piątek, 03 luty 2017 08:20

Projekty i innowacje

Napisał

REALIZUJEMY POJEKTY EDUKACYJNE I INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 1.  

  „Smog nas zje? O NIE!”

  Koordynator – dyrektor Ewa Wojcieszak

  projekt autorski realizowany wspólnie z przedszkolami Dębca i Świerczewa

   

  Przyjaciele Małego Księcia

  Koordynator - Małgorzata Skibińska

  projekt realizowany w ramach działań Poznańskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej

  Organizacji Wychowania przedszkolnego OMEP

   

  „Mamo, Tato Wolę Wodę”

  Koordynator - Anna Hoppe

   

  To jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

  Najwyższy poziom merytoryczny udostępnianych treści gwarantują partnerzy programu Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka, którzy wspierają program od początku jego istnienia.

  W ramach programu tworzone są przez ekspertów materiały edukacyjne służące do prowadzenia zajęć w przedszkolach, min. scenariusze lekcji. W ciągu dotychczasowych dziewięciu edycji programu, ponad milion przedszkolaków mogło zapoznać się z ich treścią i zdobyć cenną wiedzę o wodzie. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

  Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

   

  “Kubusiowi Przyjaciele Natury”

  Koordynator - Ewa Borkowska

  To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.

  Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

  Cała Polska czyta dzieciom

  Koordynator – Małgorzata Malczewska

   

  Kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

  Mamo, Tato – co wy na to?

  Koordynator - Alicja Nowaczyk

  Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

  Cele szczegółowe programu to:

  • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
  • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
  • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
  • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
  • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
  • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

  Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.

  Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka

  Koordynator - Sandra Miecznik

  Projekt jest efektem współpracy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

  Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie w przedszkolach z terenu miasta Poznania pogadanek policjantów z dziećmi przy wykorzystaniu krótkich filmów w formie bajek oraz pokazów mulimedialnych.

  Celem spotkań dzieci z policjantami jest propagowanie bezpiecznego zachowania się dzieci w drodze „do” i „z” przedszkola, bezpiecznej zabawy w przedszkolu, na podwórku oraz przekazaniu wiedzy o innych zagrożeniach mogących ich spotkać np. jak należy zachować się wobec napotkanych osób obcych. Wspólna edukacja na linii nauczyciel – dziecko – rodzic – policjant może wpłynąć na właściwy proces wychowania małego człowieka oraz przyczyni się do lepszego postrzegania świata.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

„Z Przyrodą za Pan Brat”

zajęcia z edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem demonstratorów:

 • zdobywanie umiejętności doświadczania i obserwowania przyrody
 • kształtowanie umiejętności odpowiedniego współżycia z przyrodą
 • zbliżenie dziecka do świata przyrody
 • zwiększenie zainteresowania światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem
 • nabywanie opiekuńczego stosunku do świata przyrody
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • stwarzanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom rozwój zainteresowań przyrodą ożywioną i nieożywioną
 • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu
 • poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku
 • zapoznanie dzieci ze znaczeniem wody w przyrodzie.

"Małe skoczki"

Program zajęć kółka szachowego dla dzieci przedszkolnych:

 • rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia
 • ćwiczenie pamięci i uwagi, zmysł koncentracji
 • wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy
 • kształtowanie zmysłu obserwacji
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki, poszanowanie rywala
 • rozwijanie zdolności do działania w zespole i osiągania zamierzonego celu
 • doskonalenie orientacji w kierunkach na płaszczyźnie szachownicy oraz utrwalanie lateralizacji  
 • czerpanie radości i satysfakcji z gry w szachy

Szachy uczą prawidłowego oceniania sytuacji, rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach, wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów; uczą determinacji, systematyczności, cierpliwości, zaangażowania i planowania.

"Akademia Sukcesu"

 • dobywanie przez dzieci nowych doświadczeń
 • wzmocnienie wiary dzieci we własne umiejętności
 • rozwój zainteresowań i zdolności poprzez stwarzanie odpowiednich warunków, w ścisłej współpracy z rodzicami, chcącymi aktywnie włączać się w rozwój swoich dzieci
 • wzmocnienie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi, a rodzicami
 • zwiększenie zaangażowania rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie przedszkola i poza nim- „partnerskie relacje”.
Czytany 1486 razy Ostatnio zmieniany sobota, 07 wrzesień 2019 09:14
Więcej w tej kategorii: DOBRA PRAKTYKA »