybrydowym nauczaniu, uczniów, nauczycieli i pracowników szkół obowiązywać będą określone normy sanitarne. Dotyczy to wszystkich szczebli nauczania - przedszkoli, podstawówek, liceów, techników i szkół branżowych. Miasto rekomenduje:

 • Każda ze szkół i przedszkoli musi posiadać  wewnętrzne procedury oparte na wytycznych GIS
 • Rekomenduje się, aby nauczyciele nosili przyłbice lub maseczki; dyrektor będzie mógł zarządzić, aby podczas przebywania na terenie budynku takie środki ochrony mieli zapewnione także uczniowie 
 • Rodzice dzieci przedszkolnych nie powinni wchodzić z nimi do części wspólnych, np. szatni
 • Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola powinny stosować się do obowiązku noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu
 • Dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek 
 • Pobyt dziecka w przedszkolu może zostać skrócony o pół godziny - pozwoli to pracownikom przeprowadzić konieczną dezynfekcję  
 • Zebrania z rodzicami mogą odbywać się w ogrodzie przedszkolnym lub przyszkolnym, a także w formie online 
 • Należy ograniczyć do minimum organizację wycieczek, spacerów czy wyjść, np. do kina czy teatru, a także organizowanie festynów i innych wydarzeń - ma to zapobiec kontaktowi dzieci z większymi skupiskami ludzi
 • Kontakty z nauczycielami przedszkoli i szkół mogą odbywać się za pomocą komunikatorów elektronicznych 
 • W miarę możliwości należy realizować zajęcia dla uczniów z danej klasy w jednej sali (nawet kosztem organizowania lekcji w specjalistycznych pracowniach);
 • W przypadku gdy liczba sal jest niewystarczająca, dyrektor będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego, a następnie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zgodę na prowadzenie części godzin ze wskazanych przedmiotów w formie zdalnej
 • W przypadku wyczerpania innych możliwości, zajęcia lekcyjne będą mogły zostać skrócone do 30 minut
 • Dyrektor szkoły może zdecydować, aby przerwy dla poszczególnych oddziałów (np. klas 1-3 czy 4-8) nie odbywały się w tym samym czasie 
 • Przy każdym wejściu do szkoły oraz w każdej sali lekcyjnej powinna być zapewniona dezynfekcja
 • W Powiatowej Inspekcji Sanitarnej powinna powstać linia "szybkiego reagowania", z której mogliby korzystać dyrektorzy szkół i przedszkoli.
niedziela, 23 sierpień 2020 09:11 Napisał

Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu treść maila otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej. 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Treść listu zamieszczona w załączniku

Ostatnio zmieniany niedziela, 23 sierpień 2020 09:20
czwartek, 20 sierpień 2020 10:43 Napisał

Resort edukacji prezentuje opracowane przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r. (treść w załączniku)

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 sierpień 2020 10:54
wtorek, 21 lipiec 2020 08:42 Napisał

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJETYCH DO PRZEDSZKOLA:

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w miesiącu sierpniu w przedszkolu rodzic/opiekun prawny może przebywać na terenie placówki tj. w ogrodzie przedszkolnym w godz. od 9.00 do 11.00 i od 11.30 do 13.00 (przy sprzyjającej pogodzie) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona na usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) z zachowaniem dystansu społecznego, co najmniej 2 m. Przed wejściem do ogrodu swoją obecność należy zgłosić pracownikowi przedszkola podając aktualne dane kontaktowe oraz skierować się wraz z dzieckiem do wyznaczonej strefy (w każdym dniu będzie to inna strefa). W pozostałych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa obowiązują „Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 w Przedszkolu nr 22”. W załączniku aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.

W tym czasie w zamkniętej kopercie należy dostarczyć do placówki oryginały dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

 

 

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 21 lipiec 2020 09:06
środa, 10 czerwiec 2020 21:09 Napisał

SIERPNIOWY DYŻUR W PRZEDSZKOLU NR 22

Na dyżur wakacyjny rodzice mogą zapisywać tylko dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Nie będzie możliwości zapisywania dzieci na dyżury letnie w innych placówkach.

Przedszkole będzie czynne od 1 sierpnia do 31 sierpnia w godzinach 6.00-16.00

W przedszkolu obowiązywać będą obostrzenia sanitarne, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawarte w Procedurze Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

Na podstawie wytycznych GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. przedszkole nadal będzie funkcjonowało w określonym reżimie sanitarnym, opisanym w procedurze, w związku z tym w okresie wakacyjnym możemy przyjąć 48 dzieci.

Dziecko będzie przypisane do stałej grupy z tymi samymi nauczycielami i panią asystentką w ramach zadeklarowanych godzin.

Aby zapisać dziecko na sierpniowy dyżur należy poniższe dokumenty wypełnić i przesłać skanem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 19 czerwca 2020 r. w tytule wpisując DYŻUR:

 1. Kartę zgłoszenia.
 2. Oświadczenie rodzica.

Przed wypełnieniem dokumentów proszę zapoznać się z:

 1. Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu nr 22 w trakcie pandemii COVID-19
 2. Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.
 3. Informacją o przetwarzaniu danych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny, zostaniecie Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na stronie internetowej przedszkola i na naszym Facebooku.

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany sobota, 27 czerwiec 2020 08:57
Strona 4 z 5