Zdarzyło się u nas

Zdarzyło się u nas (110)

piątek, 19 marzec 2021 12:40 Napisał

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 65

„Przedszkolak mądrze reaguje kiedy wirus atakuje” skierowanego do dzieci 5 i 6-letnich z przedszkoli poznańskich (dzielnica Wilda):

I miejsce zajęła Martynka z Przedszkola nr 104 „Bajlandia”

II miejsce zajęła Marysia z Przedszkola nr 22 „Chatka Puchatka”

III miejsce zajęła Natalia z Przedszkola nr 104 „Bajlandia”

Gratulujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie i dziękujemy za bardzo ciekawe, kolorowe, pokazujące jak walczyć z wirusem prace.

W konkursie wzięły udział dzieci z 4 przedszkoli. Łącznie otrzymaliśmy 14 prac plastycznych. Dziękujemy wszystkim nauczycielkom za zaangażowanie w przygotowanie prac przez dzieci i ich przekazanie do naszej placówki.

Życzymy bezpiecznej i owocnej pracy ze swoimi wychowankami oraz wesołych, zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Przedszkole nr 65 Wiolinek

środa, 10 marzec 2021 19:49 Napisał

Harmonogram dyżuru wakacyjnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania informuje o harmonogramie pracy poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w miesiącach lipiec/sierpień 2021r.  Szczegółowe informacje odnośnie dyżuru wakacyjnego są  dostępne na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/ w zakładce "Dokumenty". W załączniku znajdziecie Państwo pismo adresowane do Was od Zastepcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mariusza Wiśniewskiego.

Deklaracje o przyjęciu dzieca na dyżur wakacyjny (w załączniku) składacie Państwo w macierzystej placówce w dniach od 15-31 marca 2021r.

Jednocześnie informujemy, że Wydział Oświaty planuje stworzenie grupy "międzyprzedszkolnej" w sześciu szkołach podstawowych w centrum miasta, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Wszyscy z Państwa, którzy zdecydowanie potrzebują opieki dla swoich dzieci w okresie lipca lub sierpnia będą mieli możliwość zapisu dziecka na 2 - tygodniowy dyżur w placówce wskazanej przez organ prowadzący. Szczegółowe informacje odnośnie zapisu dziecka do oddziału "międzyprzedszkolnego" będą podane na stronie:  https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/ w terminie późniejszym.

Nasze Przedszkole zgodnie z informacjami podawanymi już wcześniej dyżur pełni w miesiącu sierpniu, w lipcu placówka jest zamknieta (w tym czasie prowadzone będą prace remontowe pomieszczeń przedszkolnych).

Z życzeniami zdrowia Ewa Wojcieszak

Ostatnio zmieniany piątek, 12 marzec 2021 13:54
wtorek, 02 marzec 2021 13:10 Napisał

SZANOWNI RODZICE

w załączniku znajduje się deklaracja kontynuacji (dotyczy dzieci, które będą kontynować pobyt w naszym Przedszkolu).

Wypełnioną deklarację składacie Państwo od 9 do 15 marca 2021 r. w urnie umieszczonej przy akwarium.

Po tym terminie nie będzie możliwe jej złożenie, ponieważ system się zamyka, generując ilość wolnych miejsc w przedszkolu na nowy rok szkolny.

Zwracam raz jeszcze uwagę na obowiązujący termin składania deklaracji kontynuacji.

Z życzeniami zdrowia Ewa Wojcieszak .

 

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 02 marzec 2021 13:19
niedziela, 28 luty 2021 10:52 Napisał

SZANOWNI RODZICE,

Zapraszamy do lektury naszej przedszkolnej gazeki "Puchatkowe Nowiny" w przedwiosennej odsłonie, w którym prezenujemy oprócz stałych pozycji, ciekawe zajęcia, zabawy dzieci, oraz inne wydarzenia, które w czasie ostatniego miesiąca miały miejsce w poszczególnych grupach.

Tym samym mamy nadzieję, że brak częstych, osobistych kontaktów z Państwem i Waszej obecności w Przedszkolu, choć trochę przybliży Wam naszą codzienną pracę z dziećmi (gazetka w załączniku).

Zapraszamy do lektury: zespół redakcyjny Kasia Brylewska i Agnieszka Kasprowicz.

 

Ostatnio zmieniany niedziela, 28 luty 2021 11:05
środa, 24 luty 2021 12:08 Napisał
SZANOWNI  RODZICE !
 
Przypominamy, że śniadanie w naszym Przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 8.30.
Wcześniej Dzieci uczestniczą w codziennych rytuałach; powitanie w kole, krótkie zabawy, czynności higieniczne.
Dlatego też powinny przybyć do Przedszkola najpóźniej do godz. 8:20 !!!
Prosimy osoby nagminnie spóźniające się o uszanowanie obowiązujących, zwłaszcza w czasie pandemii procedur, pod którymi składaliście Państwo swój podpis, akceptując obowiązujące zasady.
Jednocześnie informujemy, że osoby nie zgłaszające wcześniej uzasadnienia spóźnienia , muszą liczyć się z faktem, że nie zostaną od razu wpuszczone do Przedszkola po obowiązującym czasie przyprowadzania Dzieci, co związane jest z trwającą wtedy obowiązkową dezynfekcją korytarza.
Dziękujemy wszystkim tym Rodzicom, którzy szanują obowiązujące zasady oraz ramowy rozkład dnia Przedszkola i tym samym wdrażają swoje Pociechy do punktualności, będącej jednym z przejawów szacunku do innych.
 
Z poważaniem, 

Pracownicy Przedszkola

Ostatnio zmieniany środa, 24 luty 2021 12:13
poniedziałek, 15 luty 2021 12:19 Napisał

SZANOWNI RODZICE,

INFORMUJĘ CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ NASZEGO PRZEDSZKOLA

O MOICH ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA OTRZYMANE OD RADY RODZICÓW W DNIU 13 LUTEGO 2021 r.                                                                       

                                                                                        Poznań, dn. 13.02.2021r.

                                                                Rada Rodziców

                                                                Przedszkole nr 22

                                                                w Poznaniu

                            Dyrektor Przedszkola nr 22 w Poznaniu

PYTANIA

dot. funkcjonowania placówki przedszkolnej w sytuacji epidemiologicznej

Pytanie

Czy dzieci mają obecnie organizowane zajęcia z języka angielskiego?

Uzasadnienie

Dzieci informują rodziców, że nie mają zajęć z j. angielskiego. Pierwotnie
(z zasłyszanych informacji) miała je prowadzić P. Ania Hoppe, ale dzieci twierdzą, że zajęcia z tą nauczycielką się nie odbywają.

Propozycja zmiany

Jeśli w placówce nie ma obecnie nauczyciela, który posiadałby kompetencje do organizacji zajęć z j. angielskiego, może warto byłoby poinformować o tym rodziców (np. na stronie internetowej) oraz poprosić ich o czynne zaangażowanie się w ten problem. Być może któryś z nich będzie znał kogoś, kto szuka pracy w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ

P. DYREKTOR

Obecnie nie.

Pani Agata zrezygnowała z pracy, z końcem roku, a chętnych nauczycieli do prowadzenia zajęć nie ma - brak odpowiedzi na zamieszczane ogłoszenia m.in. na stronie oświatowej Miasta Poznania i Kuratorium Oświaty.

Pani Ania Hoppe zajęć prowadzić nie może, ponieważ nie ma odpowiednich kwalifikacji do ich prowadzenia.

Zajęcia językowe muszą być prowadzone przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu (§ 4 oraz § 12 § 30 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r.).

Bardzo chętnie zapraszam rodziców do współpracy w tym temacie.

Pytanie

Czy dzieci mają obecnie organizowane zajęcia dodatkowe, o których informowano rodziców na początku roku szkolnego 2020/2021?

Uzasadnienie

Zgodnie z podawanymi rodzicom przez placówkę informacjami, ze względu na brak możliwości organizowania zajęć dodatkowych prowadzonych outsourcingowo, w określonych grupach miały je realizować wyznaczone nauczycielki. Dzieci informują rodziców, że żadne z tych zajęć się nie odbywają.   W innych przedszkolach zajęcia dodatkowe są organizowane.

Propozycja zmiany

Może istnieje możliwość organizacji zajęć dodatkowych (np. szachy, piłka nożna czy zumba), w których uczestniczyłyby grupy łączone. Dzieci i tak mieszają się w oczekiwaniu na odbiór przez rodziców, – jeśli są odbierane później niż zakłada harmonogram zajęć grupy. Uczestnicząc w zajęciach logopedycznych również mają styczność z innym nauczycielem niż tylko ten, który, na co dzień z nimi przebywa. Rodzice mają świadomość, że całkowita izolacja poszczególnych grup nie jest możliwa, dlatego zapewne wyraziliby zgodę na organizację zajęć dodatkowych w wybranej przez przedszkole formie. Dzieciom bardzo brakuje takich zajęć.

ODPOWIEDŹ

P. DYREKTOR

Osobiście prowadzę zajęcia w grupie „Tygrysków” z Zumbailli i warsztaty kreatywne, od II półrocza doszły zajęcia z kodowania i programowania z wykorzystaniem ozobotów i innych pomocy dydaktycznych, które prowadzimy razem z p. Ewą Borkowską. Tu pragnę podziękować p. Monice Łyp-Zaleskiej za otrzymany w grudniu mail z ciepłymi słowami pod naszym adresem właśnie, jeżeli chodzi o organizowanie dzieciom zajęć.

Zgodnie z podanym harmonogramem prowadzone są:

-      warsztaty chemiczne w grupie „Wiewiórek” – p. Kasia Brylewska

-      Zumbailla w grupie „Biedronek” - p. Agnieszka Kasprowicz (piątki)

-      Zumbailla w grupie „Zajączków” – p. Małgosia Skibińska (wtorki)

-      Zumbailla w grupie „Wiewiórek” – p. Ania Hoppe (poniedziałki)

-      Logopedia dla dzieci młodszych – p. Małgorzata Malczewska

-      Logopedia dla dzieci starszych – p. Anna Żok-Rossian (w zajęciach uczestniczą dzieci objęte terapią logopedyczną)

-      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – p. Anna Hoppe

Nie odbywają się z zaplanowanych zajęć: zajęcia szachowe w grupie „Tygrysków”, nie powstała również drużyna piłkarska „Puchatki” w grupie „Biedronek”.

Zajęcia logopedyczne, tak są zorganizowane, że p. Małgosia ma zajęcia z dziećmi ze swojej grupy objętymi opieką logopedyczną, a p. Ania wyłącznie z dziećmi z grupy „Tygrysków”.

Zaproponowana przez Radę Rodziców zmiana nie jest możliwa ze względu na funkcjonowanie placówki w czasie pandemii, w reżimie sanitarnym i koniczność przestrzegania „Procedur Bezpieczeństwa organizacji i funkcjonowania Przedszkola nr 22 w trakcie epidemii COVID-19”, obowiązującej od 1 września 2020 r.

Każdy z rodziców złożył stosowne oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu powyższych procedur.

Proszę nie oczekiwać ode mnie łamania prawa w tym względzie.

Decyzja przyprowadzenia i odbioru dzieci w zaproponowanych godzinach pracy oddziału pozostaje w Państwa odpowiedzialności.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe mieszanie się dzieci, ale podejmowane decyzje i działania minimalizują ten fakt.

Pytanie

Czy istnieje możliwość, aby dzieci w przedszkolu myły zęby?

Uzasadnienie

Dzieci powinny szczotkować zęby kilka razy dziennie. W szkołach podstawowych realizowana jest fluoryzacja.

ODPOWIEDŹ

P. DYREKTOR

Nie istnieje taka możliwość na ten czas.

Uzasadnienie mieści się w odpowiedzi na pytanie poprzednie, ponadto przypominam, że mamy jedną wspólną łazienkę dla wszystkich dzieci.

Być może ta oferta szczoteczek jednorazowych zda się przydatna, podaję adres strony:

www.czystezabki.pl

Pytanie

Czy istnieje możliwość, aby dzieci dostawały po południu chlebek – tak, jak było w poprzednich latach?

Uzasadnienie

Dzieciom brakuje tego posiłku – szczególnie tym, które zostają w przedszkolu do późnych godzin popołudniowych.

Propozycja zmiany

Jeżeli kuchnia zamykana jest wcześniej, może istniałaby możliwość uszykowania chlebka z wyprzedzeniem.

ODPOWIEDŹ

P. DYREKTOR

Dzieci kończą jeść obiad koło 14.00, a koło 15.00 wydawana jest im II porcja warzyw, bądź owoców w formie przekąsek.

Sądzę, że podanie dzieciom dodatkowej porcji warzyw, bądź owoców jest zdrowsze, niż podanie chleba.

Proszę, byście Państwo się nad tym zastanowili, czy rezygnujemy z II porcji warzyw i owoców na rzecz chleba, czy pozostajemy przy II porcji owoców i warzyw.

Przypominam o kwocie dziennej stawki żywieniowej w wysokości 8,00 zł, w której staramy się mieścić, nie narażając rodziców na ponoszenie wyższych kosztów za żywienie dzieci w przedszkolu.

 

Szanowni Rodzice,

proszę mi wierzyć, że wszelkie moje działania i decyzje podyktowane są troską o zdrowie i życie dzieci i pracowników naszego przedszkola. Nie chciałabym przeżywać tego, co pracownicy z sąsiedniej placówki, którzy pochwali zmarłą na Covid nauczycielkę.

Wszyscy tęsknimy za przedszkolem sprzed pandemii, wspólnymi spotkaniami i bezpośrednimi kontaktami. W najtrudniejszej sytuacji są rodzice z grupy „Zajączków”, ponieważ Oni nie wiedzą, jak przedszkole funkcjonowało wcześniej, jak było dawniej. Nie mieli nawet możliwości uczestniczyć, w jakiejkolwiek formie w „drzwiach otwartych”.

Przedszkole nasze ma ograniczone możliwości lokalowe: wspólna łazienka, brak dodatkowej sali na organizację zajęć dodatkowych, wspólny korytarz i szatnia. Żeby zorganizować jakkolwiek zajęcia dla grupy dzieci „pozbieranych” z różnych oddziałów gospodarze sali, w której odbywają się zajęcia dodatkowe musza ją opuścić. Odpowiedzmy sobie też szczerze na pytanie, czy to dzieciom, czy rodzicom brakuje zajęć dodatkowych?

Starajmy się poszukać też „dobrych stron” całej tej sytuacji: dzieci mają wreszcie czas na wspólną zabawę z rówieśnikami, rozwijanie relacji społecznych, nauczyciele na pracę indywidualną z dzieckiem, rozmowę i pochylenie się nad jego troskami. Z moich obserwacji wynika, że dzieci w przedszkolu są radosne i szczęśliwe, a o to nam zapewne wszystkim chodzi.

Wypracowaliśmy też inne formy współpracy z Państwem i przekazywania informacji o tym, co dzieje się w naszym przedszkolu, zdaje sobie sprawę, że nie zawsze satysfakcjonujące, bo przecież bezpośrednich kontaktów i rozmów nic nie zastąpi.

Pozostaję do Państwa dyspozycji, zawsze chętnie odpowiem na pytania, postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 luty 2021 12:30
czwartek, 04 luty 2021 21:27 Napisał

SZANOWNI RODZICE,

Zapraszamy do lektury naszej przedszkolnej gazeki "Puchatkowe Nowiny" w odmienionym składzie, w którym prezentować będziemy oprócz stałych pozycji, ciekawe zajęcia, zabawy dzieci, oraz inne wydarzenia, które w czasie ostatniego miesiąca miały miejsce w poszczególnych grupach. Tym samym mamy nadzieję, że brak częstych, osobistych kontaktów z Państwem i Waszej obecności w Przedszkolu, choć trochę przybliży Wam naszą codzienną pracę z dziećmi (gazetka w załączniku).

Ostatnio zmieniany czwartek, 04 luty 2021 21:38
niedziela, 24 styczeń 2021 08:52 Napisał

BALIK KARNAWAŁOWY

11 LUTEGO ZAPRASZAMY DZIECI NA BALIK PRZEDSZKOLNY.

ZE WZGLEDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ KAŻDA GRUPA ŚWIĘTOWAĆ BĘDZIE W SWOJEJ SALI.

W TYM DNIU BĘDĄ RÓWNIEŻ WYKONYWANE DZIECIOM ZDJĘCIA.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY PRZY MUZYCE I PRZYGOTOWANIE STROJÓW KARNAWAŁOWYCH I PRZEBRAŃ.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 styczeń 2021 18:52
poniedziałek, 18 styczeń 2021 10:59 Napisał

UWAGA!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

od poniedziałku 18.01.2021 r. do czwartku 21.01.2021 r.

Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym tj.18.01.2021 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku potwierdzającym zakażenie koronawirusem u dziecka z grupy „Wiewiórek”.

Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, powiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia w grupie „Wiewiórek” zostają zawieszone od poniedziałku 18.01.2021 r. do czwartku 21.01.2021 r.

Dzieci z grupy "Wiewiórek" obecne w przedszkolu w dniu 11 stycznia 2021 r. objęte są kwarantanną do dnia 21 stycznia 2021 r. włącznie.

Od poniedziałku nauczycielki grupy „Wiewiórek” z dziećmi za Państwa pośrednictwem będą realizowali zaplanowane zadania (w formie zdalnej), które będą publikowane na naszej stronie internetowej w zakładce gr „Wiewiórek”.

Z życzeniami zdrowia Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 styczeń 2021 11:01
niedziela, 10 styczeń 2021 15:04 Napisał

SZANOWNI RODZICE

TRADYCJĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST UDZIAŁ W NOWOROCZNYM KONCERCIE CHARYTATYWNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 188 DĘBOWE LUDKI.

NASZĄ PLACÓWKĘ REPREZENTOWAŁA GRUPA "TYGRYSKÓW".

ZAPRASZAM WAS WRAZ Z DZIEĆMI DO OBEJRZENIA KONCERTU

(poniżej link, który po otwarciu umożliwi pobranie Koncertu i obejrzenie w całości)

https://www.dropbox.com/s/u5clbdk3bw0a0pm/2021-01-02%20Anio%C5%82y%20s%C4%85%20w%C5%9Br%C3%B3d%20nas.mp4?dl=0

 

Ostatnio zmieniany niedziela, 10 styczeń 2021 15:12
wtorek, 05 styczeń 2021 10:26 Napisał

Szanowni Rodzice

podajemy terminy zebrań, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM:

25 stycznia godz. 17.00 - zebranie dla rodziców dzieci z grupy "Wiewiórek"

26 stycznia godz. 17.00 - zebranie dla rodziców dzieci z grupy "Zajączków"

27 stycznia godz. 17.00 - zebranie dla rodziców dzieci grupy "Tygrysków"

28 stycznia godz. 17.00 - zebranie dla rodziców dzieci z grupy "Biedronek"

Link do zebrań zostaną Państu przesłane drogą mailową przez nauczycielki poszczególnych grup.

Ostatnio zmieniany niedziela, 10 styczeń 2021 15:13
wtorek, 22 grudzień 2020 17:53 Napisał

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Boże Narodzenie to magia, dzięki której stajemy się mądrzejsi,

życzliwsi i lepsi, kochamy i jesteśmy kochani.

Życzymy sobie, aby ten czar trwał zawsze – w święta

i w dni powszednie, w domu, przedszkolu, pracy,

wśród najbliższych i pośród nieznajomych.

Zdrowych, pełnych ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Ewa Wojcieszak wraz z Pracownikami „Chatki Puchatka”

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 grudzień 2020 18:24
poniedziałek, 14 grudzień 2020 12:01 Napisał

PREZENT POD CHOINKĘ DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieciaki,
Gwiazdor sprezentował Naszym Przedszkolakom trzy  spektakle on-line,
których twórcami są muzycy z kompanii artystycznej MOZAIKA:
- od 19. 12. - "Choinka i jej wigilijne kreacje"- świątecznie
- od 28. 12. - "Panie Gospodarzu masz w domu gości"- kolędowo
- od 09. 01. - "Mama Mia! Smaczne nuty prosto z Włoch"- karnawałowo
Linki do przedstawień przesłane zostaną Państwu drogą mailową i aktualne będą PRZEZ 5 DNI.

Zachęcamy aby "wręczyć" dzieciom prezenty i Życzymy niezapomnianych wrażeń.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 grudzień 2020 12:13
wtorek, 01 grudzień 2020 09:06 Napisał

GRUDNIOWE WYDANIE GAZETKI PRZEDSZKOLNEJ

Zapraszamy Rodziców do lektury grudniowego wydania przedszkolnej gazetki "Puchatkowe Nowiny".

Zespół redakcyjny zamieścił w nim artykuły na temat: pielęgnowania świątecznych tradycji i obyczajów, w "Kąciku  Zdrowia Puchatka" znajdziemy przepis na pierniczki żytnio-razowe, poznamy najlepszy sposób żeby wychować swoje dzieci bez krzyku, dowiemy się dlaczego niektóre dzieci starają się, a inne rezygnują, poznanmy 10 przykazań, które psują dzieci. W gazetce znajdują się także niezpodzianki dla dzieci.

Miłej lektury na grudniowy czas...

Ostatnio zmieniany wtorek, 01 grudzień 2020 09:20
poniedziałek, 30 listopad 2020 10:33 Napisał

 

RADOSNY CZAS OCZEKIWANIA NA ŚWIĘTA W "CHATCE PUCHATKA”

W tym roku nie spotkamy się wszyscy razem z naszymi przedszkolakami przy „Wigilijnym Stole”, nie będzie też warsztatów świątecznych, czy jasełek w przedszkolu dla rodziców…

Ale bardzo chcemy, aby nasze dzieci odczuły radość oczekiwania na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, dlatego proponujemy, by dzień 15 grudnia w każdej grupie w naszym Przedszkolu był dla każdego dziecka, dniem szczególnym:

  1. Zaczniemy go od ubierania choinek w poszczególnych grupach i wspólnej choinki w holu przedszkolu.
  2. Spędzimy czas na świątecznych zabawach zorganizowanych przez nauczycielki również w grupach wiekowych.
  3. Przyjdzie czas na odwiedziny Gwiazdora w ogrodzie przedszkolnym i wręczenie prezentów przygotowanych wcześniej przez Rady oddziałowe.
  4. Będą także świąteczne „zdrowe” łakocie dla wszystkich dzieci, które umilą dzieciom ten szczególny dzień.
  5. Zakończony wspólnym kolędowaniem przy choince w każdej grupie wiekowej.

Fotorelacja z tego dnia w poszczególnych grupach zamieszczona zostanie dla Państwa w Galerii Zdjęć na stronie internetowej Przedszkola.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 listopad 2020 10:40
wtorek, 24 listopad 2020 13:47 Napisał

Kochane Dzieci z Chatki Puchatka!

Gwiazdor w okresie przedświątecznym jest chyba najbardziej zapracowaną osobą na świecie!

Zdążyć zebrać wszystkie listy oraz zorganizować i rozwieźć prezenty dla wszystkich dzieci w przeciągu kilku tygodni to nie lada wyzwanie.

Zwłaszcza kiedy dzieci pozostawiają listy w różnych miejscach w swoich domach, Gwiazdor traci mnóstwo czasu na ich odnalezienie.

Dlatego ułatwimy mu trochę pracę.

W holu Przedszkola czeka na Was Skrzynka Pocztowa do Gwiazdora. Możecie wrzucać do niej swoje listy ze świątecznymi marzeniami - mogą być napisane, wyklejone czy narysowane - jak tylko chcecie i potraficie!

Rodzice!

Prosimy by listy były wrzucone do końca listopada (poniedziałek).

Po tym dniu stworzymy ze wszystkich zebranych marzeń - listów -  świąteczną gazetkę przedszkolną, jak to już tradycyjnie u nas.

Niech nacieszy dziecięce oczka i wyobraźnię przez kilka dni, a my zadbamy o to, by w odpowiednim czasie listy zostały zabrane i dostarczone na biegun północny.

Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2020 14:02
poniedziałek, 16 listopad 2020 12:45 Napisał

MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA INNA NIŻ DO TEJ PORY DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW I ICH BLISKICH!!!

Z oczywistych względów nie mogliśmy przygotować w tym roku wspólnie z Rodzicami spektaklu w formie mikołajkowej niespodzianki dla naszych milusińskich…

Ale organizujemy coś równie niezwykłego.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie czasu w ten szczególny dla dzieci czas; dzień Mikołajek

06 grudnia, godzina 12.00

W niedzielne południe zapraszamy na spektakl online  "Kopciuszek" Teatru Piasku.

Bardzo nam zależy, aby skorzystały Wszystkie Dzieci, ze swoimi bliskimi.

Przesłany zostanie Państwu link (dwa dni przed spektaklem), który będzie można otworzyć na dowolnej ilości urządzeń; zaproście do oglądania Rodzinkę i przyjaciół, czyniąc ten dzień prawdziwie mikołajkowym:-)

Bądźmy razem w niezwykły czas i pozwólmy cieszyć się dzieckiem w nas.

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

                                                                                                      

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 listopad 2020 12:50
piątek, 13 listopad 2020 20:29 Napisał

Szanowni Rodzice

PRZEDSZKOLE

OD PONIEDZIAŁKU 16.11.2020r.

BĘDZIE OTWARTE

z następującymi zmianami:

  • nieobecną nauczycielkę Panią Ewę Borkowską w grupie „Tygrysków” zastąpi Pani Agnieszka Kasprowicz,
  • następuje zmiana godzin funkcjonowania grupy „Biedronek” od 8.00-16.00 ze względu na jednoosobowe prowadzenie jej przez nauczycielkę Panią Małgorzatę Malczewską.

Powyższe zmiany obowiązują do czasu powrotu Pani Ewy Borkowskiej z usprawiedliwionej nieobecności.

Apel do Rodziców

Szanowni Państwo, mamy ogromną prośbę...
W obecnym czasie postawiono nas w trudnej sytuacji. Jednocześnie okazało się, że nasza pozornie skromna praca wydaje się społecznie najważniejsza. Spytacie Państwo, dlaczego? To od naszego zdrowia i możliwości stawienia się do pracy zależy czy pójdziesz do pracy Drogi Rodzicu.
Dlatego prosimy o stosowanie się do zasad panujących w przedszkolu - noszenia maseczek, przestrzegania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka, a najważniejsze: NIEPRZYPROWADZANIE DZIECI Z OBJAWAMI JAKIEJKOLWIEK INFEKCJI (BIEGUNKA, KATAR, KASZEL, WYSYPKA, PRZEMĘCZENIE).
Prosimy! Uszanujcie nasze zdrowie, bo gdy my chorujemy i nie możemy przyjść do pracy, to Ty Rodzicu musisz zostać z dzieckiem w domu i nie możesz wykonywać swoich obowiązków służbowych.

Z poważaniem,
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola nr 22

Strona 3 z 5