Zdarzyło się u nas

Zdarzyło się u nas (48)

wtorek, 21 lipiec 2020 08:42 Napisał

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJETYCH DO PRZEDSZKOLA:

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w miesiącu sierpniu w przedszkolu rodzic/opiekun prawny może przebywać na terenie placówki tj. w ogrodzie przedszkolnym w godz. od 9.00 do 11.00 i od 11.30 do 13.00 (przy sprzyjającej pogodzie) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona na usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) z zachowaniem dystansu społecznego, co najmniej 2 m. Przed wejściem do ogrodu swoją obecność należy zgłosić pracownikowi przedszkola podając aktualne dane kontaktowe oraz skierować się wraz z dzieckiem do wyznaczonej strefy (w każdym dniu będzie to inna strefa). W pozostałych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa obowiązują „Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 w Przedszkolu nr 22”. W załączniku aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.

W tym czasie w zamkniętej kopercie należy dostarczyć do placówki oryginały dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

 

 

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 21 lipiec 2020 09:06
środa, 10 czerwiec 2020 21:09 Napisał

SIERPNIOWY DYŻUR W PRZEDSZKOLU NR 22

Na dyżur wakacyjny rodzice mogą zapisywać tylko dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Nie będzie możliwości zapisywania dzieci na dyżury letnie w innych placówkach.

Przedszkole będzie czynne od 1 sierpnia do 31 sierpnia w godzinach 6.00-16.00

W przedszkolu obowiązywać będą obostrzenia sanitarne, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawarte w Procedurze Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

Na podstawie wytycznych GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. przedszkole nadal będzie funkcjonowało w określonym reżimie sanitarnym, opisanym w procedurze, w związku z tym w okresie wakacyjnym możemy przyjąć 48 dzieci.

Dziecko będzie przypisane do stałej grupy z tymi samymi nauczycielami i panią asystentką w ramach zadeklarowanych godzin.

Aby zapisać dziecko na sierpniowy dyżur należy poniższe dokumenty wypełnić i przesłać skanem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 19 czerwca 2020 r. w tytule wpisując DYŻUR:

 1. Kartę zgłoszenia.
 2. Oświadczenie rodzica.

Przed wypełnieniem dokumentów proszę zapoznać się z:

 1. Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu nr 22 w trakcie pandemii COVID-19
 2. Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.
 3. Informacją o przetwarzaniu danych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny, zostaniecie Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na stronie internetowej przedszkola i na naszym Facebooku.

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany sobota, 27 czerwiec 2020 08:57
piątek, 22 maj 2020 07:16 Napisał

Zespół redakcyjny Pani Kasia Brylewska i Pani Małgosia Malczewska zaprasza do lektury naszej gazetki przedszkolnej "Puchatkowe Nowiny"

(gazetkę można pobrać z załącznika)

Ostatnio zmieniany sobota, 01 sierpień 2020 08:41
piątek, 15 maj 2020 16:47 Napisał

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Państwu dokumenty (w załączniku), z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 22 W OKRESIE PANDEMII COVID-19
 2. OŚWIADCZENIE RODZICÓW
 3. ANKIETA

Dodatkowo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli.

  Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o przesłanie zwrotne do przedszkola skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 19 maja 2020r.

Dyrektor przedszkola po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola Nr 22 w Poznaniu

Ostatnio zmieniany piątek, 15 maj 2020 17:26
wtorek, 05 maj 2020 14:13 Napisał

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 Dyrektora Przedszkola nr 22 w Poznaniu z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 22 w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Nr 22 w Poznaniu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Nr 22 w Poznaniu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 22 w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w holu placówki.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ostatnio zmieniany wtorek, 05 maj 2020 14:19
wtorek, 05 maj 2020 14:05 Napisał

Kochane dzieci!
Pamiętacie nasz przedszkolny mural, który został przez kogoś zniszczony napisami...?
Mamy dla Was dobrą wiadomość:

Pan Adrian - grafik, który stworzył ten piękny mural, zamalował napisy i ściana, którą widać z okien naszych sal znów jest jak nowa!
Dziękujemy firmie Veolia Energia Poznań S.A.

Ostatnio zmieniany wtorek, 05 maj 2020 14:07
poniedziałek, 20 kwiecień 2020 11:51 Napisał

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA DZIECI PRZYJETYCH ORAZ LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH ZNAJDUJE SIE PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Rodzice dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żadnego przedszkola lub zostały przyjęte do placówki dalszego wyboru, mogą od dnia 20 kwietnia złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej, a następnie do dyrektora przedszkola (procedura opisana jest w informatorze w systemie NABÓR). Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemiologiczne i ograniczania w przemieszczaniu się odwołanie można składać drogą mailową do placówki.

Jeśli procedura odwołania nie zakończy się pozytywnie, wówczas po 19 maja będą przygotowane imienne skierowania dla dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki.

Rodzic, który nie skorzysta z tego skierowania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 22 czerwca.

EWA WOJCIESZAK DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 kwiecień 2020 12:41
piątek, 17 kwiecień 2020 14:11 Napisał
Ostatnio zmieniany piątek, 17 kwiecień 2020 14:13
czwartek, 09 kwiecień 2020 10:48 Napisał

WYNIKI POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA NR 22 W POZNANIU

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu wraz z elektroniczną instrukcją złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego.


Rodzice, którzy mają dostęp do konta dziecka w systemie Nabór mogą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie zgodnie z załączoną instrukcją.


Rodzice, którzy nie mają dostępu do konta w systemie Nabór przesyłają e-mailem skan podpisanego potwierdzenia zapisu dziecka do Przedszkola, który stanowi podstawę zatwierdzenia przez Przedszkole.

Potwierdzenia zapisu dziecka należy dokonać w terminie 9 kwietnia - 16 kwietnia 2020 r.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją, z dalszego procesu rekrutacji.


Załączniki:

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych.
 2. Lista dzieci niezakwalifikowanych.
 3. Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola.
 4. Instrukcja potwierdzająca wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie Nabór
Ostatnio zmieniany czwartek, 09 kwiecień 2020 14:50
poniedziałek, 23 marzec 2020 15:22 Napisał

Szanowni Rodzice

Wobec nowych regulacji prawnych – kształcenie na odległość informuję Państwa, że realizacja zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania odbywać się będzie za pomocą form i metod wypracowanych w ostatnim tygodniu:

 • zakładek grupowych na stronie internetowej naszego Przedszkola: przedszkole22.pl
 • Fanpage na Facebooku Przedszkola nr 22
 • w przypadku grupy „Tygrysków” funkcjonuje grupa FB
 • platform służącym kontaktom rodziców z nauczycielami:
 • zająTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  wiewióTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacja Podstawy Programowej i Programów Wychowania Przedszkolnego odbywa się w cyklach miesięcznych (nauczycielki przygotowują plany pracy na dany miesiąc), które zostają dostosowane w celu przekazywania treści na odległość.

Nauczycielki pozostają do Państwa dyspozycji w godzinach swojej pracy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy za pomocą podanych adresów mailowych:

 • Anna Hoppe adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek 6.00 – 11.00

wtorek, środa 11.00 – 17.00

czwartek 6.00 - 12.00

piątek 7.00 – 12.00

 • Katarzyna Brylewska adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek 11.00 – 17.00

wtorek, środa 6.00 – 11.00   

czwartek, piątek 12.00 -17.00

 • Małgorzata Malczewska adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, czwartek 12.00 – 17.00

wtorek, środa 7.00 – 12.00

piątek 6.00 – 12.00

 • Ewa Borkowska adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, środa, piątek 7.30 – 15.30

wtorek, czwartek 7.30 – 11.30

 • Ewa Wojcieszak adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, czwartek 11.30 – 15.30

 • Alicja Nowaczyk adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, czwartek 12.00 – 16.30

wtorek, środa, piątek 7.00 – 12.00

 • Małgorzata Skibińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, czwartek 7.00 – 12.00

wtorek, środa, piątek 12.00 – 16.30

 • Anna Rossian-Żok adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek 9.30 – 13.30

 • Agata Jankowska adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa 12.15 – 15.15

 • Renata Nadstoga adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa 15.00 – 15.30 i 16.15 – 16.45

We wszystkich pozostałych sprawach proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu naszego Przedszkola 61 8320-123

kontakt mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dyrektor placówki)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (pracownik sekretariatu)

lub pod drugim adresem mailowym placówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy Wszystkich życząc zdrowia

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 02 kwiecień 2020 16:27
sobota, 14 marzec 2020 15:10 Napisał

Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana będzie możliwość osobistego załatwiania spraw w naszym Przedszkolu.

Przekazuję Państwu dwie informacje ze specjalnej strony Poznańskiego Serwisu Oświatowego – poznan.pl/koronawirus

Rekrutacja do przedszkoli drogą elektroniczną

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną kolejnymi przypadkami zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, wprowadzono środki ostrożności w związku z rekrutacją do przedszkoli. Terminy pozostają bez zmian. Rodzice proszeni są jednak, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniane były elektronicznie i wysłane pocztą lub skanem do przedszkola.  

- Wychodzimy naprzeciw wszelkim komunikatom. Ważne jest, aby ograniczyć wychodzenie z domów. Termin naboru do przedszkoli pozostaje bez zmian. Zachęcamy jednak rodziców do wysyłania dokumentów do przedszkoli pierwszego wyboru za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Oryginały będzie można donieść w późniejszym terminie - tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji wnioski o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać do 24 marca. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zarówno wnioski, jak i pozostałe oświadczenia, będące potwierdzeniem spełniania kryteriów można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.  

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola. Można to jednak będzie zrobić w terminie późniejszym. 

Informacje o zasadach  związanych z odbiorem dokumentów w danej placówce można uzyskać w poszczególnych przedszkolach. Warto także powiadomić mailowo placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą (maile do placówek są dostępne na stronach NABÓR).

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani. 

Oświata

Drogi Rodzicu,

informujemy, że w mieście Poznaniu, po rekomendacji Prezydenta Miasta wszystkie szkoły, przedszkola, (dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań) zawiesiły zajęcia od 11 do 24 marca br. - a na mocy decyzji rządu zajęcia w szkołach zawieszone będą do 27 marca włącznie. Decyzję taką podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dyrektorzy szkół zobowiązani są przekazać rodzicom informacje o zawieszeniu zajęć. Zawieszenie oznacza, że w szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia, w tym opiekuńczo-wychowawcze, a więc nie będzie działać świetlica szkolna.

Koronawirus - informacje dla rodziców

Zapewnienie opieki nad dzieckiem

W celu zapewnienia dziecku opieki rodzic może skorzystać z:

 • urlopu wypoczynkowego,
 • urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
 • urlopu na żądanie
 • przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni  - dotyczy dzieci do lat 8.

Najczęściej zadawane pytania:

- Ile trwać będzie zawieszenie zajęć?

11-24 marca 2020 r. (aktualizacja:  na mocy decyzji rządu zajęcia w szkołach zawieszone będą do 27 marca włącznie)

- Co z bezpieczeństwem dzieci, które nie pójdą do szkoły?

Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które nie pójdą do szkoły/przedszkola odpowiada rodzic.

- Jak uzyskać zasiłek?

Aby starać się o zasiłek opiekuńczy potrzebne jest złożenie oświadczenia do ZUS - załącznik - u pracodawcy

- Co z naborem do przedszkoli?

W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące ewentualnej zmiany terminów rekrutacji do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach - terminy rekrutacji pozostają bez zmian. Przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące rekrutację przyjmować będą dokumenty od rodziców.

- Czy zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny?

Tak, 80%.

Dodatkowe informacje:

https://www.poznan.pl/mim/info/news/szkoly-przedszkola-i-zlobki-miasto-rekomenduje-zamkniecie-aktualizacja,144536.html

https://www.poznan.pl/mim/info/news/miasto-walczy-z-koronawirusem-pol-miliona-zl-dla-szpitala,144535.html

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Załączniki

W sprawach pilnych proszę o kontakt poprzez pocztę e-mailową:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub bezpośrednio ze mną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Decyzja o zamknięciu Przedszkola została podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo, dzieci,  Państwa i pracowników placówki w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna,  dlatego proszę o śledzenie bieżących komunikatów, zarówno ze strony polskiego rządu, jak i władz naszego miasta.

Z poważaniem:

Ewa Wojcieszak – dyrektor Przedszkola nr 22

Ostatnio zmieniany sobota, 14 marzec 2020 15:20
wtorek, 10 marzec 2020 14:24 Napisał

UWAGA RODZICE!

Miasto Poznań jako organ prowadzący rekomenduje, by wszystkie miejskie szkoły, przedszkola zostały zamknięte od 11 do 24 marca (włącznie).

W związku z powyższym nasze Przedszkole zostaje zamknięte w rekomendowanym terminie.

WYPEŁNIONE ELEKTRONICZNIE KARTY NABORU, WYDRUKOWANE I PODPISANE PROSIMY DOSTARCZAĆ DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA W GODZINACH OD 9.00 DO 17.00

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola

poniedziałek, 09 marzec 2020 12:04 Napisała

UWAGA RODZICE

INFORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI „DRZWI OTWARTE” W DNIU 14 MARCA (SOBOTA) ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O WYPEŁNIANIANIE KART NABORU ELEKTRONICZNIE I DOSTARCZANIE WYDRUKOWANYCH DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

PRZYPOMINAMY, ŻE NABÓR TRWA OD 10 DO 24 MARCA 2020r.

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 marzec 2020 14:14
wtorek, 03 marzec 2020 20:02 Napisał

Dzieci wiedzą, jak dbać o czyste powietrze

Ponad 30 poznańskich przedszkoli wzięło udział w konkursie plastycznym "Czyste powietrze nad Poznaniem - nasz wspólny skarb". We wtorek na dziedzińcu urzędu miasta wręczono nagrody autorom najlepszych prac. Stworzone przez dzieci plakaty można oglądać w holu UMP. Wystawa będzie czynna do 14 marca.
We wtorek na dziedzińcu urzędu miasta wręczono nagrody w konkursie plastycznym "Czyste powietrze nad Poznaniem - nasz wspólny skarb"
We wtorek na dziedzińcu urzędu miasta wręczono nagrody w konkursie plastycznym "Czyste powietrze nad Poznaniem - nasz wspólny skarb".

Pomysłodawcą i realizatorem konkursu była społeczność przedszkoli z Dębca i Świerczewa, we współpracy z Wydziałem Oświaty UMP. Zadaniem dzieci było zaprojektowanie proekologicznych plakatów, które ukażą przykłady pozytywnych działań na rzecz klimatu i środowiska naturalnego. 

- Nadrzędnym celem naszej inicjatywy jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych młodych poznaniaków. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział 32 placówki, które nadesłały ponad 50 prac - tłumaczyła Wiesława Matysiak, dyrektorka Przedszkola nr 65. 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem zastępczyni prezydenta Poznania, Katarzyny Kierzek-Koperskiej przyznała 3 równrzędne nagrody oraz 5 wyróżnień. 

- Gdy zobaczyliśmy nadesłane prace, mieliśmy ogromny dylemat. Wszystkie były fantastyczne i zasługiwały na najwyższe wyróżnienie - mówiła Katarzyna Kierzek-Koperska. - Warto podkreślić, że to nie jest tylko konkurs. To budowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w kwestii ekologii. Dobrze wiemy, jak trudno jest często wyeliminować złe nawyki wśród dorosłych. Dzieci już od maleńkości uczą się, jak powinny postępować, aby dbać o naszą planetę i czyste powietrze. To bardzo ważne - podkreśliła zastępczyni prezydenta Poznania.

Sponsorami nagród dla dzieci byli: Miasto Poznań, Automobilklub Wielkopolski, Veolia S.A, Wielkopolski Park Narodowy, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Estrada Poznańska oraz Państwo Fiedlerowie. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania. 

Konkurs "Czyste powietrze nad Poznaniem - nasz wspólny skarb" to nie jedyne działanie, pomagające kształtować pozytywne postawy u najmłodszych poznaniaków. W październiku ubiegłego roku w Klubie Osiedlowym Dębczak społeczność przedszkoli z Dębca i Świerczewa zorganizowała wernisaż prac plastycznych pt. "Smog nas zje? O, nie!". W planach jest także wydanie książki ilustrowanej pracami dzieci. Cykl przedsięwzięć zakończy wiosenny Przegląd Piosenki Ekologicznej.

Jedna z nagród trafiła do naszych przedszkolaków - autorami nagrodzonej pracy są dzieci z grupy "Tygrysków" - Jerzy Gielniak i Zuzanna Kubacka!

Dzieciom i nauczycielkom serdecznie gratulujemy!

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 marzec 2020 20:12
wtorek, 04 luty 2020 09:44 Napisał

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

(Uchwała Rady Miasta Poznania w załączniku)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 marca

do 24 marca

od 22 czerwca

do 25 czerwca

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia

godzina 12.00

3 lipca

godzina 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia

do 16 kwietnia

od 3 lipca

do 7 lipca

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia

godzina 12.00

9 lipca

godzina 12.00

Ostatnio zmieniany wtorek, 04 luty 2020 09:49
wtorek, 28 styczeń 2020 22:11 Napisał

14 MARCA - SOBOTA GODZ. 9.00-11.00

DYREKTOR ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE ZAPRASZAJĄ DZIECI WRAZ Z RODZICAMI NA

"DRZWI OTWARE" W PRZEDSZKOLU NR 22

DLA DZIECI: ZABAWY, ZAJĘCIA, TAŃCE I GRY

DLA RODZICÓW: INFORMACJA O NABORZE, ROZMOWY Z DYREKCJĄ ORAZ KADRĄ PRZEDSZKOLA.

ROZKŁAD JAZDY:

 • SALA GRUPY "TYGRYSKÓW":

zabawy plastyczno-sensoryczne organizowane dla dzieci przez nauczycielki: Panią Małgosię Malczewską i Panią Ewę Borkowską.

 • SALA GRUPY "BIEDRONEK":

zabawy ruchowe organizowane dla dzieci przez nauczycielki: Panią Kasię Brylewską i Panią Anię Hoppe.

 • SALA GRUPY "WIEWIÓREK"

zabawy swobodne dzieci pod kierunkiem nauczycielek: Pani Ali Nowaczyk i Pani Małgosi Skibińskiej.

 • OGRÓD PRZEDSZKOLNY

poznanie ogrodu i placu zabaw pod kierunkiem nauczycielki Pani Kasi Witkowskiej.

 • NIESPODZIANKA DLA DZIECI

przygotowana przez szefa kuchni Panią Izę Michalską.

Odwiedzających Przedszkole prosimy o zabranie ze sobą (dla siebie i dziecka) obuwia domowego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!    

poniedziałek, 27 styczeń 2020 14:46 Napisał

ZAJĘCIA DODATKOWE Z RYTMIKI I KONCERTY "KOLOROWYCH NUTEK"

OD POŁOWY LUTEGO POWRACAJĄ DLA DZIECI ZAJĘCIA Z RYTMIKI, KTÓRE ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU - WE WTORKI OD GODZ. 10.45

PODOBNIE JAK KONCERTY "KOLOROWYCH NUTEK" FINANSOWANE BĘDĄ Z BUDŻETU PRZEDSZKOLA

DZIĘKI ŚRODKOM PRZEKAZANYM PRZEZ MIASTO POZNAŃ

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 styczeń 2020 14:52
czwartek, 23 styczeń 2020 19:25 Napisał

wirujące serca.gif                                          SZANOWNI PAŃSTWO:

                                                                                   BABCIE I DZIADKOWIE NASZYCH WYCHOWANKÓW!

Stykacie się Państwo z małym dzieckiem – Waszym wnukiem, czy wnuczką w innym czasie życiowym, niż kiedy wychowywaliście swoje dzieci – stąd oferujecie swoim wnukom BEZMIERNĄ CIERPLIWOŚĆ, na którą zapracowana mama czy tata nie mają czasu.

Dziadkowie bardziej niż rodzice doceniają urok okresu dzieciństwa.

To bardzo cenne wartości.

Dlatego proszę Was bardzo abyście w ciągu dalszym wspomagali swoje dzieci w pełnieniu tej doniosłej misji, jaką jest właściwie pojęte rodzicielstwo.

Stójcie na straży dbania o tradycje rodzinne wspierając się i szanując wzajemnie.

Życzę Wam kochani przede wszystkim zdrowia, ale też dumy, radości i zadowolenia z wnucząt.

Cieszcie się ich sukcesami, dając wsparcie i mądre życiowe rady, bo Bycie Babcią i Dziadkiem do tego zobowiązuje!

Raz jeszcze pozdrawiam Was serdecznie Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

 

PRZEPIS NA NAJLEPSZEGO NA ŚWIECIE DZIADKA:

Weź wielkie, kochające serce.

Dodaj mnóstwo cierpliwości i miłości do wnucząt.

Dołóż moc radości i szczyptę dobrego humoru.

A do tego jeszcze sprawne „złote" ręce.

Potem okraś niezwykłymi pomysłami, krzepkim zdrowiem

I to jest właśnie najlepszy na świecie Dziadek.

 

PRZEPIS NA NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE BABCIĘ:

Weź dużo serdeczności, ciepła i miłości do wnuków.

Dodaj wielkie serce, które pamięta o każdym w rodzinie.

Dołóż mnóstwo uśmiechów, opiekuńczości.

A do tego jeszcze „złote” ręce, które wszystko potrafią.

Potem okraś życzliwością i pyszną szarlotką

I to jest właśnie najlepsza na świecie moja Babcia.

Ostatnio zmieniany czwartek, 23 styczeń 2020 19:41
Strona 1 z 3