Alicja Nowaczyk

Alicja Nowaczyk

środa, 08 kwiecień 2020 23:22

DOBRA PRAKTYKA

DOBRA PRAKTYKA REALIZOWANA W PRZEDSZKOLU NR 22 „CHATKA PUCHATKA” DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ W WARUNKACH COVID-19.

W obecnej sytuacji pandemii, kiedy placówki edukacyjne są zamknięte a nauczanie odbywa się online, tak naprawdę brak jest sprawdzonych rozwiązań, a wszyscy uczymy się metodą prób i błędów. Każda placówka poszukuje własnych rozwiązań, aby mieć stały kontakt z rodzicami wychowanków, ale również z samymi dziećmi. Rodzice bieżące i najważniejsze informacje mogą znaleźć na stronie internetowej naszego Przedszkola. Poza tym informacje dla rodziców oraz dzieci znajdują się w zakładkach grupowych – które są na bieżąco aktualizowane przez nauczycielki poszczególnych grup. W zakładkach grupowych znajdują się informacje dotyczące tygodniowej tematyki oraz zaplanowane do zrealizowania cele, znajdują się w nich również propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych, linki w celu kontynuacji projektu CPCZD, jak również kącik katechetyczny. W indywidualnych zakładkach grup rodzice są informowani o organizowanych aktualnie konkursach, projektach oraz przedsięwzięciach. Poza tym bardzo aktywnie i prężnie działa Facebook przedszkolny. Prezentowane są na nim zdjęcia nadsyłane przez rodziców, pomysły dziecięcej aktywności, ogłaszane są konkursy. Należy podkreślić również ogromną rolę platformy do komunikacji z rodzicami, za pomocą której nauczycielki grup przesyłają codziennie rodzicom scenariusze i karty edukacyjne do pracy z dziećmi. Korzystając z platformy, rodzice komunikują się również z nauczycielkami w razie pytań lub wątpliwości. Grupa najstarsza utworzyła prywatną grupę na facebooku, jako dodatkowe źródło komunikacji. Online prowadzone są też zajęcia szachowe. Nauczycielki porozumiewają się z rodzicami wykorzystując kontakt telefoniczny i mailowy, co jest szczególnie ważne, aby wspólnie móc uzgodnić oraz zweryfikować na bieżąco indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne poszczególnych wychowanków.

Wszyscy nauczyciele opracowują w formie planu pracy tygodniowy zakres treści nauczania. Do każdego dnia aktywności tworzą scenariusze, karty pracy korzystając ze źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których mogą korzystać dzieci i opiekunowie .

Rodzice zamieszczają na facebooku zdjęcia wypełnionych kart pracy, prac plastycznych, założonych hodowli oraz eksperymentów, co stanowi jednocześnie informację zwrotną dla nauczycielek. Praca zdalna jest dokumentowana w postaci tygodniowych planów pracy oraz zadań, jak również miesięcznego dokumentu pracy zdalnej. Wypracowane formy i metody pracy podlegają nadzorowi dyrektora, w zmienionej formule dostosowanej do aktualnych realiów.