Ewa Borkowska

Ewa Borkowska

poniedziałek, 08 listopad 2021 16:12

KONKURS

UWAGA DZIECI I RODZICE!

OGŁASZAMY KONKURS RODZINNY POD HASŁEM

„WILLA DLA PTAKÓW”

ptaki

CELEM KONKURSU JEST POGŁĘBIENIE WIEDZY DZIECI NA TEMAT POTRZEB ZWIERZĄT W TEORII I PRAKTYCE, UŚWIADOMIENIE NAJMŁODSZYM, ŻE PTAKI TO ISTOTY ŻYWE I UWRAŻLIWIENIE DZIECI NA TRUDNE WARUNKI ŻYCIA PTAKÓW ZIMĄ, JAK RÓWNIEŻ ROZWIJANIE WIĘZI Z RODZICAMI ORAZ ROZWIJANIE INWENCJI TWÓRCZEJ.
PROSIMY, ABY DZIECI WSPÓLNIE Z RODZICAMI LUB INNYMI CZŁONKAMI RODZINY WYKONAŁY KARMNIK DLA PTAKÓW, WYKORZYSTUJĄC RÓŻNE MATERIAŁY. LICZYMY NA TO, ŻE UCZESTNICY KONKURSU WYKAŻĄ SIĘ KREATYWNOŚCIĄ, ORYGINALNOŚCIĄ W DOBORZE MATERIAŁÓW I FORMIE WYKONANIA.
GOTOWE KARMNIKI PROSIMY DOSTARCZAĆ DO PRZEDSZKOLA DO DNIA 1 GRUDNIA.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NASTĄPI 3 GRUDNIA.
DZIEŁA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ NA WYSTAWIE W HOLU PRZEDSZKOLA.
KOCHANI ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPĘDZENIA CZASU ZE SWOIM DZIECKIEM I KSZTAŁTOWANIA JAKŻE PIĘKNYCH POSTAW PRZYRODNICZYCH.