Ewa Wojcieszak

Ewa Wojcieszak

czwartek, 29 październik 2020 20:11

Informacja z Sanepidu z dnia 15.10.2020 r.

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

niedziela, 29 wrzesień 2019 19:59

Procedura udostępniania informacji publicznej

Proszę wejść w tytuł, by pobrać dokument

czwartek, 29 październik 2020 10:08

Decyzja Sanepidu

SZANOWNI RODZICE

Przekazujemy Państwu informację z Sanepidu:
Dzieci z grupy "Wiewiórek", które były obecne w dniu 23.10.2020 r. (piątek) w przedszkolu zostają objęte kwarantanną do dnia 02.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że oddział "Wiewiórek" decyzją organu prowadzącego pozostaje zawieszony do dnia 04.11.2020 r.
Naszym obowiązkiem jest również podanie do Sanepidu danych osobowych i kontaktowych dzieci obecnych w przedszkolu w dniu 23.10.2020 r.

Z życzeniami zdrowia Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

 

środa, 28 październik 2020 22:14

Pozytywny wynik

Informujemy Państwa o pozytywnym wyniku testu pracownika Przedszkola.

Jutro w godzinnach rannych będziemy kontaktować się z Sanepidem i oczekiwać

 na decyzję co dalszego funkcjonowania placówki.

Przypominam, że od jutra tj. 29.10.2020 r. do 04.11.2020 r.

oddział grupy "Wiewiórek" został zawieszony.

Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola

 

 

środa, 28 październik 2020 12:16

info.

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że w przypadku trudności w zapewnieniu dzieciom opieki mogą Państwo skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola (w załaczniku).

Przypominamy podstawowe zasady przyznawania prawa do zasiłku opiekuńczego:

 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania, tj. od pierwszego dnia, od którego podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu.
 • Zasiłek opiekuńczy można otrzymać pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Jeśli jednak sprawuje się opiekę nad dzieckiem chorym do 2 lat, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wtedy, gdy są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę.
 • Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę nie jest osoba, która jest:
  – całkowicie niezdolna do pracy,
  – osobą chorą,
  – osobą niesprawną fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,
  – osobą prowadzącą gospodarstwo rolne,
  – pracownikiem odpoczywającym po pracy na nocnej zmianie,
  – osobą prowadzącą działalność pozarolniczą,
  – osobą niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć do pracodawcy oświadczenie rodzica, że przedszkole, do którego uczęszcza dziecko zostało nieprzewidzianie zamknięte oraz wypełniony wniosek Z-15A.

Nie otrzymają Państwo zasiłku opiekuńczego za okres:
– w którym mają Państwo prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
– urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
– tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
– zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu konieczności sprawowania przez Państwa opieki, w czasie którego wykonywali Państwo pracę zarobkową lub które wykorzystali Państwo niezgodnie z celem; zasiłku opiekuńczego nie otrzymają Państwo, jeżeli te okoliczności zostaną stwierdzone w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywana zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonej przez płatnika zasiłku,
– w którym zaświadczenie lekarskie straciło ważność wskutek kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wstawiania zaświadczeń lekarskich.

środa, 28 październik 2020 11:35

Zawieszenie oddziału

 

Szanowni Rodzice

ze względu na braki kadrowe w uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania oddział grupy "Wiewiórek" zostaje zawieszony do czasu powrotu nauczycielek z usprawiedliwionej nieobecności, o czym będę Państwa informować.

W dalszym ciągu czekamy na wyniki testu pracownika Przedszkola i decyzję Sanepidu, co do dalszego funkcjonowania placówki.

Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich

Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola

niedziela, 25 październik 2020 16:18

Info.o pracowniku

INFORMUJEMY, ŻE JEDEN Z PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA ZAOBSERWOWAŁ U SIEBIE NIEPOKOJĄCE OBJAWY - BRAK WĘCHU I SMAKU.

BARDZO PROSZĘ CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLNĄ, BY WSZYSCY OBSERWOWALI SWOJE SAMOPOCZUCIE I BYLI ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH.

EWA WOJCIESZAK DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 22

sobota, 24 październik 2020 08:00

Podsumowanie konkursu

PODSUMOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "MOJA RODZINA TAK MA, ŻE O KLIMAT PLANETY DBA"

sobota, 17 październik 2020 10:38

Info z sanepidu

Szanowni Rodzice

przekazuję Państu informacje otrzymaną z Sanepidu

dotyczącą postepowania i ubiegania się o świadczenia z ZUS-u

Treść pisma w załączniku.

Ewa Wojcieszak

dyrektor Przedszkola nr 22

Strona 1 z 8