Promocja zdrowia

Promocja zdrowia (3)

czwartek, 02 luty 2017 14:40 Napisał

Nasze Przedszkole posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W dniu 23.11.2011r. w trakcie VII Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany przez Kapitułę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
W Poznaniu jesteśmy pierwszym Przedszkolem, które odebrało tak znaczące wyróżnienie.
Certyfikat przyznany na okres 5-letni odnowiliśmy 17 listopada 2016 roku na Konferencji Szkół Promujących Zdrowie zorganizaowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wszystkim Rodzicom i Pracownikom Przedszkola pragnę gorąco pogratulować i podziękować za wsparcie, współpracę i życzliwość. To również dzięki Państwa zaangażowaniu w życie Przedszkola odnieśliśmy ten wielki sukces. W dalszym ciągu, w trosce o nasze dzieci podejmować będziemy przy współpracy z Państwem działania służące promocji zdrowia.

Placówka promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Standardy placówki promującej zdrowie

Placówka promująca zdrowie dąży do osiągnięcia celowi i realizuj zadania określone w podstawie programowej oraz innych przepisach prawa oświatowego i ponadto:

 • Pomaga członkom społeczności przedszkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję placówki promującej zdrowie
 • Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie tej promocji.
 • Prowadzi edukacje zdrowotną dzieci i pracowników oraz sprawdza jej skuteczność.
 • Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • satysfakcji z zabawy i pracy w przedszkolu, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u dzieci i pracowników
  • zdrowiu i rozwojowi dzieci i pracowników
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności przedszkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5.Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające bezpieczeństwo, zdrowiu, i dobremu samopoczuciu dzieci i pracowników.

Przedszkole promujące zdrowie jest placówką rozwijającą się. Dlatego też:

 1. Pragniemy wspierać każde dziecko w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomagać całą społeczność przedszkola w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia.
 2. Zwiększać możliwości dzieci do podejmowania działań, a poprzez pracę z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami osiąganie przez dzieci sukcesów.
 3. Kształtować poczucie odpowiedzialności, w tym zwłaszcza za zdrowie własne, rodziny i społeczności, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać realne i atrakcyjne możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
 4. Umożliwić wychowankom rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz wzmacniać poczucie ich własnej wartości.
 5. Uzmysławiać pracownikom, rodzicom i wychowankom społeczną rolę placówki oświatowej w promowaniu zdrowia, tworzyć placówkę przyjazną dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom.

 

alt

 

Zdrowy Przedszkolak, to projekt, w który jesteśmy aktywnie zaangażowani. 

Celem projektu Zdrowy Przedszkolak jest poprawa jakości odżywiania dzieci w przedszkolnych i poszerzenie świadomości w zakresie naturalnego odżywiania.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. To, co jemy, wpływa bezpośrednio na samopoczucie i ważne czynności naszego organizmu. Nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często kształtują późniejsze wybory. Dieta dzieci powinna być zrównoważona odżywczo odpowiednio dla danego wieku, różnorodna i oparta o produkty jak najmniej przetworzone – naturalne i wysokiej jakości.

W ramach projektu podejmiemy działania umożliwiające:

 • przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych dla rodziców
 • przygotowanie odpowiednio zbilansowanych jadłospisów dla dzieci przedszkolnych
 • organizację warsztatów na temat naturalnego odżywiania dzieci w przedszkolu
 • współpracę placówek przedszkolnych z podmiotami zajmującymi się produkcją i dystrybucją produktów uzyskanych w oparciu o ekologiczne procesy w zgodzie z naturą.

Zmiany dokonane w przedszkolnym jadłospisie :

 • wprowadziliśmy raz w tygodniu ciepłe śniadania w postaci owsianki z bakaliami, czy zupy mlecznej z kaszą jaglaną
 • nie podajemy dzieciom słodkich jogurtów, mlecznych deserów
 • używamy pieczywa razowego
 • zupy nie gotujemy na kostkach rosołowych, czy z dodatkiem wegety
 • wprowadziliśmy raz w tygodniu kaszę, jako dodatek do zupy, czy drugiego dania
 • mączne potrawy przygotowujemy mieszając mąkę razową z białą
 • sosów nie zbielamy mąką
 • smażone mięso zastąpiliśmy pieczonym i duszonym
 • podajemy dzieciom rybę w formie klopsików rybnych
 • zwiększyliśmy liczbę potraw opartych na produktach strączkowych
 • kupne ciastka, wafelki zamieniliśmy na świeże, czy suszone owoce
 • podajemy dzieciom sezonowe warzywa świeże lub w postaci gotowanej, past, sałatek warzywnych
 • wprowadziliśmy do picia herbatki owocowo-ziołowe
 • dzieci samodzielnie i każdej porze dnia mogą korzystać z wody do picia
 • nie podajemy dzieciom w nagrodę słodyczy
 • samodzielnie przygotowujemy kisiele na bazie naturalnych soków owocowych, a budynie z kaszy jaglanej
 • do przygotowywania potraw używamy naturalnych przypraw ziołowych bez dodatku soli i wzmacniaczy smaku.
Ewa Wojcieszak Dyrektor Przedszkola.

Zapisz

Ostatnio zmieniany wtorek, 17 październik 2017 15:16
piątek, 28 czerwiec 2019 10:23 Napisał

PLAN DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA NR 22 W POZNANIU W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 HASŁEM PRZEWODNIM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 BYŁO:

„Mądrze - znaczy bezpiecznie” - podniesienie wiedzy dzieci i rodziców na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, Przedszkole nasze realizowało w bieżącym roku szkolnym temat z zakresu bezpieczeństwa. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa nie powinno kształtować u dzieci nieufnej postawy wobec dorosłych. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, staraliśmy się uświadamiać mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. Nie tylko wdrażaliśmy dziecko do przestrzegania nakazów i zakazów, ale także przyzwyczajaliśmy je do „pewnych ograniczeń” jego wolności. Zwracaliśmy więc uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą pojawić się w trakcie zabawy, kształtowaliśmy umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowaliśmy pomysły na bezpieczne spędzanie czasu wolnego, pomagaliśmy dzieciom zrozumieć reguły i normy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi. Ważnym celem było dla nas także poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu. Pragniemy bowiem, wyposażyć dziecko w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.

W tym zakresie działania Przedszkola obejmują:

 1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placu zabaw, urządzeń elektrycznych itp.
 2. Zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń, oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się w przedszkolu i poza nim.
 3. Stworzenie przez wszystkie grupy „Bezpiecznego kodeksu grupy”.
 4. Zebranie dla rodziców, w czasie którego zapoznali się ze wszystkimi procedurami dotyczącymi bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Realizowanie tematów kompleksowych poruszających tematykę bezpieczeństwa.
 6. Współpraca z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie realizacji programu edukacyjnego „Czyste Powietrze w wokół nas”
 7. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności przez dzieci podczas quizów i konkursów.
 8. Redagowanie w przedszkolnej gazetce „Puchatkowe Nowiny” rubryki pod hasłem „Z Puchatkiem zdrowo i bezpiecznie”.
 9. Spacery „na skrzyżowanie”, zajęcia edukacyjne oraz prelekcje kształtujące umiejętność bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze oraz w środkach komunikacji publicznej.
 10. Zorganizowanie na terenie placówki praktycznych zajęć dla dzieci z pierwszej pomocy dla dwóch najstarszych grup.
 11. Wycieczka jednej z grup do Komendy Miejskiej Policji.
 12. Udział nauczycielek oraz pracowników niepedagogicznych w szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.
 13. Wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u dzieci przedszkolnych w trakcie spotkań z lekarzem, stomatologiem, organizowanie zabaw tematycznych oraz kącików okazjonalnych itp.
 14. Zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców na grę „Bezpieczna droga do przedszkola”.
 15. Realizacja programu własnego „Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak”.
 16. Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem.
 17. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych poprzez okazjonalne rozmowy, zabawy dydaktyczne, literaturę, przedstawienia teatralne, dramę itp.
 18. Wizyta w przedszkolu psów - rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi zwierzętami. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
 19. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę”. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” – formuła zajęć dostosowana do grup wiekowych.
 20. Poznanie przez przedszkolaki praw i obowiązków dziecka.
 21. Udział społeczności przedszkolnej w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka’.
 22. Udział dzieci z dwóch najstarszych grup w konkursie plastycznym promującym bezpieczne zachowania „Stok nie jest dla bałwanów” organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.
 23. Zorganizowanie konkursu plastycznego dla przedszkoli poznańskich pod hasłem „Smog nas zje. O nie!’
 24. Opracowanie przez dzieci z grupy „Tygrysków” opowiadania pt. „W poszukiwaniu Czystego Powietrza” zamieszczonego w gazetce przedszkolnej.
 25. Cykliczne spotkania wszystkich przedszkolaków z przedstawicielami Straży Miejskiej – prelekcje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 26. Opracowanie ankiet dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli podejmujących tematy bezpieczeństwa.
 27. Opracowanie ankiet dotyczących zagrożenia smogiem.
 28. Uzupełnienie programu własnego „Ekologia już w przedszkolu” o nowy dział „Smog nas zje? O nie!
 29. Opracowanie z dziećmi w formie graficznej zbioru zasad „Bezpieczne lato”

 

Ponadto z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej Przedszkole nasze podejmowało w bieżącym roku szkolnym następujące zadania:

 • udział wychowanków w akcji „Akademia Aqafresh”, „Mamo, Tato wolę wodę”, „Kubusiowi przyjaciele natury”
 • realizacja Programów własnych: „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, „Ekologia już w przedszkolu”, „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka”
 • wszystkie grupy kontynuują udział w Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • realizowany jest projekt „Czytaj z Puchatkiem"
 • kontynuowana jest współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz logopedą
 • zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej w zbiórkę darów dla podpoznańskiego przytuliska dla zwierząt
 • we wszystkich grupach wiekowych zorganizowane są stałe ekspozycje kącików przyrody
 • w grupie najmłodszej odbywają się co miesięczne warsztaty z książką
 • wycieczki do pobliskiej filii Biblioteki Publicznej
 • organizacja wycieczek integracyjnych dla dzieci i ich bliskich
 • organizowanie festynów promujących spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • udział grup: „Wiewiórki” oraz „Biedronki” w ” w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Dzieci dzieciom, czyli jak zachęcić rówieśników do mycia rąk”,
 • udział dzieci z dwóch najstarszych grup w spotkaniach edukacyjnych - ekolekcjach zorganizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta wraz ze Związkiem Międzygminnym "GOAP" przybliżającym dzieciom tematykę segregacji odpadów, dalszego postępowania z odpadami problemowymi oraz zasady dbania o czystość najbliższego otoczenia,
 • zagospodarowanie przez dzieci z grup „Biedronki” i „Tygryski” demonstratorów w ogrodzie przedszkolnym
 • organizacja we wszystkich grupach wiekowych „Tygodnia Małego Ekologa” w ramach realizacji projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • dzieci z grupy „Tygrysków” zrealizowały wycieczkę do teatru Animacji oraz Teatru Muzycznego, natomiast „Biedronki” do Teatru Muzycznego,
 • do wspólnego spotkania z literaturą zapraszani są rodzice, rodzeństwo oraz absolwenci
 • we wszystkich grupach wiekowych nauczycielki organizują spacery oraz wycieczki promujące aktywność wśród przedszkolaków
 • przedszkolaki codziennie mają zorganizowany pobyt na świeżym powietrzu
 • organizacja dni „Opiekuję się młodszym kolegą”
 • przystąpienie dzieci 6 – letnich do udziału w pilotażowej wersji programu edukacyjnego "Mamo, Tato - co Wy na to?", którego organizatorem jest Sanepid
 • zorganizowanie na terenie ogrodu Letniej Spartakiady Sportowej dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych „I Ty Możesz Zostać Olimpijczykiem”
 • organizacja Turnieju Piłkarskiego dla pobliskich placówek
 • wykorzystanie demonstratorów ogrodowych do prowadzenie ciekawych zajęć i zabaw
 • wyjazd do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach.
czwartek, 14 czerwiec 2018 10:14 Napisał

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNY 2017-2018

Hasłem przewodnim roku szkolnego 2017/2018 było:

„Rozwijanie umiejętności życiowych poprzez aktywność fizyczną - podniesienie świadomości dzieci oraz osób dorosłych nt. możliwości samodzielnego wpływania na poprawę własnej sprawności fizycznej oraz korzyści , jakie ona przynosi”.

W tym zakresie działania Przedszkola obejmują:

 • zorganizowanie pikników rodzinnych w ogrodzie Przedszkola pod hasłem "Rodzinne zmagania sportowe”, „Dżungla”
 • udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych w Tygodniu Przedszkolaka pod hasłem „W małym ciele zdrowy duch, przedszkolaku ćwicz za dwóch”
 • udział dzieci z dwóch najstarszych grup Dniu Przedszkolaka w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena
 • zorganizowanie dnia „Be Fit”- bądź w formie, jako zajęć koleżeńskich w ogrodzie przedszkola we wszystkich grupach wiekowych
 • organizacja trzech edycji konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców pod hasłem „Wiosna, lato, jesień, zima – nic nas w domu nie zatrzyma” promującego aktywny tryb spędzania czasu
 • wycieczka dzieci z grupy „Biedronek’ do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach
 • udział nauczycielek w konferencji „Edukacja przedszkolna drogą do kształtowania zdrowego stylu życia – wiedza i praktyka”
 • udział przedstawicieli grona pedagogicznego w konferencji 25 lat programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie
 • zapraszanie rodziców na wspólne zajęcia promujące zdrowy styl życia np. zajęcia otwarte w grupie „Wiewiórek” pod hasłem „Wyprawa do Królestwa Jesieni”
 • na terenie placówki odbywają się bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • przedszkole proponuje dodatkowe zajęcia sportowe: piłka nożna, zumbaila, judo, balet
 • codzienny pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe
 • wzbogacanie placówkę w nowe sprzęty uatrakcyjniające pobyt dzieci na świeżym powietrzu
 • realizacja tematów kompleksowych we wszystkich grupach wiekowych związanych z promowaniem zdrowia poprzez systematyczną aktywność fizyczną np. „,” W małym ciele Zdrowy duch – przedszkolaku ćwicz za dwóch”, „Dbamy o zdrowie”
 • upowszechnianie wśród wychowanków aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez organizację wycieczek, spacerów
 • organizacja prelekcji i spotkań podejmujące tematykę zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu np. spotkania ze Strażą Miejską, z ratownikiem
 • realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” propagującego zdrowy i aktywny tryb życia
 • organizacja codziennej gimnastyki porannej z wykorzystaniem tarasu ogrodowego
 • prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci (zajęcia ruchowe, gry i zabawy) we wszystkich grupach wiekowych
 • zorganizowanie na terenie ogrodu przedszkolnego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Artystycznej „Zielony Dębiec Spełnia Marzenia” dla okolicznych placówek oświatowych
 • Spartakiada Sportowa dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych zorganizowana we współpracy z Przedszkolem nr 81
 • udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych w Turnieju Pro Sinfoniki – taniec jako alternatywna forma spędzania czasu
 • „Dzień Dziecka” w ogrodzie przedszkola pod hasłem „Ruszaj się na zdrowie”
 • organizacja we wszystkich grupach wiekowych dużej liczby wycieczek i spacerów
 • realizacja w każdej grupie wiekowej Dnia Summer Day, promującego aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • dzieci z dwóch najstarszych grup zostały laureatami konkursu pt. "Bateria kocha recykling"
 • przeprowadzenie w dwóch najstarszych grupach wiekowych ankiet podejmujących tematykę zdrowia i aktywności ruchowej, z których wynika, iż dzieci 6,7-letnie biorące udział w badaniu potrafią wskazać zachowania służące rozwojowi tężyzny fizycznej, oraz posiadają wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych w życiu codziennym
 • przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli przedszkola w celu zdobycia informacji na temat efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej Przedszkola, w zakresie kształtowania sprawności fizycznej i wychowania dla zdrowia dzieci
 • przeprowadzenie ankiety wśród rodziców, której celem było zdobycie informacji na temat efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej Przedszkola, w zakresie wychowania dla zdrowia oraz kształtowania sprawności fizycznej dzieci

Ponadto z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej Przedszkole nasze podejmowało w bieżącym roku szkolnym następujące zadania:

 • udział wychowanków w akcji „Akademia Aqafresh”, „Mamo, Tato wolę wodę”, projekcie „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”
 • kontynuowana jest współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz logopedą
 • udział dwóch najstarszych grup w programie „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”
 • zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej w zbiórkę darów dla podpoznańskiego przytuliska dla zwierząt
 • we wszystkich grupach wiekowych zorganizowane są stałe ekspozycje kącików przyrody
 • współpraca z Poznańską Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.

W Przedszkolu naszym dbamy również o zdrowie emocjonalne naszych wychowanków poprzez:

 • udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych w Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • wzbogacenie biblioteczki dla dzieci o „Bajki terapeutyczne”
 • we wszystkich grupach wiekowych realizowany jest projekt pt. „Czytaj z Puchatkiem”
 • redagowanie w gazetce przedszkolnej „Puchatkowe Nowiny” kącika „Z Puchatkiem Zdrowo i Bezpiecznie”
 • wycieczki dzieci ze wszystkich grup wiekowych do Teatru Animacji
 • organizowanie tematycznych kącików książki
 • aktywny udział rodziców i bliskich w spotkaniach z bajką w przedszkolu w celu propagowania czytelnictwa
 • wycieczki do pobliskiej filii Biblioteki Publicznej
 • realizowanie we wszystkich grupach wiekowych tematów kompleksowych promujących czytelnictwo oraz teatr
 • „Spotkania z bajką i legendą „ – zapraszanie profesjonalnych Teatrów z przedstawieniami.

Alicja Nowaczyk Koordyntor ds.promocji zdrowia