Zdarzyło się u nas

Zdarzyło się u nas (72)

piątek, 06 listopad 2020 08:22 Napisał

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DECYZJĄ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W POZNANIU - DALSZE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO DNIA 13 LISTOPADA 2020 r.

sobota, 31 październik 2020 12:04 Napisał

UWAGA!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

od poniedziałku 02.11.2020 r. do piątku 06.11.2020 r.

Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym tj.31.10.2020 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku potwierdzającym zakażenie koronawirusem u kolejnego z pracowników przedszkola.

Po uzyskaniu zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, powiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone od poniedziałku 02.11.2020r. do piątku 06.11.2020r.

Dzieci z grupy "Zajączków" obecne w przedszkolu w dniu 23 października 2020 r. objęte są kwarantanną do dnia 2 listopada włącznie.

Dzieci z grupy "Wiewiórek" obecne w przedszkolu w dniu 28 października 2020 r. objęte sa kwarantanną do dnia 7 listopa włącznie.

Od poniedziałku nauczyciele przedszkola (Ci, którzy nie przebywają na zwolnieniach lekarskich) z dziećmi za Państwa pośrednictwem będą realizowali zaplanowane zadania (w formie zdalnej), które będą publikowane na naszej stronie internetowej w zakładkach grupowych lub przesyłane mailem.

Z życzeniami zdrowia Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola


Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w załączniku

Ostatnio zmieniany niedziela, 01 listopad 2020 10:51
czwartek, 29 październik 2020 10:08 Napisał

SZANOWNI RODZICE

Przekazujemy Państwu informację z Sanepidu:
Dzieci z grupy "Wiewiórek", które były obecne w dniu 23.10.2020 r. (piątek) w przedszkolu zostają objęte kwarantanną do dnia 02.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że oddział "Wiewiórek" decyzją organu prowadzącego pozostaje zawieszony do dnia 04.11.2020 r.
Naszym obowiązkiem jest również podanie do Sanepidu danych osobowych i kontaktowych dzieci obecnych w przedszkolu w dniu 23.10.2020 r.

Z życzeniami zdrowia Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

 

środa, 28 październik 2020 22:14 Napisał

Informujemy Państwa o pozytywnym wyniku testu pracownika Przedszkola.

Jutro w godzinnach rannych będziemy kontaktować się z Sanepidem i oczekiwać

 na decyzję co dalszego funkcjonowania placówki.

Przypominam, że od jutra tj. 29.10.2020 r. do 04.11.2020 r.

oddział grupy "Wiewiórek" został zawieszony.

Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola

 

 

środa, 28 październik 2020 12:16 Napisał

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że w przypadku trudności w zapewnieniu dzieciom opieki mogą Państwo skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola (w załaczniku).

Przypominamy podstawowe zasady przyznawania prawa do zasiłku opiekuńczego:

 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania, tj. od pierwszego dnia, od którego podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu.
 • Zasiłek opiekuńczy można otrzymać pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Jeśli jednak sprawuje się opiekę nad dzieckiem chorym do 2 lat, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wtedy, gdy są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę.
 • Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę nie jest osoba, która jest:
  – całkowicie niezdolna do pracy,
  – osobą chorą,
  – osobą niesprawną fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,
  – osobą prowadzącą gospodarstwo rolne,
  – pracownikiem odpoczywającym po pracy na nocnej zmianie,
  – osobą prowadzącą działalność pozarolniczą,
  – osobą niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć do pracodawcy oświadczenie rodzica, że przedszkole, do którego uczęszcza dziecko zostało nieprzewidzianie zamknięte oraz wypełniony wniosek Z-15A.

Nie otrzymają Państwo zasiłku opiekuńczego za okres:
– w którym mają Państwo prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
– urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
– tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
– zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu konieczności sprawowania przez Państwa opieki, w czasie którego wykonywali Państwo pracę zarobkową lub które wykorzystali Państwo niezgodnie z celem; zasiłku opiekuńczego nie otrzymają Państwo, jeżeli te okoliczności zostaną stwierdzone w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywana zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonej przez płatnika zasiłku,
– w którym zaświadczenie lekarskie straciło ważność wskutek kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wstawiania zaświadczeń lekarskich.

Ostatnio zmieniany środa, 28 październik 2020 12:17
środa, 28 październik 2020 11:35 Napisał

 

Szanowni Rodzice

ze względu na braki kadrowe w uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania oddział grupy "Wiewiórek" zostaje zawieszony do czasu powrotu nauczycielek z usprawiedliwionej nieobecności, o czym będę Państwa informować.

W dalszym ciągu czekamy na wyniki testu pracownika Przedszkola i decyzję Sanepidu, co do dalszego funkcjonowania placówki.

Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola

Ostatnio zmieniany środa, 28 październik 2020 11:40
niedziela, 25 październik 2020 16:18 Napisał

INFORMUJEMY, ŻE JEDEN Z PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA ZAOBSERWOWAŁ U SIEBIE NIEPOKOJĄCE OBJAWY - BRAK WĘCHU I SMAKU.

BARDZO PROSZĘ CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLNĄ, BY WSZYSCY OBSERWOWALI SWOJE SAMOPOCZUCIE I BYLI ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH.

EWA WOJCIESZAK DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 22

sobota, 24 październik 2020 08:00 Napisał

PODSUMOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "MOJA RODZINA TAK MA, ŻE O KLIMAT PLANETY DBA"

Ostatnio zmieniany sobota, 24 październik 2020 08:03
sobota, 17 październik 2020 10:38 Napisał

Szanowni Rodzice

przekazuję Państu informacje otrzymaną z Sanepidu

dotyczącą postepowania i ubiegania się o świadczenia z ZUS-u

Treść pisma w załączniku.

Ewa Wojcieszak

dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany sobota, 17 październik 2020 10:41
piątek, 09 październik 2020 12:23 Napisał

KOMUNIKAT

Przypominamy, że do przedszkola można przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych, takich jak:

katar, kaszel, biegunka, ból gardła, itp.

 

Wymóg ten jest zgodny z podpisanym przez Państwa oświadczeniem (ptk7!)


Dlatego też, z powodu nasilającej się sytuacji epidemiologicznej oraz zbliżającym się okresem grypowym, dzieci z ww.objawami będą odsyłane do domu.

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany piątek, 09 październik 2020 12:24
czwartek, 08 październik 2020 10:50 Napisał

DRODZY RODZICE

Dbając o wspólne dobro Państwa pociech, a dokładniej ich brzuszków,

uprzejmie prosimy o podarowanie im czasu na spokojne zjedzenie obiadu (odbiór od godz. 14.00) :)

w imieniu dzieci dziękujemy :)

wtorek, 22 wrzesień 2020 18:27 Napisał

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZEKAZANA PRZEZ FUNDACJĘ ZERO5

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o warsztatach dla rodziców dzieci w wieku 1-7 lat – KRĄG BEZPIECZEŃSTWA. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, stanowią one element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Czasami wszyscy rodzice są zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® Parenting™) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami, licencjonowany program. W trakcie 8 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców, a następnie w trakcie dyskusji zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami wychowywania i bycia wychowywanymi.

Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:

 • Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
 • Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
 • Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.
 • Uhonorowanie intuicji i wewnętrznej mądrości rodziców oraz pragnienia, aby ich dziecko było w zdrowej bliskości emocjonalnej w relacji z nimi (tak zwane bezpieczne przywiązanie).

PROWADZENIE: Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.

TERMINY: Wtorki: 29 września, 6, 13, 27 października, 3, 10, 17, 24 listopada, 1, 8 grudnia, w godzinach: 19:00-21:00.

(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).

MIEJSCE: Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań.

(Spotkania będą odbywać się stacjonarnie. Ze względu na niestabilną sytuacje w związku epidemią COVID-19 możliwe, że część spotkań będzie odbywać się online na platformie ZOOM).

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 501 034 850. O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje krótka telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

Serdecznie pozdrawiam,

Beata Granops


ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
ul. Prusa 14/7
61-819 Poznańtel. 501034850 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 21 wrzesień 2020 13:44 Napisał

Przedszkole powitało dzieci wyremontowanym korytarzem i zmodernizowanym w części ogrodem.

Powstał labirynt ogrodowy i kuchnia błotna. Z urządzeń tych dzieci w pełni korzystają ciesząc się piękną pogodą.

Ponieważ nie wszyscy rodzice mogą wejść do Chatki Puchatka prezentujemy zdjęcie korytarza po remoncie.

Przypomnę, że labirynt i kuchnia błotna zostały wybrane w ramach konkursu ogłoszonego dla rodziców.

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 wrzesień 2020 13:58
piątek, 18 wrzesień 2020 11:09 Napisał

Zespół redakcyjny Pani Alicja Nowaczyk i Pani Małgosia Skibińska zaprasza do lektury naszej gazetki przedszkolnej "Puchatkowe Nowiny"

(gazetkę można pobrać z załącznika)

Ostatnio zmieniany piątek, 18 wrzesień 2020 11:11
wtorek, 15 wrzesień 2020 16:37 Napisał

Szanowni Rodzice, przekazuję treść informacji otrzymanej z Wydziału Oświaty Urzedu Miasta Poznania:

Link do ankiety dla rodziców - Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030 (PROŚBA)

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zwracamy się z prośbą o pomoc w rozesłaniu ankiety do rodziców dzieci uczęszczających do Państwa placówek. Badanie jest związane z trwającymi obecnie pracami w ramach projektu "Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030".

Poniżej udostępniony został link do ankiety online (formularz Google). Prosimy o wypełnienie ankiet do dnia 18 września 2020r.

Link do ankiety dla rodziców: https://forms.gle/9oTozJLHQaNnhyfk6

Przypominamy, że należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, a po ich uzupełnieniu kliknąć przycisk "prześlij", celem zakończenia procesu wypełniania ankiety.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu!

Z poważaniem

Dyrekcja Wydziału Oświaty

Przemysław Foligowski i Wiesław Banaś

czwartek, 10 wrzesień 2020 09:28 Napisał

SZANOWNI RODZICE

W związku z tym, że na ten moment (zagrożenie COVID-19) nie jest możliwa organizacja zajęć dodotkowych na terenie naszego Przedszkola, nasze nauczycielki postanowiły w swoich grupach zorganizaować zajęcia dodatkowe, które uatrakcyjnią dzieciom pobyt w "Chatce Puchatka", i tak:

WARSZTATY CHEMICZNE W GRUPIE "WIEWIÓREK" - poprowadzi Kasia Brylewska

ZAJĘCIA SZACHOWE W GRUPIE "TYGRYSKÓW" - poprowadzi Gosia Skibińska

DRUŻYNĘ PIŁKARSKĄ "PUCHATKI" W GRUPIE "BIEDRONEK" - poprowadzi Agnieszka Kasprowicz

WARSZTATY KREATYWNE W GUPIE "TYGRYSKÓW" - poprowadzi Ewa Wojcieszak

ZUMBAILĘ DLA DZIECI - poprowadzą nauczycielki w poszczególnych grupach wiekowych

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE W GRUPIE "ZAJĄCZKÓW" - poprowadzi Ala Nowaczyk

PONADTO:

po przebadaniu dzieci przez logopedów: Panią Małgosię Malczewską i Panią Anię Rossian-Żok dzieci wymagajace pomocy uczestniczyć będą w zajęciach logopedycznych:

LOGOPEDIA DLA DZIECI MŁODSZYCH - prowadząca Małgosia Malczewska - środa godz. 12.00 - 15.00

LOGOPEDIA DLA DZIECI STARSZYCH - prowadząca Ania Żok-Rossian - czwartek godz. 10.00 - 13.00

dzieci wymagające pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczć będą w zajęciach prowadzonych przez Anię Hoppe

 • czwartek godz. 12.30 -13.30
 • piątek godz. 11.30-12.30
Ostatnio zmieniany czwartek, 10 wrzesień 2020 10:11
czwartek, 27 sierpień 2020 20:24 Napisał

Szanowni Rodzice,

Przekazuję Państwu dokumenty (w załącznikach), z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola dnia 1 września 2020r. Przedszkole będzie pracowało w określonym reżimie sanitarnym w trakcie trwania pandemii COVID-19.

 1. Procedury bezpieczeństwa organizacji i funkcjonowania Przedszkola nr 22 w trakcie pandemii COVId-19 obowiązujace od 1 września 2020 r.
 2. Oświadczenie rodziców, z którym należy się zapoznać, wydrukować oraz podpisać i przesłać skanem na adres mailowy przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 31 sierpnia 2020.
 3. Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecku.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych loginy i hasła do platformy iPrzedszkole odbierają w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu.

Zapoznanie się z procedurami i przesłanie oświadczenia jest obowiązkowe!

Cieszymy się, że będziemy mogli się spotkać z dziećmi 1 września 2020. Wierzę, że wspólnie uda nam się zorganizować pracę i zabawę dzieci w sposób bezpieczny. Zdrowie i życie dzieci i pracowników jest najważniejszym priorytetem w zadaniach dyrektora przedszkola.

Czeka nas też z poczatkiem roku dużo zmian kadrowych: w Sekretariacie Panią Marzenkę zastąpi Pani Jolanta Gierlińska, a od października Panią Renatkę Stefańską Pani Joanna Zielińska. Panią Basię na stanowisku pomocy nauczyciela zastąpiła Pani Pani Agnieszka Przybecka. Mamy też nowego specjalistę ds.płac Panią Monikę Miszczak, a od sierpnia grupę "Biedronek" wraz z Panią Małgosią Malczewską objeła nowa nauczycielka Pani Agnieszka Kasprowicz.

Przypominam jeszcze o zebraniu 2 września godz. 17.00 w ogrodzie Przedszkola mówiąc po poznańsku "w pełnym rynsztunku":)

Życzmy sobie kochani zdrowia i do zobaczenia:)

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola Nr 2 „Chatka Puchatka” w Poznaniu

Ostatnio zmieniany czwartek, 27 sierpień 2020 21:06
środa, 26 sierpień 2020 13:07 Napisał

DRODZY RODZICE

Przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje dotyczące organizacji pracy naszego Przedszkola od 1 września w czasie pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021.  

Placówka pracuje na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego. Wszyscy rodzice i pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania „Procedury funkcjonowania Przedszkola Nr 22 w trakcie pandemii COVID-19”, która w całości niebawem zostanie Państwu przedstawiona, a teraz w pigułce:)

Zebranie z Rodzicami odbędzie się 2 września o godz.17.00 w ogrodzie przedszkola, w wyznaczonych strefach dla poszczególnych grup. Wszystkich uczestników spotkania obowiązują maseczki zakrywające nos i usta, dezynfekcja rąk przed wejściem do ogrodu, oraz zachowanie dystansu.

Dzieci odbieracie Państwo do godz. 16.30 następnie rozpoczyna się dezynfekcja sal i sprzętu w ogrodzie. Odebrać dziecko mogą wyłącznie rodzice oraz osoby upoważnione przez nich na piśmie. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku braku upoważnienia dziecko nie będzie mogło być wydane. Nie wydajemy dzieci na telefoniczne prośby rodziców, ani osobom, które nie są wskazane w upoważnieniu.

W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola Nr 22 zwraca się do rodziców z prośbą, by w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko. Wiemy, że nie każdy może dostosować się do tej prośby, jednakże tych z Państwa, którzy mają taką możliwość prosimy, by nie przychodzili wcześniej, niż otwiera się jego oddział i nie odbierali swoich pociech po zamknięciu oddziału. Pozwoli to zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach. Poszczególne oddziały czynne będą w następujących godzinach:

 • Grupa 1 „Zajączki:     6.30 - 16.30
 • Grupa 2 „Wiewiórki”   6.00 – 16.00
 • Grupa 3 „Biedronki”   6.30 – 16.30
 • Grupa „Tygryski”       7.30 – 15.30

Każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz prawidłowo założonej maseczki, zakrywającej usta i nos.

Rodzice pojedynczo wchodzą tylko i wyłącznie do holu przedszkola rejestrując pobyt dziecka w przedszkolu (obowiązuje zasada jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym/mi do przedszkola). Brak „odbicia” karty przy wejściu i wyjściu skutkuje naliczeniem opłat za cały dzień​. 

Odbiór dzieci odbywa się na tych samych zasadach, jak wyżej. W holu placówki dyżur pełni pracownik Przedszkola, który wykonuje niezbędne czynności.

W reżimie sanitarnym:

 • nie ma możliwości przynoszenia posiłków dla dzieci. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego (alergia pokarmowa) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają dyrektor, intendent, nauczyciel grupy i rodzic, w ramach możliwości organizacyjnych Przedszkola i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego;
 • dzieci nie leżakują i nie szczotkują zębów;
 • nie odbywają się zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola;
 • dzieci w ogrodzie poruszają się w wyznaczonych strefach (każdego dnia inna) z wyjątkiem grupy najmłodszej mającej stałą strefę;
 • dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek;
 • ogranicza się do minimum organizację wycieczek, spacerów, czy wyjść, np. do kina, teatru, a także organizowanie festynów i innych wydarzeń;
 • kontakty z nauczycielkami odbywać będą się za pomocą komunikatorów elektronicznych - zakładki grupowe na stronie przedszkolnej i poczty mailowej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Wojcieszak Dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany środa, 26 sierpień 2020 13:11
Strona 2 z 4